Sextoy

A A A A ผู้เขียน หัวข้อ: รับเขียนแบบโกดัง โรงงาน โครงหลังคา ทำเป็น 3D ตึกต่างๆ ถูกต้องตามข้อบังคับที่เกี่  (อ่าน 19 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

มิถุนายน 14, 2018, 03:56:52 PM
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 16383
  • เพศ: ชาย
    • ดูรายละเอียด
รับเขียนแบบรวมทั้งวางแบบตกแต่ง  โครงหลังคาและโครงหลังแบบไร้ Truss คลังสินค้า รับเขียนแบบโรงงาน
แบบแปลนองค์ประกอบ
ความมั่นคงยั่งยืนแข็งแรงของตึก ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการวางแบบเป็น วิศวกรส่วนประกอบ เริ่มต้นตั้งแต่ส่วนต่ำสุดหรือล่างสุดคือ โครงสร้างรองรับ เสา คาน บันได พื้น ฝาผนัง แล้วก็ไปสิ้นสุดที่ส่วนที่อยู่สูงสุดคือ หลังคาตามลำดับ การพินิจพิเคราะห์ออกแบบแบบแปลนองค์ประกอบ จะพินิจงานทางสถาปัตยกรรม ได้แก่ แบบแปลนพื้นหรืผังพื้นเป็นหลัก
ความหมายของแปลนโครงสร้าง
แปลนองค์ประกอบหรือแผนผังโครงสร้าง หมายถึง แบบรูปในแนวยาวหรือแนวนอน มีลักษณะเป็นภาพ 2 มิติ (กว้างกับยาว) ที่แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับรูปร่าง พื้นที่ และตำแหน่งการจัดวางส่วนประกอบโครงสร้าง แบ่งเป็นส่วนๆที่มีความสำพันธ์เชื่อมโยงกับแปลนพื้นหรือผังพื้น จากส่วนที่อยู่ใต้ดินขึ้นมาบนดินไปจบที่โครงหลังคาเป็นลำดับ ด้วยการใช้สัญลักษณ์ เส้น คำย่อ ตัวเลข รวมทั้งอัตราส่วนประกอบกันเพื่อสื่อความหมาย
ส่วนประกอบใต้ดิน
โครงสร้างใต้ดิน (Sub structure)หมายถึงองค์ประกอบด้านล่างของตึกที่ฝังจมอยู่ใต้ดิน หรือวางสัมผัสกับพื้นดินเป็นส่วนใหญ่ เป็นส่วนประกอบที่รับน้ำหนักส่วนประกอบเหนือดินของตึก ตัวอย่างเช่น โครงสร้างรองรับและก็เสาตอหม้อ มีรายละเอียดดังนี้
1. ฐานราก (Footing)หมายถึงโครงสร้างส่วนที่อยู่ล่างสุดของตึก เพื่อถ่ายหรือกระจัดกระจายน้ำหนักขั้นท้ายสุดลงสู่ดินใต้โครงสร้างรองรับ รากฐานยังแบ่งย่อยออกเป็น 2 จำพวกเป็นโครงสร้างรองรับแผ่รวมทั้งรากฐานเข็มเป็นต้น
2. เสาเสา (Ground Column)หมายถึงเสาสั้นส่วนที่อยู่ข้างล่างสุด ระหว่างโครงสร้างรองรับกับคาน โดยธรรมดาเสาเสาจะจมอยู่ใต้ดิน ปฏิบัติหน้าที่รับแรงอัดหรือน้ำหนักในทางตรง แล้วถ่ายน้ำหนักลงสู่โครงสร้างรองรับและเสาเข็ม
องค์ประกอบเหนือดิน
โครงสร้างเหนือดิน (Super Structure)เป็นโครงสร้างที่วางอยู่บนดินเป็นส่วนใหญ่ เป็นส่วนประกอบที่รับน้ำหนักพื้นฐาน เป็นต้นว่า น้ำหนักคงที่หรือหรือน้ำหนักของส่วนประกอบ รวมทั้งน้ำหนักบรรทุก แล้วจึงถ่ายน้ำหนักลงสู่ส่วนประกอบใต้ดินต่อไป อาทิเช่น เสา คาน พื้น บันไดรวมทั้งโครงหลังคา มีรายละเอียดดังนี้
1. เสา (Column) คือ องค์ประกอบที่วางแนวดิ่ง รับน้ำหนักต่อจากคาน แล้งจึงถ่ายน้ำหนักลงสู่เสาตอหม้อ
2. คาน (Beam) คือ โครงสร้างที่วางแนวราบ รับน้ำหนักจากฝาผนัง พื้น โครงหลังคา รวมทั้งบันได แล้วจึงถ่ายน้ำหนักลงสู่เสาและก็ยึดตรึงเสาให้มั่นคง คานแบ่งออกเป็น 3 จำพวก เป็นต้นว่า คานหลัก คานรอง รวมทั้งคานยื่นฯลฯ คานแบ่งตามตำแหน่งได้ดังนี้
2.1 คานคอดิน (Ground Beam)เป็นคานส่วนที่อยู่ข้างล่างสุดขององค์ประกอบทำหน้าที่ยึดตีนเสาให้มั่นคง
2.2 คานทั่วๆไป (Beam)หมายถึงคานที่อยู่ระหว่างคานคอดินกับคานหลังคา
2.3 คานหลังคา (Roof Beam) คือ คานที่อยู่เหนือสุดของโครงสร้าง ปฏิบัติหน้าที่รับโครงหลังคาและยึดหัวเสาให้มั่นคง
3. พื้น (Slab)หมายถึงโครงสร้างพื้นคอนกรีต วางในแนวขนาน รับน้ำหนักบรรทุกโดยตรงแล้วถ่ายน้ำหนักลงสู่คาน หรือดินรองรับใต้ พื้น พื้นแบ่งตามลักษณะการรับน้ำหนักออกเป็น 3 จำพวก อาทิเช่น พื้นคอนกรีตวางบนดิน (ถนนหนทางคอนกรีตและพื้นด้านล่างสุดของตึก) พื้นคอนกรีตวางบนคาน รวมทั้งพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปเป็นต้น
4. บันได (Stair) คือ ส่วนประกอบที่พิงในแนวเฉมีขั้นบันไดสำหรับเป็นทางเท้าที่ต่างระดับกัน แต่ว่าถ้าหากเป็นทางสำหรับรถยนต์รวมทั้งล้อเข็น เรียกว่า ทางลาด (Ramp) แบ่งตามลักษณะการรับน้ำหนักออกเป็น 2 ชนิดได้แก่ บันไดแบบวางบนดินแล้วก็แบบวางบนคาน
5. หลังคา (Roof)หมายถึงส่วนประกอบส่วนที่อยู่ข้างบนสุดของตึก ทำหน้าที่กันแดด ลม ฝน หิมะ ฝุ่นผง รวมทั้งความชุ่มชื้น หลังคาบางประเภททำหน้าที่เป็นผนังในตัว แล้วก็บางประเภทสามารถขึ้นไปใช้ประโยชน์ได้ ทรงหลังคามีหลายประเภท อาทิเช่น หลังคาเพิง หลังคาจั่ว หลังคาปั้นหยา หลังคาจั่วผสมทรงปั้นหยา หลังคาทรงไทย หลังคาโดม หลังคาโค้ง แล้วก็หลังคาแบน ฯลฯ
ส่วนประกอบของแบบแปลนโครงสร้าง
การเขียนแปลนส่วนประกอบ มีลักษณะการเขียนเหมือนการเขียนแปลนพื้นที่เริ่มจากชั้นที่อยู่ต่ำที่สุด ถ้าเกิดมีชั้นที่อยู่ใต้ดินก็จะเป็นชั้นที่อยู่ต่ำสุด ขึ้นไปหาชั้นที่อยู่สูงสุด และไปสิ้นสุดที่โครงหลังคา เป็นลำดับ องค์ประกอบแปลนโครงสร้างเบื้องต้น มีดังนี้
1.แบบแปลนโครงสร้างรองรับและก็เสาตอม่อหมายถึงแบบที่แสดงตำแหน่งรูปร่างของฐานราก แล้วก็เสาเสาหลัก รวมถึงตำแหน่งเสาเข็ม (ถ้ามี) โดยใช้เครื่องหมายอักษรย่อและหมายเลขควบคุม ดังเช่นว่า F1,F2,F3…….GC1,GC2,GC3……..เป็นต้น
2. แปลนคานคอดิน เสา รวมทั้งพื้นชั้นล่างเป็นแบบที่แสดงตำแหน่งคานคอดิน เสา แล้วก็ พื้นคอนกรีตวางบนดินโดยใช้เครื่องหมายอักษรย่อ และก็เลขหมายควบคุม เช่น GB1,GB2…….C1,C2,C3…….GS1,GS2,GS3…….เป็นต้น
3. แปลนคานแล้วก็พื้นชั้นทั่วๆไปหมายถึงแบบที่แสดงตำแหน่งคาน เสา พื้นคอนกรีตวางบนคาน พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป และก็พื้นไม้วางบนตงไม้ประเภทต่างๆโดยใช้คำย่อและก็หมายเลขดูแล ดังเช่นว่า B1,B2,B3…..C1,C2,C3………S1,S2,S3…….(พื้นวางบนคาน) และก็ PS1,PS2…….(พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป) ฯลฯ
4. แบบแปลนโครงหลังคา คือ แบบที่แสดงตำแหน่งคานหลังคาและส่วนประกอบที่วางพิงบนคานหลังคา เป็นต้นว่า โครงจันทันเอกหรือโครงถัก (Truss คำย่อ T) จันทันปิดบัง อกไก่ แป สันตะเข้ แล้วก็จระเข้ราง (รางน้ำ) สามารถแบ่งแยกเขียนออกเป็น 2 ตอนหมายถึงเขียนเฉพาะแบบแปลนคานหลังคา และเขียนแปลนโครงหลังคาจะมีผลให้อ่านแบบได้ง่ายขึ้นข้อควรจำ สำหรับในการวาดแบบส่วนประกอบที่พักรวมทั้งตึกขนาดเล็ก ในกรณีที่ไม่มีฐานรากเข็ม อาทิเช่น การเขียนแปลนองค์ประกอบในข้อ 1 และก็ข้อ 2 จะเขียนรวมไว้ด้วยกันเป็นแบบแปลนเดียวก็ได้ เรียกชื่อใหม่ว่า แบบแปลนฐานราก เสา คานคอดิน รวมทั้งพื้นเป็นต้น
 
ผลงานบางส่วนของทางลูกค้า


แบบอาคารโกดังเก็บสินค้าขนาด 3,000 ตร.ม.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแปลนส่วนประกอบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวตัวอย่างเช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 2522 มีดังนี้
1. การเขียนแปลนส่วนประกอบจะต้องเขียนแสดงให้ครบทุกชั้นเรียงตามลำดับจากข้างล่างสุดไปจบที่อยู่สูงสุด (โครงหลังคา)
2. อัตราส่วนที่เขียนใช้แบบแปลนองค์ประกอบควรจะเป็นอัตราส่วนเดียวกันกับแบบแปลนพื้น ยกตัวอย่างเช่น แบบแปลนพื้นเขียนด้วยมาตราส่วน 1:100 แบบแปลนโครงสร้างก็ต้องเขียนด้วยอัตราส่วน 1:100 เช่นกัน
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเขียนแบบแปลนส่วนประกอบ
1. การจัดวางรูปแบบแปลนองค์ประกอบ จำต้องจัดวางในลักษณะเดียวกันกับแบบแปลนพื้น
2. ส่วนที่เป็นช่องบันได ไม่ต้องเขียนเป็นแบบแปลนบันได แต่ให้เขียนเป็นเส้นทแยงมุมทับลงไป แล้วเขียนคำว่า ช่องบันได ทับจุดตัดเส้นทแยงมุมดังที่กล่าวถึงมาแล้ว รวมถึงช่องเปิดอื่นๆดังเช่นว่า ช่องลิฟต์ แล้วก็ช่องท่อ เป็นต้น
3. การเขียนอักษรย่อลงในแบบแปลนองค์ประกอบ จะต้องจัดให้ได้กลางพื้นที่ห้อง ถ้าเป็นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป จะต้องแสดงแนวทางการวางพิงบนคาน
4. ตำแหน่งหน้าตัดเสาคอนกรีตในแบบแปลนองค์ประกอบ ให้ระบายดำทึบเต็มหน้าตัดเสายกเว้นกรณีเสาอยู่ใต้คาน (เสามิได้โด่ทะลุหลังคาน) ให้เขียนเป็นรูปหน้าตัดเสาแล้วเขียนเป็นเส้นทแยงมุมทับหน้าตัดเสานั้น ไม่ว่าเสาสี่เหลี่ยมหรือเสากลม
5. การเขียนแบ่งระยะห่างของแปในแบบแปลนโครงหลังคาจั่วรวมทั้งทรงปั้นหยา สำหรับจิตรกรแบบที่ด้อยประสบการณ์ จะใช้วิธีวัดระยะห่างจริงลงในแบบโดยตรง โดยคิดว่าเหมือนการวัดระยะในแนวระดับ ถือได้ว่าเป็นความประพฤติที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง กล่าวคือ ตามที่เป็นจริงความยาวจันทันเป็นระยะในแนวเฉียง จะทำให้แบบขัดแย้งกันเกี่ยวกับจำนวนแปในแบบแปลนโครงหลังคากับแบบรูปตัดที่มีปริมาณแปแตกต่างกัน ที่ถูกต้องเขียนเส้นร่างจำลองเป็นรูปตัดทับบนแปลนแสดงมุมหลังคาเหมือนรูปตัด แล้งจึงวัดระยะวางตำแหน่งแปเอียงตามความเอียงจันทันจากตีนชายคาขึ้นไปสิ้นสุดที่สันหลังคา หลังจากนั้นให้เขียนเป็นเส้นฉายลงมาสู่แบบแปลนหลังคาเป็นลำดับ
6. การเขียนตะเข้สันและตะเข้รางในแปลนโครงหลังคา มุมเฉียงของตะเข้สัน ตะเข้ราง ควรเป็นมุมเฉียง 45 องศา เพียงแค่นั้น ต้นสายปลายเหตุเนื่องจากว่าถ้าเป็นมุมเฉียงอื่นที่มากหรือน้อยกว่านี้ จะทำให้หัวของแปที่มาบรรจบกันตรงจระเข้สันรวมทั้งจระเข้รางแตกต่างกัน ซึ่งจะมีผลต่อจำนวนแถวแต่ละด้านของหลังคาจะไม่เสมอกัน
7. การเขียนชื่อคานที่วางทับซ้อนในแนวเดียวกัน อย่างเช่น คานชั้นบนอยู่แนวเดียวกับคานชานพักบันได หรือคานเฉลียงพักบันไดอยู่แนวเดียวกับคานชั้นล่าง หรืออกไก่คอนกรีตอยู่แนวเดียวกับคานหลังคาให้เขียนสัญลักษณ์ทับ (/) ลงไป ให้คานที่อยู่ต่ำลงมากยิ่งกว่าอยู่ข้างหลังสัญลักษณ์ อย่างเช่น B1/GB1 หมายความว่า คาน B1 อยู่ด้านบนคาน GB1 เป็นต้น ในกรณีมีคานอีกตัวอยู่ต่ำลงมากยิ่งกว่าคานทั้งหมด ให้เขียนสัญลักษณ์ทับหน้าหมายเลขคานสิ่งเดียว แบบอย่าง อาทิเช่น เขียนว่า /GB2 อยู่ต่ำลงยิ่งกว่าคานทั้งสิ้น
 
-รับเขียนแบบแล้วก็วางแบบอาคารโกดัง, โรงงาน ขนาดเล็กจนกระทั่งขนาดใหญ่ -รับวาดแบบและออกแบบอาคารสำนักงาน, อาคารสูง -รับเขียนแบบและก็วางแบบที่อยู่อาศัย ชั้น2 -รับเขียนแบบรวมทั้งวางแบบบ้านพักอาศัย ชั้น1 -รับเขียนแบบแล้วก็ออกแบบตกแต่ง ห้องพักอาศัย, อาคารสำนักงาน, ร้านรวงในห้างสรรพสินค้า -รับวางแบบภาพพรีเซนเทชั่นโครงการ(3D) Perspective -รับแกะแบบแปลน, แบบบ้าน รวมทั้งอื่นๆอาทิเช่น 3D ทำเป็น Drawing หรือ Drawing ทำเป็น 3D -รับคำนวที่องค์ประกอบบ้าน, อาคารต่างๆ, คลังสินค้า, โรงงาน -รับถอดแบบแปลนเพื่อประเมินราคาก่อสร้าง(BOQ) #รับเขียนแบบโรงงาน
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
TEL: 063-4182014   คุณประพันธ์
Email: [email protected]
LINE ID: kenchiro9999
Tags : รับเขียนแบบโรงงาน,เขียนแบบโรงงาน,รับจ้างเขียนแบบ
 
แบ่งปันกระทู้นี้...
สำหรับเว็บบอร์ด
(BBCode)
สำหรับเว็บไซต์หรือเว็บบล็อก
(HTML)