Sextoy

A A A A ผู้เขียน หัวข้อ: รับวาดแบบคลังสินค้า โรงงาน โครงหลังคา ทำเป็น 3D ตึกต่างๆ ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่  (อ่าน 5 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

มกราคม 12, 2019, 04:18:31 PM
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 18254
  • เพศ: ชาย
    • ดูรายละเอียด
รับวาดแบบและดีไซน์ตกแต่งภายใน  โครงหลังคาและก็โครงข้างหลังแบบไร้ Truss คลังสินค้า รับเขียนแบบโรงงาน
แบบแปลนโครงสร้าง
ความยั่งยืนและมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ผู้จะรับผิดชอบโดยตรงสำหรับเพื่อการออกแบบคือ วิศวกรโครงสร้าง เริ่มต้นตั้งแต่ส่วนต่ำสุดหรือล่างสุดเป็น โครงสร้างรองรับ เสา คาน บันได พื้น ผนัง แล้วก็ไปสิ้นสุดที่ส่วนที่อยู่สูงสุดเป็น หลังคาเป็นลำดับ การพินิจพิเคราะห์ดีไซน์แบบแปลนองค์ประกอบ จะตรึกตรองงานทางสถาปัตยกรรม ตัวอย่างเช่น แปลนพื้นหรืแผนผังพื้นเป็นหลัก
ความหมายของแปลนโครงสร้าง
แปลนโครงสร้างหรือผังส่วนประกอบ หมายถึง แบบรูปในแนวนอนหรือแนวนอน มีลักษณะเป็นภาพ 2 มิติ (กว้างกับยาว) ที่แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับรูปร่าง พื้นที่ และก็ตำแหน่งการจัดวางองค์ประกอบองค์ประกอบ แบ่งเป็นส่วนๆที่มีความสำพันธ์เชื่อมโยงกับแบบแปลนพื้นหรือผังพื้น จากส่วนที่อยู่ใต้ดินขึ้นมาบนดินไปสิ้นสุดที่โครงหลังคาเป็นลำดับ ด้วยการใช้เครื่องหมาย เส้น คำย่อ จำนวน แล้วก็อัตราส่วนประกอบกันเพื่อสื่อความหมาย
องค์ประกอบใต้ดิน
องค์ประกอบใต้ดิน (Sub structure)เป็นองค์ประกอบด้านล่างของตึกที่ฝังจมอยู่ใต้ดิน หรือวางสัมผัสกับพื้นดินเป็นส่วนมาก เป็นส่วนประกอบที่รับน้ำหนักโครงสร้างเหนือดินของอาคาร เป็นต้นว่า โครงสร้างรองรับและเสาตอหม้อ มีเนื้อหาดังนี้
1. ฐานราก (Footing)เป็นองค์ประกอบส่วนที่อยู่ล่างสุดของอาคาร เพื่อถ่ายหรือกระจายน้ำหนักขั้นตอนสุดท้ายลงสู่ดินใต้ฐานราก ฐานรากยังแบ่งย่อยออกเป็น 2 จำพวกหมายถึงฐานรากแผ่รวมทั้งโครงสร้างรองรับเข็มฯลฯ
2. เสาตอม่อ (Ground Column) คือ เสาสั้นส่วนที่อยู่ด้านล่างสุด ระหว่างโครงสร้างรองรับกับคาน โดยธรรมดาเสาเสาจะจมอยู่ใต้ดิน ปฏิบัติหน้าที่รับแรงอัดหรือน้ำหนักในทางตรง แล้วถ่ายน้ำหนักลงสู่ฐานรากรวมทั้งเสาเข็ม
ส่วนประกอบเหนือดิน
โครงสร้างเหนือดิน (Super Structure)หมายถึงส่วนประกอบที่วางอยู่บนดินเป็นส่วนมาก เป็นองค์ประกอบที่รับน้ำหนักเบื้องต้น อย่างเช่น น้ำหนักตายตัวหรือหรือน้ำหนักของโครงสร้าง รวมทั้งน้ำหนักบรรทุก แล้วจึงถ่ายน้ำหนักลงสู่โครงสร้างใต้ดินถัดไป อาทิเช่น เสา คาน พื้น บันไดรวมทั้งโครงหลังคา มีเนื้อหาดังนี้
1. เสา (Column)หมายถึงส่วนประกอบที่วางแนวดิ่ง รับน้ำหนักต่อจากคาน แล้งก็เลยถ่ายน้ำหนักลงสู่เสาตอหม้อ
2. คาน (Beam)เป็นส่วนประกอบที่วางแนวราบ รับน้ำหนักจากผนัง พื้น โครงหลังคา และบันได แล้วจึงถ่ายน้ำหนักลงสู่เสาแล้วก็ยึดตรึงเสาให้มั่นคง คานแบ่งออกเป็น 3 ชนิด เป็นต้นว่า คานหลัก คานรอง และคานยื่นฯลฯ คานแบ่งตามที่ตั้งได้ดังต่อไปนี้
2.1 คานคอดิน (Ground Beam) คือ คานส่วนที่อยู่ข้างล่างสุดขององค์ประกอบปฏิบัติภารกิจยึดตีนเสาให้มั่นคง
2.2 คานทั่วไป (Beam)เป็นคานที่อยู่ระหว่างคานคอดินกับคานหลังคา
2.3 คานหลังคา (Roof Beam)เป็นคานที่อยู่ข้างบนสุดของโครงสร้าง ปฏิบัติภารกิจรับโครงหลังคารวมทั้งยึดหัวเสาให้มั่นคง
3. พื้น (Slab)เป็นองค์ประกอบพื้นคอนกรีต วางในแนวระดับ รับน้ำหนักบรรทุกโดยตรงแล้วถ่ายน้ำหนักลงสู่คาน หรือดินรองรับใต้ พื้น พื้นแบ่งตามลักษณะการรับน้ำหนักออกเป็น 3 ประเภท ดังเช่นว่า พื้นคอนกรีตวางบนดิน (ถนนคอนกรีตรวมทั้งพื้นชั้นล่างสุดของตึก) พื้นคอนกรีตวางบนคาน รวมทั้งพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปเป็นต้น
4. บันได (Stair) คือ โครงสร้างที่พิงในแนวเฉมีขั้นบันไดสำหรับเป็นฟุตบาทที่ต่างระดับกัน แต่ถ้าเป็นทางสำหรับรถยนต์และก็ล้อเข็น เรียกว่า ทางลาด (Ramp) แบ่งตามลักษณะการรับน้ำหนักออกเป็น 2 ประเภทอาทิเช่น บันไดแบบวางบนดินรวมทั้งแบบวางบนคาน
5. หลังคา (Roof) คือ โครงสร้างส่วนที่อยู่บนสุดของตึก ปฏิบัติหน้าที่กันแดด ลม ฝน หิมะ ฝุ่น รวมทั้งความชื้น หลังคาบางชนิดปฏิบัติหน้าที่เป็นฝาผนังในตัว แล้วก็บางชนิดสามารถขึ้นไปใช้ประโยชน์ได้ รูปทรงหลังคามีหลากหลายชนิด อาทิเช่น หลังคาเพิง หลังคาจั่ว หลังคาทรงปั้นหยา หลังคาจั่วผสมปั้นหยา หลังคาทรงไทย หลังคาโดม หลังคาโค้ง และก็หลังคาแบน เป็นต้น
องค์ประกอบของแบบแปลนองค์ประกอบ
การเขียนแบบแปลนส่วนประกอบ มีลักษณะการเขียนเหมือนการเขียนแบบแปลนพื้นที่เริ่มต้นจากชั้นที่อยู่ต่ำที่สุด ถ้าเกิดมีชั้นที่อยู่ใต้ดินก็จะเป็นชั้นที่อยู่ต่ำสุด ขึ้นไปหาชั้นที่อยู่สูงสุด รวมทั้งไปหมดที่โครงหลังคา เป็นลำดับ องค์ประกอบแปลนองค์ประกอบเบื้องต้น มีดังนี้
1.แปลนโครงสร้างรองรับและเสาตอหม้อ คือ แบบที่แสดงตำแหน่งรูปร่างของรากฐาน และเสาเสาหลัก รวมทั้งตำแหน่งเสาเข็ม (ถ้าเกิดมี) โดยใช้สัญลักษณ์อักษรย่อและหมายเลขควบคุม ดังเช่น F1,F2,F3…….GC1,GC2,GC3……..ฯลฯ
2. แปลนคานคอดิน เสา และพื้นด้านล่าง คือ แบบที่แสดงตำแหน่งคานคอดิน เสา และ พื้นคอนกรีตวางบนดินโดยใช้สัญลักษณ์อักษรย่อ และก็เลขหมายควบคุม ดังเช่นว่า GB1,GB2…….C1,C2,C3…….GS1,GS2,GS3…….ฯลฯ
3. แปลนคานแล้วก็พื้นชั้นทั่วไปหมายถึงแบบที่แสดงตำแหน่งคาน เสา พื้นคอนกรีตวางบนคาน พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป แล้วก็พื้นไม้วางบประมาณนตงไม้จำพวกต่างๆโดยใช้อักษรย่อและก็เลขหมายดูแล ยกตัวอย่างเช่น B1,B2,B3…..C1,C2,C3………S1,S2,S3…….(พื้นวางบนคาน) รวมทั้ง PS1,PS2…….(พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป) เป็นต้น
4. แบบแปลนโครงหลังคาเป็นแบบที่แสดงตำแหน่งคานหลังคาและก็ส่วนประกอบที่วางพาดบนคานหลังคา ยกตัวอย่างเช่น โครงจันทันเอกหรือโครงถัก (Truss ตัวย่อ T) จันทันปิดบัง อกไก่ แป สันจระเข้ และจระเข้ราง (รางน้ำ) สามารถแยกเขียนออกเป็น 2 ตอนเป็นเขียนเฉพาะแบบแปลนคานหลังคา รวมทั้งเขียนแปลนโครงหลังคาจะก่อให้อ่านแบบได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นข้อควรจำ สำหรับเพื่อการวาดแบบโครงสร้างบ้านพักอาศัยและก็อาคารขนาดเล็ก ในกรณีที่ไม่มีฐานรากเข็ม ตัวอย่างเช่น การเขียนแปลนองค์ประกอบในข้อ 1 และก็ข้อ 2 จะเขียนรวมไว้ร่วมกันเป็นแปลนเดียวก็ได้ เรียกชื่อใหม่ว่า แบบแปลนรากฐาน เสา คานคอดิน รวมทั้งพื้นเป็นต้น
 
ผลงานบางส่วนของทางลูกค้า


แบบโรงงานผลิตน้ำดื่ม ขนาด 300 ตร.ม.กฎหมายที่เกี่ยวกับการเขียนแบบแปลนโครงสร้าง
ข้อบังคับที่เกี่ยวตัวอย่างเช่น พ.ร.บ.ควบคุมตึก 2522 มีดังนี้
1. การเขียนแบบแปลนโครงสร้างจะต้องเขียนแสดงให้ครบทุกชั้นเรียงเป็นลำดับจากข้างล่างสุดไปจบที่อยู่สูงสุด (โครงหลังคา)
2. มาตราส่วนที่เขียนใช้แปลนโครงสร้างจะต้องเป็นอัตราส่วนเดียวกันกับแบบแปลนพื้น เป็นต้นว่า แปลนพื้นเขียนด้วยมาตราส่วน 1:100 แปลนองค์ประกอบก็จำเป็นต้องเขียนด้วยอัตราส่วน 1:100 เหมือนกัน
ข้อสังเกตเกี่ยวกับการเขียนแปลนส่วนประกอบ
1. การจัดวางรูปแปลนองค์ประกอบ จำเป็นต้องจัดวางในลักษณะเดียวกันกับแปลนพื้น
2. ส่วนที่เป็นช่องบันได ไม่ต้องเขียนเป็นแบบแปลนบันได แต่ว่าให้เขียนเป็นเส้นทแยงมุมทับลงไป แล้วเขียนคำว่า ช่องบันได ทับจุดตัดเส้นทแยงมุมดังที่กล่าวมาแล้ว แล้วก็ช่องเปิดอื่นๆได้แก่ ช่องลิฟต์ รวมทั้งช่องท่อ เป็นต้น
3. การเขียนคำย่อพื้นของห้องลงในแบบแปลนโครงสร้าง จำต้องจัดให้ได้กลางพื้นที่ห้อง ถ้าเป็นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ต้องแสดงทิศทางการวางพาดบนคาน
4. ตำแหน่งหน้าตัดเสาคอนกรีตในแปลนส่วนประกอบ ให้ระบายดำทึบเต็มหน้าตัดเสานอกจากกรณีเสาอยู่ใต้คาน (เสาไม่ได้โด่ทะลุหลังคาน) ให้เขียนเป็นรูปหน้าตัดเสาแล้วเขียนเป็นเส้นทแยงมุมทับหน้าตัดเสานั้น ไม่ว่าเสาสี่เหลี่ยมหรือเสากลม
5. การเขียนแบ่งระยะห่างของแปในแบบแปลนโครงหลังคาจั่วแล้วก็ปั้นหยา สำหรับจิตรกรแบบที่ด้อยประสบการณ์ จะใช้วิธีวัดระยะห่างจริงลงในแบบโดยตรง โดยมีความรู้สึกว่าเหมือนการประมาณระยะในแนวนอน ถือได้ว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ตรงกับความจริง กล่าวคือ โดยความเป็นจริงความยาวจันทันเป็นระยะในแนวเฉ จะทำให้แบบไม่ตรงกันกันเกี่ยวกับปริมาณแปในแบบแปลนโครงหลังคากับแบบรูปตัดที่มีปริมาณแปแตกต่างกัน ที่ถูกต้องต้องเขียนเส้นร่างจำลองเป็นรูปตัดทับบนแปลนแสดงมุมหลังคาเหมือนรูปตัด แล้งจึงวัดระยะวางตำแหน่งแปเอียงตามความลาดจันทันจากตีนชายคาขึ้นไปหมดที่สันหลังคา ภายหลังให้เขียนเป็นเส้นฉายลงมาสู่แปลนหลังคาเป็นลำดับ
6. การเขียนตะเข้สันแล้วก็ตะเข้รางในแบบแปลนโครงหลังคา มุมเฉของจระเข้สัน จระเข้ราง ต้องเป็นมุมเฉ 45 องศา เพียงแค่นั้น สาเหตุเพราะว่าถ้าเป็นมุมเฉียงอื่นที่มากหรือน้อยกว่านี้ จะก่อให้หัวของแปที่มาบรรจบกันตรงจระเข้สันรวมทั้งจระเข้รางแตกต่างกัน ซึ่งจะส่งผลต่อจำนวนแถวแต่ละด้านของหลังคาจะไม่เท่ากัน
7. การเขียนชื่อคานที่วางทับซ้อนในแนวเดียวกัน ตัวอย่างเช่น คานชั้นบนอยู่แนวเดียวกับคานชานพักบันได หรือคานชานพักบันไดอยู่แนวเดียวกับคานชั้นล่าง หรืออกไก่คอนกรีตอยู่แนวเดียวกับคานหลังคาให้เขียนสัญลักษณ์ทับ (/) ลงไป ให้คานที่อยู่ต่ำลงมากยิ่งกว่าอยู่ข้างหลังเครื่องหมาย เช่น B1/GB1 หมายความว่า คาน B1 อยู่ข้างบนคาน GB1 เป็นต้น ในกรณีมีคานอีกตัวอยู่น้อยกว่าคานทั้งหมด ให้เขียนเครื่องหมายทับหน้าเลขคานสิ่งเดียว ตัวอย่าง เช่น เขียนว่า /GB2 อยู่ต่ำลงมากยิ่งกว่าคานทั้งสิ้น
 
-รับเขียนแบบแล้วก็วางแบบอาคารโรงเก็บของ, โรงงาน ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ -รับเขียนแบบแล้วก็วางแบบอาคารสำนักงาน, อาคารสูง -รับวาดแบบรวมทั้งวางแบบที่พัก ชั้น2 -รับเขียนแบบและก็ออกแบบบ้านพักอาศัย ชั้น1 -รับเขียนแบบแล้วก็ออกแบบตกแต่ง ห้องพักอาศัย, อาคารสำนักงาน, ร้านในห้าง -รับดีไซน์ภาพนำเสนอแผนการ(3D) Perspective -รับแกะแบบแปลน, แบบบ้าน แล้วก็อื่นๆเป็นต้นว่า 3D ทำเป็น Drawing หรือ Drawing ทำเป็น 3D -รับคำนวณส่วนประกอบบ้าน, ตึกต่างๆ, โรงเก็บของ, โรงงาน -รับถอดแบบแบบแปลนเพื่อประมาณราคาก่อสร้าง(BOQ) #รับเขียนแบบโรงงาน[/i]
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
TEL: 063-4182014   คุณประพันธ์
Email: [email protected]
LINE ID: kenchiro9999
Tags : รับเขียนแบบโรงงาน,เขียนแบบโรงงาน,รับจ้างเขียนแบบ
 
แบ่งปันกระทู้นี้...
สำหรับเว็บบอร์ด
(BBCode)
สำหรับเว็บไซต์หรือเว็บบล็อก
(HTML)