แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - ณเดช2499

หน้า: [1] 2 3
1

อหิวาต์ (Cholera)

 • อหิวาตกโรค คืออะไร อหิวาต์มีชื่อเรียกหลายชื่อด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น โรคอหิวาตกโรค, โรคอุจจาระหล่นอย่างแรง, โรคลงราก หรือโรคห่า (Cholera) เป็นโรคติดต่อที่เกิดขึ้นมาจากเชื้อแบคทีเรีย เข้าสู่ร่างกายโดยการกินเข้าไป เชื้อจะไปอยู่รอบๆลำไส้ แล้วก็จะสร้างพิษออกมา ทำปฏิกิริยากับเยื่อบุผนังลำไส้เล็ก นำมาซึ่งการก่อให้เกิดอาการท้องเสียอย่างยิ่ง

  เริ่มด้วยอาการอุจจาระเป็นน้ำอย่างมากโดยไม่มีลักษณะของการปวดท้อง บางรายอุจจาระขาวขุ่นเหมือนน้ำแช่ข้าว บางทีมีอาเจียน คลื่นไส้ สูญเสียน้ำอย่างเร็วกระทั่งเกิดภาวะเป็นกรดในเลือด รวมทั้งการไหลเวียนโลหิตล้มเหลว  คร่าวๆ 1 ใน 10 หรือคิดเป็นปริมาณร้อยละ 5-10 ของผู้เจ็บป่วยทั้งหมดทั้งปวง จะมีลักษณะร้ายแรง ดังเช่นว่า ถ่ายเหลวเป็นน้ำมากมาย คลื่นไส้ ทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำและเกลือแร่อย่างรวดเร็วและก็นำไปสู่ภาวการณ์ขาดน้ำและก็ช็อคได้ แม้ไม่ได้รับการรักษา คนป่วยสามารถเสียชีวิตด้านในไม่กี่ชั่วโมง
  อหิวาตกโรคเจอกำเนิดได้ในทุกอายุตั้งแต่เด็กไปจนถึงคนวัยชรา ผู้หญิงและผู้ชายได้โอกาสเกิดโรคได้เสมอกัน เป็นโรคพบได้ทั่วไปในประเทศยังไม่ปรับปรุง ซึ่งเกิดขึ้นตลอดทั้งปีและก็มีการระบาด เป็นบางครั้งบางคราวเสมอ ทั่วทั้งโลกเจอโรคนี้ได้ราว 3 - 5 ล้านคนต่อปี และก็อัตราการเสียชีวิตจากโรคนี้ในปี 2553 โดยประมาณ 58,000 - 130,000 คน   ส่วนในประเทศไทยรายงานจากสำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข สถานการณ์อหิวาตก โรคที่มีสาเหตุเนื่องมาจาก 1 มกราคม พุทธศักราช 2555 ถึง 18 กันยายน ปีเดียวกัน เจอโรคนี้ที่วิเคราะห์ได้แน่ๆคิดเป็น 0.05 รายต่อราษฎร 1 แสนคน  ในช่วง 10 ปีให้หลังทางกระทรวงสาธารณสุขของไทยเรียกโรคนี้ว่า "โรคอุจจาระตกอย่างแรง" โดยอาศัยอาการรวมทั้งคุณสมบัติของเชื้อที่เป็นสาเหตุการระบาดในประเทศไทยว่า มีเหตุมาจากเชื้อ Vibrio cholerae O1 ไบโอไทป์ El Tor ซึ่งแทบไม่เจอต้นสายปลายเหตุที่เกิดจาก V. cholerae ไบโอไทป์ classical.เลย

 • สิ่งที่ทำให้เกิดอหิวาตกโรค อหิวาต์มีเหตุที่เกิดจากการต่อว่าดเชื้อแบคทีเรีย มึงรมลบที่มีชื่อว่า “วิบริโอคอเลอเร” (Vibrio cholerae) ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายกรุ๊ปหลายอย่างซึ่งแบคทีเรียประเภทนี้ เป็นแบคทีเรียในเครือญาติ Vibrionaceae มีรูปร่างเป็นแท่งงอคล้ายกล้วยหอม มี flagella ที่ปลาย 1 เส้น ติดสีกรัมลบ ขยับเขยื้อนได้เร็วทันใจ ไม่สร้างสปอร์ ไม่ต้องการที่จะอยากออกซิเจน มีน้ำย่อย oxidase สามารถหมักน้ำตาลกลูโคส ซูโครส และมานิทอลได้ ให้ผลลบต่อไลซีนและก็ การทดสอบออนิทีนคาร์บอกสิเลส. เชื้อ V. cholerae จะมีรูปร่างกลมขณะที่อยู่ภายในสิ่งแวดล้อมในระยะพัก เมื่อสิ่งแวดล้อมสมควรจะปรับนิสัยเป็น active form รูปร่างยาว. การแบ่งกรุ๊ปของเชื้ออาศัย O antigen สามารถแบ่งกลุ่มต่างๆได้มากกว่า 200 ซีโรกรุ๊ป เชื้อ Vibrio cholerae serogroup O(โอ)1ที่เป็นต้นเหตุของอหิวาตกจากโรค มี 2 biotypes คือ classical และก็ El Tor แต่ละ biotype แบ่งออกได้เป็น 3 serotypesหมายถึงInaba, Ogawa แล้วก็ Hikojima เชื้อพวกนี้จะสร้างพิษเรียกว่า Cholera toxin นำมาซึ่งลักษณะการป่วยคล้ายกัน ปัจจุบันนี้พบว่าการระบาดส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากเชื้อ biotype El Tor เป็นหลักเกือบจะไม่พบ biotype classical เลย ในปี พุทธศักราช 2535-2536 มีการระบาดครั้งใหญ่ในประเทศอินเดียและก็บังคลาเทศปัจจัยมีเหตุมาจากเชื้อสายจำพวกใหม่เป็น Vibrio cholerae O139 ด้วยเหตุดังกล่าวในปัจจุบัน ซีโรกลุ่ม O1 รวมทั้ง O139 เป็นกลุ่มที่มีความสำคัญก่อให้เกิดการระบาดได้. ส่วนซีโรกลุ่มอื่น (non-O1, non-O139) อาจส่งผลให้กำเนิดอาการอุจจาระหล่นได้แต่ไม่พบว่าก่อให้เกิดการระบาดของโรค.


แบคทีเรีย V.cholerae ถูกรายงานคราวแรก ในปี คริสต์ศักราช1854 ที่เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) ประเทศอิตาลี โดย Pacini ได้ตรวจเจอแบคทีเรีย รูปร่างโค้งงอหลายชิ้นในไส้คนเจ็บ แล้วให้ชื่อว่า Vibrio cholera แม้กระนั้นการค้นพบครั้งนั้นยังไม่เป็นที่ยอมรับจนกระทั่งกระทั่ว Robert Koch ได้ศึกษาผู้ป่วยชาวอียิปตำหนิ ในปี ค.ศ.1883 รวมทั้งตรวจพบเชื้อแบคทีเรียรูปร่างเหมือนตัวอักษร comma รวมทั้งสามารถแยกเชื้อบริสุทธิ์ ก็เลยตั้งชื่อว่า Kommabazillen แต่ว่าต่อมากลายเป็น Vibrio comma รวมทั้งใช้มีชื่อกล่าวมาหลายสิบปี จนถึงกระทั่วคณะทำงานในกรุ๊ปของ Pacini ได้แปลงชื่ออีกรอบเป็น Vibrio cholera จากประวัติความเป็นมาดั้งเดิม พบว่าดรคนี้มีมาตั้งแต่ก่อนปี คริสต์ศักราช1800 หรือก่อนศตวรรษที่ 19 คาดการณ์ว่าจุดเริ่มมาจากแม่น้ำคงคา แล้วก็แม่น้ำพรหมบุตร ในประเทศอินเดีย ส่วนความหมายของ cholera ได้รับอิทธิพลมาจากภาษากรีก หมายถึง ‘bilious’ หมายความว่า เกี่ยวกับน้ำดี การระบาดใหญ่ทั่วทั้งโลกเจอทีแรกเมื่อ คริสต์ศักราช1817 ตราบจนกระทั่ง ค.ศ.1923 รวม 6 ครั้ง มีต้นเหตุที่เกิดจาก Vibrio cholerae serogroup O1 biotype Classical ท้ายปี ค.ศ.1992 กำเนิดโรคระบาดใหญ่คล้ายอหิวาต์อีกรอบในทางตอนใต้แล้วก็ตะวันออกของอินเดีย รวมถึงบังคลเทศ ลักษณะเชื้อคล้ายกับ V.cholerae serogroup O1 biotype El Tor แม้กระนั้นไม่นอนก้นกับ antiserum  138 serogroup ที่มีอยู่เดิม จึงจัดให้เป็น V.cholerae สายพันธุ์ใหม่ serogroup O139 หรือ V.cholerae  Bengal.
ลักษณะของอหิวาต์ ผู้ที่ติดโรคแต่ละคน บางทีอาจแสดงอาการแตกต่างกัน ขึ้นกับจำนวนเชื้อที่ได้รับแล้วก็ความต่อต้านทางของแต่ละบุคคล ระยะฟักตัวของเชื้อราว 1-5 วัน อาการที่เห็นได้ชัด ดังเช่นว่า อุจจาระตก ลักษณะอุจจาระในระยะแรกมักมีเศษอาหารปนอยู่ ถัดมามีลักษณะถ่ายเป็นน้ำเหมือนน้ำซาวข้าว มีกลิ่นคาว ถ้าหากถ่ายนานๆอาจมีน้ำดีปนออกมาด้วย อุจจาระไม่มีมูกเลือด คนป่วยอาจมีอ้วกร่วมด้วย ส่วนลักษณะของการปวดท้องรวมทั้งเป็นไข้ไม่ค่อยพบ ในรายที่อาการไม่รุนแรงมักมีลักษณะคล้ายกับของโรคติดเชื้อในลำไส้จากเชื้อต่างๆยกตัวอย่างเช่น Salmonella, Shigella และก็ Escherichia coli ฯลฯ  ถ้าเป็นอย่างไม่รุนแรง เหล่านี้มักหายภายใน 1 วัน หรืออย่างช้า 5 วัน มีลักษณะอึเหลวเป็นน้ำ วันละบ่อยมาก แม้กระนั้นจำนวนอุจจาระไม่เกินวันละ 1 ลิตร ในคนแก่อาจมีเจ็บท้องหรือ อาเจียนอ้วกได้   ในรายที่อาการร้ายแรง จะพบสถานการณ์ร่างกายขาดสารน้ำและก็แร่ ทำให้อ่อนเพลีย กระหายน้ำ เป็นตะคิว เสียงแหบ แก้มตอบ  เบ้าตาลึก ผิวหนังรวมทั้งเยื่อเมือกต่างๆแห้ง มือและนิ้วเหี่ยวย่น  ตัวเย็น ชีพจรเบาจวบจนกระทั่งจับมิได้ เลือดข้น มีความเป็นกรดในเลือดสูง  ความดันโลหิตต่ำ ลักษณะนี้หากให้การรักษาผิดจะต้องรวมทั้งทันท่วงที ผู้เจ็บป่วยบางทีอาจช็อก ไตวายอย่างฉับพลัน  เป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้รวดเร็วทันใจ  อาการอุจจาระตกรวมทั้งอ้วกอาจจะส่งผลให้คนไข้สูญเสียน้ำไปๆมาๆกกว่า 1 ลิตรต่อชั่วโมง หรือ 10-15 ลิตรต่อวัน (ร่างกายของผู้คนมีน้ำราว 20-40 ลิตร) อุจจาระของผู้เจ็บป่วยจะประกอบด้วย epithelial cell, mucosa cell อีเลคโตรไลท์ และเชื้อ V.cholerae ราว 10-10 ต่อมิลลิลิตร รูปทรง ผู้ติดโรค biotype Classical และก็ biotype El Tor ที่แสดงอาการจำพวกรุนแรงต่อชนิดไม่ รุนแรงพอๆกับ 1:5-1:10 รวมทั้ง 1:25-1:100 เป็นลำดับ
       สิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่นำไปสู่อหิวาตกโรค
แบคทีเรียวิบริโอ โคเลอรี หรือเชื้ออหิวาต์ พบได้บ่อยในอาหารหรือน้ำที่แปดเปื้อนสิ่งปฏิกูลหรืออุจจาระของคนซึ่งมีเชื้อนี้อยู่ในนั้น ด้วยเหตุดังกล่าวปัจจัยที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรคก็เลยมักมาจากน้ำ อาหารบางชนิด และก็ต้นเหตุอื่นๆดังรายละเอียดต่อแต่นี้ไป
                แหล่งน้ำ เชื้ออหิวาต์สามารถลอยอยู่บนผิวน้ำได้เป็นระยะเวลานาน โดยแหล่งน้ำสาธารณะที่ได้รับการปนเปื้อนจากเชื้อแบคทีเรียจำพวกนี้ถือเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคชั้นเยี่ยม ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดแล้วก็ปราศจากการจัดการด้านเขตสุขาภิบาลที่ดีอย่างเพียงพอจึงเสี่ยงป่วยเป็นอหิวาตกโรคได้
                อาหารทะเล การทานอาหารสมุทรดิบหรือเปล่าได้ปรุงสุก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารทะเลชนิดหอย ซึ่งกำเนิดในแหล่งน้ำที่น้ำปนเปื้อนสารพิษนั้น จะก่อให้ร่างกายได้รับเชื้ออหิวาตกโรค
                ผักและก็ผลไม้สด พื้นที่ที่อหิวาตกโรคระบาดในเขตแดนนั้น ผักและผลไม้สดที่มิได้ปอกมักเป็นแหล่งเพาะเชื้ออหิวาต์ สำหรับประเทศกำลังพัฒนาที่มีการใช้ปุ๋ยคอกที่ไม่ได้หมักหรือแหล่งน้ำเน่า ผลิตภัณฑ์ที่ปลูกบางทีอาจแปดเปื้อนเชื้ออหิวาตกโรคได้
                ธัญพืชต่างๆสำหรับพื้นที่ที่อหิวาตกโรคระบาดนั้น การประกอบอาหารด้วยธัญพืชอย่างข้าวหรือข้าวฟ่างบางทีอาจได้รับเชื้ออหิวาต์ปนเปื้อนหลังจากปรุงเสร็จ และก็เชื้อจะอยู่ในของกินอีกหลายชั่วโมงที่อุณหภูมิระดับห้อง โดยเชื้อที่ยังคงอยู่จะเปลี่ยนเป็นพาหะก่อให้เกิดการเจริญเติบโตของของเชื้ออหิวาต์
                การจัดการสุขาภิบาลไม่ดี เพราะอหิวาตกโรคจะเกิดการติดโรคและก็แพร่ระบาดผ่านทางทะเล ถ้าเกิดพื้นที่ใดมีการจัดแจงระบบสุขาภิบาลไม่ดี ก็จะมีผลให้มีการแพร่ระบาดของโรคได้ง่าย เช่น ในค่ายลี้ภัย ประเทศหรือพื้นที่ที่เจอสภาวะยากจนข้นแค้น ขาดอาหาร กำเนิดการทำศึก หรือประสบภัยทางธรรมชาติ อื่นๆอีกมากมาย
                ภาวะไม่มีกรดในกระเพาะอาหาร (Hypochlorhydria/Chlorhydria) เนื่องแต่เชื้ออหิวาต์ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ในภาวการณ์ที่มีกรด เพราะฉะนั้น กรดในกระเพาะของมนุษย์นับว่าเป็นด่านปราการชั้นแรกที่ช่วยคุ้มครองป้องกันไม่ให้ร่างกายติดเชื้อโรคแบคทีเรียชนิดนี้ แต่สำหรับผู้ที่มีกรดในกระเพาะอาหารต่ำ อย่างเด็ก คนวัยแก่ หรือผู้ที่ใช้ยาลดกรดหรือยายับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะ จะไม่มีกรดมาป้องกันเชื้ออหิวาต์ จึงเสี่ยงเป็นอหิวาตกโรคได้สูงกว่าคนธรรมดาทั่วไป
                การอยู่ร่วมกับคนที่ป่วยด้วยอหิวาตกโรค ผู้ที่อาศัยอยู่ร่วมกับผู้ที่ป่วยเป็นอหิวาต์มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคนี้ได้
                กรรมวิธีรักษาอหิวาตกโรค  หมอสามารถวิเคราะห์อหิวาต์ได้จากความเป็นมาอาการ ประวัติสัมผัสโรค ลักษณะอุจจาระ (วิเคราะห์ทางคลินิก) การตรวจอุจจาระ รวมทั้งการเพาะเชื้อจากอุจจาระดังนี้
การวิเคราะห์ทางสถานพยาบาล อาศัยประวัติ อาการ แล้วก็อาการแสดง แล้วก็ลักษณะอุจจาระ. ในถิ่นที่มีการระบาดเมื่อมีคนไข้อุจจาระร่วงอย่างแรงร่วมกับลักษณะของภาวะขาดน้ำอย่างเร็วรุนแรง ให้สงสัยว่าคนไข้ เป็นอหิวาตกโรคไว้ก่อน.
การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ทำเป็นโดยตรวจอุจจาระด้วยกล้องจุลทรรศน์ จะไม่เจอเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว ถ้าเกิดใช้ dark-field microscope จะเห็นเชื้อ V. cholerae เคลื่อนไหวอย่างเร็วไปทางเดียว กันแบบดาวตก (shooting star หรือ darting). แม้มี antisera ต่อ V. cholerae O1 หรือ O139 หยดลงในอุจจาระ เชื้อจะหยุดขยับเขยื้อนทันที น่าจะเป็น V. cholerae O1 หรือ O139 ซึ่งทำเป็นรวดเร็วทันใจ แต่ว่าวิธีนี้ยังมีความไวและก็ความจำเพาะไม่ดีนัก.
การตรวจรับรองด้วยการเพาะเชื้อจากอุจจาระเห็นผลแน่นอนที่สุด ควรเก็บแบบอย่างอุจจาระใน Cary-Blair transport medium ซึ่งเก็บได้นานถึง 7 วัน. การเพาะเชื้อจะใช้ใน thiosulphate citrate bile salt sucrose (TCBS) agar เชื้อขึ้นเจริญ. ห้องทดลองบางพื้นที่จะแยกเชื้อใน alkaline peptone water ด้วยเชื้อที่เพาะได้จะถูกทดลองความไวของยาและทดลองว่าเป็น V. cholerae O1 หรือ O139 การตรวจค้นสายพันธุกรรม ด้วย poly chain reaction (PCR) หรือ DNA probe มีความไวสูง แล้วก็บางทีอาจรับรองว่า เชื้อมียีนก่อโรคหรือเปล่าด้วย

นอกจากนี้ในขณะนี้ยังมีวิธีการวินิจฉัยใหม่ๆอาทิเช่น วิธีพีซีอาร์ (Polymerase Chain Reaction: PCR) เคล็ดลับนี้เป็นการสังเคราะห์ส่วนประกอบดีเอ็นเอในหลอดทดลอง ซึ่งถูกสร้างสรรค์และก็พัฒนาขึ้นเพื่อนำมาตรวจชื้ออหิวาตกโรคด้วย แต่ วิธีพีซีอาร์ยังมิได้นำมาใช้ในฐานะการตรวจแอนติบอดี้ในเลือดอย่างล้นหลามในตอนนี้นัก  การตรวจด้วยแถบตรวจอหิวาตกโรค วิธีการแบบนี้เหมาะสมกับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ไม่สามารถที่จะเข้ารับการวิเคราะห์ด้วยวิธีตรวจตัวอย่างอุจจาระได้ โดยผู้ป่วยจะรู้ผลของการวิเคราะห์ได้ก่อนจากแถบตรวจดังที่กล่าวถึงมาแล้ว ทำให้สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคในพื้นที่ที่เกิดการระบาดของอหิวาตกโรครวมทั้งนำไปสู่การให้ความช่วยเหลือจากกลุ่มสาธารณสุขเพื่อควบคุมการระบาดของโรคถัดไป อย่างไรก็ดี การตรวจด้วยแถบวัดนี้อาจไม่ถูกต้องแม่นยำเสียรู้เดียว วิธีวินิจฉัยที่เที่ยงตรงที่สุดคือการตรวจตัวอย่างอุจจาระผู้เจ็บป่วย ซึ่งทำตรวจในห้องแลปด้วยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้น
การดูแลและรักษาคนป่วยอหิวาตกโรคที่ถูกแล้วก็เห็นผลเป็น  การทดแทนน้ำและก็เกลือแร่ที่สูญเสียไปกับอุจจาระ  รวมทั้งอาเจียน ด้วยปริมาณที่เหมาะสมและทันเวลาในกรณีที่คนป่วยยังกินได้ควรจะให้ดื่มทางปาก แต่ว่าถ้าหากไม่ได้ควรจะให้ทางเส้นเลือด  ในปริมาณที่เท่ากันกับจำนวนน้ำที่สูญเสียไปโดยประมาณเป็น ร้อยละ 5 ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมในรายที่เป็นน้อยจำนวนร้อยละ 7 ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมในรายที่มีลักษณะปานกลาง รวมทั้งจำนวนร้อยละ 10 ในผู้เจ็บป่วยมีลักษณะอาการช็อค ควรจะให้น้ำเกลือ isotonic ทางเส้นโลหิตทันที น้ำเกลือควรจะมีไบคาร์บอเนต (อะซิเตรต หรือแล็กเตตไอออน) 24-48 มิลลิอิควิวาเลนต์ต่อลิตร แล้วก็ 10-15 มิลลิอิควิวาเลนต์ต่อลิตรของโปแตสเซียม  ซึ่งทางองค์การอนามัยโลกเสนอแนะให้ใช้ Ringer’s lactate solution ในเด็กให้เป็นสารละลาย 2 ชนิดผสมกันในอัตราส่วน 2:1หมายถึงisotonic salution : isotonic sodium lactate (1/6 โมลาร์) หรือ isotonic sodium bicarbonate ส่วนน้ำตาลเกลือแร่ที่ดื่มนั้น เดี๋ยวนี้ทางองค์การอนามัยโลกให้ใช้สารละลายที่เรียกกว่า oral rehydration solution (ORS) ซึ่งในส่วนประกอบของ ORS จะให้จำนวนของอีเลคโตรไลท์ครบจากที่ร่างกายต้องการเป็นNa 90, K 20, CI 80 แล้วก็ HCO3     30 mEq/L  แม้กระนั้นการกำจัดเชื้อให้หมดจากอุจจาระนั้น ควรจะให้ยาปฏิชีวนะในการรักษาร่วมเพื่อลดระยะเวลาการป่วยให้สั้นลงและก็เป็นการลดแหล่งแพร่ระบาดด้วย
ควรจะใช้ข้อมูลการเฝ้าระวังการดื้อยาของเชื้อทางห้องทดลองเพื่อทราบแนวโน้มการดื้อยาประกอบการพินิจ เพื่อคุ้มครองปกป้องการแพร่ระบาดของเชื้อดื้อยา ในปัจจุบันสามารถเลือกใช้ยาที่สมควร (First drug of choice) ในรายที่อาการรุนแรงให้ไตร่ตรองสำหรับการรักษาโดยให้ยาปฏิชีวนะ tetracycline หรือยาปฏิชีวนะตัวอื่นๆจะช่วยลดระยะของโรคให้สั้นลง ลดการสูญเสียน้ำ ตลอดจนลดระยะของการกระจายเชื้อลง
                ยาปฏิชีวนะองค์การอนามัยโลกให้คำแนะนำการรักษาคือ
                เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี ให้ Norfloxacin 20 มก/กก/วัน นาน 3 วัน
                เด็กแก่กว่า 8 ปี ให้ Tetracycline 30 มก/กก/วัน นาน 3 วัน ในคนแก่ให้
Tetracycline ครั้งละ 500 มก.วันละ 4 ครั้ง นาน 3 วันหรือ
Doxycycline ทีละ 100 มิลลิกรัมวันละ 2 ครั้ง นาน 3 วันหรือ
Norfloxacin ทีละ 400 มก. วันละ 2 ครั้ง นาน 3 วัน (กรณีเชื้อซุกซนต่อ Tetracycline)

 • การติดต่อของอหิวาต์ การติดต่อ อหิวาต์เป็นโรคติดต่อเร็วทันใจ รุนแรง แล้วก็ก่อการระบาดได้อย่างเร็ว เชื้ออหิวาต์สามารถมีชีวิตอยู่ได้ทั้งในน้ำทะเลและก็น้ำจืด คนเป็นแหล่งเก็บกักที่สำคัญของเชื้อจำพวกนี้ โดยเชื้อโรคจะอยู่ในอุจจาระของผู้ติดเชื้อ (ทั้งยังคนป่วยแล้วก็พาหะ) เมื่อถูกถ่ายออกมาก็จะสามารถแพร่ไปไปสู่ผู้อื่นได้จากการแปดเปื้อนในแหล่งน้ำต่างๆ(เป็นต้นว่า แม่น้ำ ลำคลอง ห้วย หนอง บึง) ของกิน น้ำกิน ภาชนะใส่ของกิน มือของผู้ติดเชื้อที่มิได้ล้างน้ำหลังจากถ่ายอุจจาระ สิ่งของและก็สิ่งแวดล้อมที่ถูกมือของผู้ติดเชื้อโรคสัมผัส ทั้งนี้จะมีแมลงวันเป็นพาหะนำเชื้อ คนเราสามารถติดเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายโดยทางใดทางหนึ่งดังนี้
 • การกินน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติแบบดิบๆ
 • การทานอาหารหรือกินน้ำที่แปดเปื้อนเชื้อ ซึ่งการปนเปื้อนเชื้ออาจจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้แมลงวัน ที่ไต่ตอมอุจจาระของผู้ติดเชื้อโรค เป็นพาหะนำเชื้อมือของผู้ติดเชื้อโรค หรือมือของคนใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ (จากการสัมผัสมือของผู้ติดเชื้อโรค หรือข้าวของ)ปนเปื้อนในดินหรือน้ำที่มีเชื้อ อย่างเช่น ผักผลไม้ที่ปลูกโดยการใส่ปุ๋ยที่ทำจากอุจจาระคน และก็ผักผลไม้ที่ล้างด้วยน้ำที่มีเชื้อปนเปื้อน
 • การติดต่อจากคนสู่คน (พบได้น้อยมาก) จากการสัมผัสสนิทสนม โดยการใช้มือสัมผัสถูกมือของผู้ติดเชื้อโดยตรง หรือจากการสัมผัสถูกข้าวของ แล้วนำมือที่สกปรกเชื้อนั้นไปสัมผัสกับปากของตนเองโดยตรงหรือไปเปรอะถูกของกินหรือน้ำดื่มอีกต่อหนึ่ง หรือจากการสัมผัสอุจจาระของคนป่วยหรือการถูกผู้เจ็บป่วยคลื่นไส้ใส่
 • การติดต่อที่พบมาก การแพร่ระบาดของอหิวาต์มักเกิดจากการรับประทานอาหารหรือกินน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อ โดยเฉพาะอาหารทะเลที่นิยมกินกันแบบดิบๆ(ได้แก่ หอยแครง หอยแมลงภู่ ปูแสมเค็ม) ของกินที่มีแมลงวันตอม อาหารกระป๋องที่เสียแล้ว แล้วก็น้ำแข็ง ไอศกรีมที่แปดเปื้อนเชื้อ โดยมีแมลงวันหรือมือเป็นตัวกลางในการนำพาเชื้อ
 • การปฏิบัติตนเมื่อป่วยด้วยโรคอหิวาตกโรค
 • รักษาสุขลักษณะ อย่างเคร่งครัด
 • ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่บ่อยๆทุกหนก่อนรับประทานอาหาร ข้างหลังเข้าห้องน้ำ แล้วก็หลังการดูแลผู้ป่วย
 • ทำลายอุจจาระด้วยการใส่น้ำยาฆ่าเชื้อโรคคลอรีนหรือตามคำแนะนำของหมอ/พยาบาล
 • เสื้อผ้า ของใช้ ต้องชะล้างให้สะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อคลอรีนหรือน้ำสุกเดือดเช่นกัน
 • ดื่มแต่น้ำสะอาดหรือต้มสุก ของกินทุกชนิดจะต้องปรุงสุก รวมทั้งบริโภคโดยทันทีข้างหลังปรุง ไม่ทิ้งค้าง
 • ดื่มน้ำชาแก่แทนน้ำ หรือบางทีอาจต้องงดเว้นของกินชั่วคราว เพื่อลดการระคายเคืองในไส้
 • ดื่มน้ำเกลือแร่ ORS เพื่อลดการสูญเสียน้ำในร่างกาย สลับกับน้ำสุกสุก ถ้าหากเป็นเด็กเล็กควรจะหารือแพทย์
 • หากท้องเดินอย่างหนัก จำเป็นต้องรีบไปพบหมอโดยด่วน
 • ไปพบหมอดังที่หมอนัดหมายอย่างเคร่งครัด
 • การคุ้มครองตัวเองจากอหิวาต์ อหิวาตกโรคนั้นเกิดขึ้นจากคนเจ็บ กินอาหารรวมทั้งน้ำที่มีเชื้อแปดเปื้อน ด้วยเหตุดังกล่าวควรรอบคอบเรื่องอาหารและก็น้ำดื่ม  ตลอดจนรักษาความสะอาดตามหลักสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
 • รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆแล้วก็กินน้ำสะอาด เป็นต้นว่า น้ำสุกสุก ภาชนะที่ใส่อาหารควรล้างสะอาด ทุกครั้งก่อนใช้ หลบหลีกของกินดอง สุกๆดิบๆของกินที่ปรุงทิ้งเอาไว้นานๆอาหารที่มีแมลงวันตอม
 • รอบคอบการกินน้ำแข็ง
 • รับประทานแต่ว่าของกินปรุงสุกโดยยิ่งไปกว่านั้นอาหารทะเล
 • ผักผลไม้ต้องล้างให้สะอาด
 • ล้างมือฟอกสบู่ให้สะอาดทุกหนก่อนอาหาร หรือก่อนทำอาหาร แล้วก็ข้างหลังการขับถ่าย
 • ไม่เทอุจจาระ เยี่ยวและก็สิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำลำคลอง หรือทิ้งกระจุยกระจาย จำเป็นต้องถ่ายลงในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ แล้วก็กำจัดสิ่งสกปรกโดยการเผาหรือฝัง เพื่อปกป้องการแพร่ของเชื้อโรค
 • ระวังอย่าให้น้ำเข้าปาก เมื่อลงเล่นหรืออาบน้ำในคลอง
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสคนเจ็บที่เป็นอหิวาต์
 • ควบคุมแมลงวันโดยใช้มุ้งลวด พ่นยากำจัดศัตรูพืช หรือใช้กับดัก ควบคุมการขยายพันธุ์ด้วยการเก็บแล้วก็ทำลายขยะโดยแนวทางที่เหมาะสม
 • ผู้ที่ต้องเดินทางไปยังท้องที่ซึ่งมีความเสี่ยงสำหรับในการติดโรคสูงบางทีอาจรับประทานยาปฏิชีวนะ จะช่วยป้อง กันโรคได้ สำหรับช่วงเวลาสั้นๆดังเช่น ข้างใน 2 สัปดาห์แต่ว่าเชื้อบางทีอาจดื้อยาได้
 • การให้วัคซีนคุ้มครองปกป้องโรคอหิวาตกโรคขณะที่มีการระบาดปัจจุบันนี้ไม่เสนอแนะให้ใช้แล้วเพราะว่าสามารถป้องกันได้เพียงปริมาณร้อยละ 50 รวมทั้งแก่สั้นเพียงแค่ 3-6 เดือน สำหรับวัคซีนชนิดเปลืองที่ให้ภูมิคุ้มกันสูงต่อเชื้ออหิวาตกโรคสายพันธุ์ o1 ได้นับเป็นเวลาหลายเดือนมีใช้แล้วหลายประเทศ มีสองจำพวก จำพวกแรกวัคซีนเชื้อยังมีชีวิตกินครั้งเดียว (สายพันธุ์ CVD 103-HgR) ส่วนประเภทที่สองเป็นเชื้อตายแล้วมีเชื้ออหิวาห์ตายแล้วกับ cholera toxin ประเภท B-subunit รับประทาน 2 ครั้ง
 • สมุนไพรที่ช่วยคุ้มครอง/รักษาอหิวาตกโรค


เนื่องแต่อหิวาต์เป็นโรคติดต่อรวดเร็วรุนแรง และก็ก่อการระบาดได้อย่างเร็ว โดยมีต้นเหตุมาจากการได้รับเชื้ออหิวาต์ซึ่งอยู่ในอุจจาระของผู้เจ็บป่วย (ซึ่งแบคทีเรียสามารถอยู่ได้นานถึง 7 - 14 วัน) แล้วปนเปื้อนในของกิน น้ำ จากผิวน้ำในแหล่งน้ำดื่ม น้ำใช้ แล้วก็เมื่อรับประทานหรือดื่มอาหาร/น้ำปนเปื้อนพวกนี้จึงก่อการติดโรค
ซึ่งผู้ที่ได้รับเชื้อ จะเกิดอาการได้ตั้งแต่ 1 วัน ถึง 5 วัน แต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วจะเกิดอาการข้างใน 1-2 วัน ดังนั้นอหิวาต์ก็เลยไม่เหมาะสำหรับเพื่อการใช้สมุนไพรมาทำการรักษา เนื่องจากเป็นโรคที่มีการติดต่อ การระบาดที่รวดเร็วและมีความรุนแรง จนกระทั่งชีวิตได้แม้มิได้รับการดูแลรักษาอย่างทันการ
เอกสารอ้างอิง

 • หนังสือตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป 2. “อหิวาต์ (Cholera)”.  (นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ).  หน้า 492-496.
 • Braunwald, E., Fauci, A., Kasper, L., Hauser, S., Longo, D., and Jameson, J. (2001). Harrison’s principles of internal medicine (15th ed.). New York: McGraw-Hill.
 • อหิวาตกโรค – อาการ,สาเหตุ,การรักษา.พบหมอ http://www.disthai.com/
 • ศาสตรจารย์ พญ.วันดี วราวิทย์.อหิวาตกโรค.นิตยสารหมอชาวบ้าน.เล่มที่284.คอลัมน์เวชปฏิบัติปริทัศน์.สิงหาคม.2551
 • ศาสตรจารย์เกียรติคุณ พญ.พวงทอง ไกรพิบูลย์.อหิวาตกโรค (Cholera).หาหมอ.
 • อหิวาตกโรค.แผนกพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์.คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล.มหาวิทยาลัยมหิดล.
 • Ryan, E, and Ferraro, M. Z2011). Case 20-2011. N Engl J Med. 364, 2536-2541.
 • Swerdlow,D.L. and Ries,A.A. 1993 Vibrio cholera non-O1-the eighth pandemic? Lancet. 342:382-383.
 • Hall, R.H., Khambaty, F.M., Kothary, M. and Keasler, S.P. 1993. Non-Ol Vibrio cholera. Lancet. 342:430.
 • Cholera .กลุ่มระบาดวิทยาโรคติดต่อ.สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.
 • อรษา สุตเธียรกุล.2541. โรคติดเชื้อ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โฮลิสติก พับลิชชิ่ง จำกัด
 • Kaper, J.B., Morris, J.G., Jr. and Levine, M.M. 1995. Cholera. Clin. Microbiol. Rev.8 8:48-86.
 • Benenson, A.S. 1991. Cholera. In: Evans, A.S. and Brachman, P.S. (eds.). Bacterial Infections of Humans, Epidemiology and Control.,2 nd. P.207-225.New York: Plenum.
 • Farmer,J.J.1991. The family Vibrionaceae. In Balows,A., Truper, H.G., Dworkin, M., Harder, W. and Schleifer, K.H. (eds.) The Prokaryotes, (2nd) A Handbook on the Biology of Bacteria: Ecophysiology, Isolation, Identification, Applications.p. 2938-2951.New York: Springer-Verlag.
 • Lee,JV.1990. Vibrio Aeromonas and Plesiomonas In: Parker, M.T. and Collier, L.H. (eds.). Principles of Bacteriology, Virology and Lmmunity, 8 th Vol III. P.514-524. Philadelphia: B.C. Deeker.
 • Attridge, S.R. and Rowley, D.1990. Cholera. In: Smith

2

สมุนไพรจิดอยด่วน
จิดอยด่วน Euphorbia kerrii Craib
บางถิ่นเรียก จิดอยด่วน (ลำปาง) จิดอยด่วน|กุด|ขาด} (แพร่)
        ไม้ล้มลุก มีเหง้า เส้นผ่านศูนย์กลางโดยประมาณ 4 เซนติเมตร ยาว 9 ซม. ลำต้นไม่แตกกิ่งก้านสาขา สูง 16-25 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางโดยประมาณ 5 มม. เป็นร่องตามยาว หมดจด. สมุนไพร ใบ เล็ก รูปรี แคบๆปลายแหลม กว้าง 2 มิลลิเมตร ยาว 3 มม. ก้านใบสั้น หูใบเล็ก. ดอก ออกเป็นช่อ ไม่มีก้านช่อ ใบเสริมแต่งรูปไข่ปนรูปหอก ปลายแหลม กว้าง 2.5 มม. ยาว 5 มม. ยาวกว่าใบประดับประดารองดอก 2 เท่า สะอาด ใบตกแต่งรองดอกเส้นผ่านศูนย์กลางราวๆ 5 มม. สะอาด มีต่อม 5 ต่อม รูปขอบขนานตามทางขวาง กว้างโดยประมาณ 1 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 2 มม. รังไข่รูปสามเหลี่ยมปลายแหลมหมดจด มีก้านยาวประมาณ 8 มิลลิเมตร เกลี้ยง และงอ ท่อรังไข่ยาวราวๆ 0.5 มิลลิเมตร แยกเป็นกิ้งก้านยาว 1.5 มิลลิเมตร เกลี้ยง. ผล เป็นฝักแห้ง เส้นผ่าศูนย์กลางราวๆ 8 มม. ยาว 6 มม. หมดจด. เม็ด ออกจะกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 มิลลิเมตร ผิวเป็นตุ่มๆเล็กๆ.

นิเวศน์วิทยา
: ขึ้นในป่าไผ่ เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 300 ม.
สรรพคุณ : ราก ใช้เบื่อปลา

Tags : สมุนไพร

3

สมุนไพรสลอด
สลอด Croton tiglium. Linn.
บางถิ่นเรียกว่า สลอด สลอดต้น ลูกผลาญศัตรู หมากหลอด (กึ่งกลาง) มะข่าง มะคัง มะตอด หมากทาง หัสคืน (เหนือ) หมากยอง (งู-แม่ฮ่องสอน).
     ไม้พุ่ม สูง 3-6 มัธยม สะอาด. ใบ ลำพัง เรียงสลับกัน รูปไข่ กว้าง 2-7 ซม. ยาว 5-14 ซม. ปลายใบแหลม ฐานใบกลม ขอบของใบหยักแบบซี่ฟัน มีเส้นใบ 3-5 เส้น ที่ฐานใบมีต่อม 2 ต่อม เนื้อใบบาง ก้านใบเรียวเล็ก ยาวโดยประมาณ 4 เซนติเมตร ดอก เล็ก ออกลำพังๆหรือ ออกเป็นช่อที่ยอด ยาว 8-11 เซนติเมตร ใบตกแต่งมีขนาดเล็ก ดอกเพศผู้ และก็ดอกเพศภรรยาอยู่บนต้นเดียวกัน หรือ อยู่ต่างต้นกัน. ดอกเพศผู้ มีขนรูปดาว กลีบรองกลีบดอกไม้ 4-6 กลีบ ปลายกลีบมีขน กลีบดอกไม้ 4-6 กลีบ ขอบกลีบมีขน; ฐานดอกมีขนแล้วก็มีต่อมเป็นจำนวนมากเท่ากันและอยู่ตรงกันข้ามกันกับกลีบรองกลีบดอก [url=http://market2hands.com/go.php?http://www.disthai.com/]สมุนไพร[/u][/b][/url]  เกสรผู้มีเยอะๆ ก้านเกสรไม่ชิดกัน เมื่อดอกยังอ่อนอยู่ ก้านเกสรจะโค้งเข้าข้างใน. ดอกเพศเมีย กลีบรองกลีบดอกรูปไข่ มีขนที่โคนกลีบ ไม่มีกลีบดอก หรือ ถ้าเกิดมีก็เล็กมา รังไข่มี 2-4 ช่อง แต่ละช่องมีไข่อ่อน 1 หน่วย ท่อรังไข่ยาว. ผล แก่จัดแห้ง แล้วก็แตก รูปขอบขนาน หรือ รี; กว้าง 1-1.5 เซนติเมตร ยาวราว 2 ซม. หน้าตัดรูปสามเหลี่ยมมนๆ. เมล็ด รูปขอบขนานปนรูปไข่ กว้าง 0.6-0.7 เซนติเมตร ยาวราว 1 เซนติเมตร สีน้ำตาลอ่อน.

นิเวศน์วิทยา
: ปลูกทั่วไปในเขตร้อน.
คุณประโยชน์ : ต้น ทุกส่วนของต้นเป็นพิษ น้ำต้มแก่นไม้ใช้ในจำนวนน้อยๆรับประทานเป็นยาขับเยี่ยว ทำให้อ้วก รวมทั้งขับเหงื่อ ยางจากทุกส่วนของต้น รวมทั้งเมล็ด เป็นพิษ (3). เม็ด เมื่อพิจารณาถึงด้านความเป็นพิษกันแล้วก็มีมากกว่าประโยชน์ที่ในทางยา จึงไม่คอยนิยมเอาใช้กันรวมทั้งจำเป็นต้องใช้ด้วยความระวัง เพราะเป็นยาถ่ายอย่างแรง แล้วก็เป็นพิษ; การจำกัดพิษนั้น ใช้ตีเมล็ดแยกเอาเปลือก รวมทั้งจุดงอดในเม็ดออก แล้วต้มในน้ำนมอีก 2-3 ครั้ง ก็เลยนำมากิน แก้อาการไม่ปกติของจิตรวมทั้งประสาท โรคลมชักบางชนิด แก้ท้องผูกที่ใช้ยาจำพวกอื่นๆไม่เป็นผล. ขับพยาธิในลำไส้ แก้โรคท้องมาน บวมน้ำ ขับลม แก้ปวดท้อง โรคเก๊าท์ แล้วก็ใช้ในจำนวนต่ำๆประสมกับน้ำขิงสดให้เด็กรับประทานแก้ไอ  เม็ดสกัดได้น้ำมันสลอด ซึ่งเป็นยาถ่ายอย่างแรง แล้วก็เป็นพิษ จึงจำต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งใช้ในการขนาดต่ำๆสำหรับผู้เจ็บป่วยบางรายแค่นั้น อาทิเช่นใช้กับคนเจ็บเป็นลมเป็นแล้งสลบ คนบ้าคลั่ง อาการเปลี่ยนไปจากปกติของระบบประสาทบางจำพวก อาการเป็นพิษจากสารตะกั่วฯลฯ รวมทั้งห้ามใช้ในคนป่วยที่มีอาการไส้อักเสบอยู่ก่อน. แนวทางรับประทาน หยดน้ำมันสลอดลงบนน้ำตาลก้อนเล็กๆเพียง 1-2 หยดเท่านั้น หากอาการถ่ายอย่างรุนแรงเกินความจำเป็น หรือ ปวดท้อง อาเจียน ก็ให้กินน้ำมะนาวแก้พิษ  ประสมน้ำมันสลอด 1 ส่วนกับน้ำมันที่สกัดจากมะพร้าวอีก 7-10 ส่วน ตามอยากได้ ใช้เป็นยาสำหรับทาถูนวดแก้หลอดลมอักเสบ อัมพาต โรคเก๊าท์ และก็อาการปวดตามปลายประสาทฯลฯ ราก น้ำต้มรากกินเป็นยาขับเยี่ยว แก้อาการบวมน้ำ ถ้ากินมากเกินไปอาจจะส่งผลให้สตรีแท้งบุตรได้

Tags : สมุนไพร

4

[url=http://market2hands.com/go.php?http://www.disthai.com/]สมุนไพรตาตุ่มป่า[/url][/color][/size][/b]
ตาตุ่มป่า Excoecaria oppositifolia Griff.
บางถิ่นเรียกว่า ตาตุ่มป่า (ประจวบฯ) ตังตาบอด (เหนือ) ไฟเดือนห้า (ใต้) ยางร้อน (จังหวัดลำปาง).
  ต้นไม้ สูง 4-10 ม. ทุกส่วนมีน้ำยาง. ใบ โดดเดี่ยว ออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน รูปหอกปนขอบขนาน กว้าง 4-11.5 ซม. ยาว 11.5-24 ซม. โคนใบแหลม หรือ มน; ปลายใบแหลมเป็นติ่ง ขอบใบหยักแบบฟันเลื่อยตื้นๆและก็ห่าง มีเส้นใบ 12-15 คู่ เส้นทำมุมกว้างกับเส้นกลางใบ ใบเกลี้ยงทั้งยังด้านบน แล้วก็ข้างล่าง ก้านใบยาว 1.2-2.0 เซนติเมตร ดอก แยกเพศแม้กระนั้นอาจจะมีอยู่บนต้นเดียวกัน หรือ ต่างต้นกันก็ได้. ดอกเพศผู้ ออกเป็นช่อตามง่ามใบ ยาว 7-12 เซนติเมตร แกนกลางช่อเรียวเล็ก สมุนไพร ดอกเล็ก ติดห่างๆไม่มีก้านดอก ใบเสริมแต่งรูปไข่กว้างแกมสามเหลี่ยม กว้าง 1.5 มิลลิเมตร ยาว 1 มิลลิเมตร กลีบรองกลีบดอกไม้ 3 กลีบ ขนาดแตกต่างกัน ไม่เชื่อความเห็นดกัน ยาว 1-1.5 มิลลิเมตร ไม่มีกลีบดอก เกสรผู้ 3 อัน ไม่ชิดกัน. ดอกเพศเมีย ชอบดอกโดดเดี่ยวๆที่ยอด ยาว 1.0-1.5 ซม. ใบประดับประดารูปรี ยาว 1-2 มิลลิเมตร กลีบรองกลีบ 3 กลีบ รูปไข่ป้อมแทบกลม ปลายมน กว้าง แล้วก็ยาวราวๆ 2 มม. รังไข่รูปไข่ ยาวราว 6 มิลลิเมตร ท่อรังไข่ 3 อัน กางออก ด้านในมี 3 ช่อง มีไข่อ่อนช่องละ 1 หน่วย. ผล เป็นชนิดผลแห้ง แก่จัดจะแตก กลม มีสันนูนเล็กน้อย 6 สัน เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 เซนติเมตร เมล็ด กลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 12-15 มิลลิเมตร

นิเวศน์วิทยา
: ขึ้นตามป่าดงดิบทั่วไป.
สรรพคุณ : ต้น ยางต้นเป็นพิษ ทำให้ผิวหนังอักเสบบวมแดง

5

สมุนไพรก้างปลาเครือ
ก้างปลาเครือ Phyllanthus reticulatus Poir.
บางถิ่นเรียก ก้างปลาเครือ (ทั่วไป) กระบอง (ประจวบคีรีขันธ์) ก้างปลาขาว (อ่างทอง จังหวัดเชียงใหม่) ก้างแดง (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ข่าชำนาญ (สุพรรณบุรี)โค่คึย สะแบรครั้ง (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) หมัดคำ (แพร่) อำอ้าย (จังหวัดนครราชสีมา).
      ไม้พุ่ม ครึ่งหนึ่ง ไม้เถา เกลี้ยง หรือ มีขนน้อย กิ่งมีขนาดเล็ก. ใบ เดี่ยว เรียงสลับกัน รูปไข่ หรือ รีแกมขอบขนาน กว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 2-3 ซม. ปลายใบมน หรือ หยักเว้าน้อย; ขอบใบหมดจด โคนใบสอบ หรือ มน; ก้านใบยาว 2-3 มม. ดอก ออก 2-3 ดอก ตามง่ามใบเป็นช่อสั้นๆดอกแยกเพศ. สมุนไพร ดอกเพศผู้ มีกลีบรองกลีบดอก 4-6 กลีบ; ไม่มีกลีบดอกไม้; เกสรผู้ 3-6 อัน ก้านเกสรแยกกัน หรือ ติดกันก็ได้. ดอกเพศภรรยา กลีบรองกลีบดอกราวกับของดอกเพศผู้ รังไข่มี 3-4 ช่อง แต่ละช่องมีไข่อ่อน 2 หน่วย ท่อรังไข่แยกกัน หรือ ชิดกันก็ได้ แต่จำนวนมากจะแยกเป็น 2 แฉก. ผล นุ่ม ภายในมี 8-16 เม็ด. เม็ด มีหน้าตัดเป็น 3 เหลี่ยมด้านไม่เท่ากัน

นิเวศน์วิทยา
: ขึ้นทั่วไปในป่าดงดิบ ป่าผลัดใบ แล้วก็ที่รกร้างทั่วไป.
สรรพคุณ : ราก น้ำต้มรากรับประทานเป็นยาแก้หืดหอบ ต้น น้ำต้ม หรือ ยาชงเปลือก กินแก้น้ำเหลืองเสีย ขับเยี่ยว ฟอกโลหิต แก้บิด แล้วก็ท้องเดิน ใบ น้ำสุกใบ กินเป็นยาขับเยี่ยว; บดเป็นผุยผงใช้ใส่แผล ปั้นเป็นลูกกลอนประสมกับ การบูร (camphor) และ cubeb สารที่สกัดได้จากตะไคร้ต้น (Litsea cubeba Pers.) ใช้อมให้ละลายช้าๆแก้เลือดออกตามไรฟัน  ผล กินเป็นยาฝาดสมานในระบบทางเดินอาหาร และก็แก้อาการอักเสบต่างๆ

6

[url=http://market2hands.com/go.php?http://www.disthai.com/]สมุนไพร[/i]โลดทะนง[/url][/b]
โลดทะนง Trigonostemon reidioides (Kurz) Craib
ชื่อพ้อง Baliospermum reedioides Kurz.
บางถิ่นเรียกว่า โลดทะนง (ราชบุรี ปราจีนบุรี จังหวัดตราด) อาหารเย็นเนิน (ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์) ดู่เบี้ย ดู่เตี้ย (เพชรบุรี) ทะนง รักทะนง (จังหวัดนครราชสีมา) ทะนงแดง (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) นางแซง (อุบลราชธานี) โลดทะนงแดง (จังหวัดบุรีรัมย์) หนาดคำ (เหนือ) หัวยาข้าวเย็นเนิน (ราชบุรี).
  ไม้พุ่ม ขนาดเล็ก สูง 0.5-1.5 ม. มีขนปกคลุมครึ้มนแน่นทั่วไป. ใบ เดี่ยว เรียงสลับกน รูปขอบขนาน แคบบ้างกว้างบ้าง หรือ กว้าง 2-4 ซม. ยาว 7-12 ซม.; ปลายใบแหลม ขอบของใบเรียบ โคนใบกลม หรือ มน เส้นใบมี 5-7 คู่ ด้านล่างนูน มีขนทั้ง 2 ด้าน ด้านบนค่อนข้างสาก ด้านล่างขนยาว นุ่มและก็หนาแน่นกว่าข้างบน ที่ฐานใบมีต่อมเล็กๆ2 ต่อม ก้านใบยาว 10-15 มม. มีขน. ดอก สีขาว ชมพู ม่วงเข้ม หรือ แทบดำ ออกเป็นช่อตามง่ามใบ แล้วก็ตามกิ่ง ดอกเพศผู้ และดอกเพศเมียกำเนิดบนต้นเดียวกัน. ดอกเพศผู้ ดอกตูมกลม กลีบรองกลีบ 5 กลีบ รูปไข่กลับ ข้างนอกมีขน กลีบ 5 กลีบ รูปไข่กลับ ไม่มีขน เกสรผู้ 3 อัน ก้านเกสรชิดกัน อับเรณูรูปกลม ฐานดอกขอบเป็นคลื่น. ดอกเพศเมีย สมุนไพร ดอกตูมรูปไข่ กลีบรองกลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่ปลายมน กว้างราวๆ 1.5 มิลลิเมตร ยาวโดยประมาณ 3 มิลลิเมตร ด้านนอกมีขน กลีบดอกไม้รูปไข่ กว้างประมาณ 2 มม. ยาว 3 มม. รังไข่รูปไข่ มีขน ท่อรังไข่สั้น มี 3 อัน ปลายท่อใหญ่ ปลายสุดหยักเว้าเล็กน้อย ฐานดอกขอบไม่เป็นคลื่น. ผล มี 3 พู เส้นผ่าศูนย์กลางราว 12 มิลลิเมตร มีขนปกคลุมหนานแน่น ก้านผลยาวโดยประมาณ 15 มม. เม็ด รูปออกจะกลม หรือ รูปไข่แกมสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 5-6 มิลลิเมตร สีออกเหลือง ผิวเรียบ.

นิเวศน์วิทยา
: ขึ้นทั่วๆไปในที่ดินปนทราย ในป่าสัก รวมทั้งมีราดกระจัดกระจายในป่าเบญจพรรณแล้ง เหนือระดับน้ำทะเลไม่เกิน 450 ม.
คุณประโยชน์ : ราก รสร้อน ฝนกินเพื่อทำให้อาเจียน ทำให้ท้องเดิน ใช้ถอนพิษคนที่กินยาเบื่อเมา แก้หืด ใช้ด้านนอกฝนทาเป็นยาเกลื่อนฝี แก้ฟกช้ำ เคล็ดบวม กินเป็นยาคุม

7

สมุนไพรสมอทะเล
สมอสมุทร Sapium indicum
บางถิ่นเรียก สมอสมุทร กระหุด (กลาง) กุระ กุลา (มลายู-ใต้).
ต้นไม้ สูงโดยประมาณ 10-15 ม. ใบ โดดเดี่ยว เรียงสลับกัน รูปรีแกมรูปหอก หรือ รูปไข่ปนขอบขนาน กว้าง 2-4 เซนติเมตร ยาว 5-10 เซนติเมตร โคนใบแหลม หรือ มน ขอบใบหยักมนและก็ตื้น ปลายใบเรียวบาง ปลายสุดแหลม หรือ มน เส้นกิ่งก้านสาขาใบเล็ก เรียงถี่ๆห่างกันโดยประมาณ 3-5 มม. โคนใบมีต่อม 2 ต่อม ก้านใบยาวประมาณ 1 ซม. ดอก มันออกตามกิ่งที่อยู่ใกล้โคนต้น แยกเพศ แม้กระนั้นอยู่บนต้นเดียวกัน หรือ บางทีอาจอยู่บนช่อเดียวกัน ช่อดอกออกที่ปลายยอด ยาวราวๆ 8-12 เซนติเมตร [url=http://market2hands.com/go.php?http://www.disthai.com/]สมุนไพร[/url] ดอกสีเหลืองนวล ดอกเพศผู้ไม่มีก้านดอก ดอกเพศภรรยามีก้านดอก และก็มีขนาดใหญ่กว่าดอกเพศผู้ มักอยู่ตรงโคนของช่อดอก; กลีบรองกลีบดอกไม้ปลายแหลม ขอบกลีบมีขน. ดอกเพศผู้ มีเกสรผู้ 2-3 อัน ก้านเกสรไม่ชิดกัน อับเรณูไข่. ดอกเพศเมีย รังไข่มี 2-3 ช่อง ท่อเกสรมี 2-3 แฉก ม้วนออก. ผล รูปกลม มี 3 พู เส้นผ่านศูนย์กลางราว 2.5 เซนติเมตร เมื่อยังอ่อนอยู่ฉ่ำน้ำ แก่จะแข็ง และก็แตกเป็น 3 เสี่ยง มีช่องละ 1 เมล็ด. เม็ด รูปรี ค่อนข้างจะแบน ผิวสีอ่อน วาว.

นิเวศน์วิทยา
: ถูกใจขึ้นอยู่กับจากที่ลุ่ม หรือ ตามชายหาดที่น้ำทะเลขึ้นถึง.
สรรพคุณ : ราก น้ำต้มเปลือกรากกิน เป็นยาระบาย แล้วก็ทำให้อาเจียน ต้น น้ำยางต้นเป็นพิษ หากถูกผิวหนังทำให้ผิวหนังไหม้ ผล น้ำยางผลมีฤทธิ์กัดทำลาย เมื่อรับประทานทำให้คลื่นไส้ ใช้เบื่อปลา เม็ด กินได้ ใช้เป็นเครื่องเทศ

8

[url=http://market2hands.com/go.php?http://www.disthai.com/]สมุนไพรว่านหางช้าง[/url][/size][/b]
ว่านหางช้าง Belamcanda chinensis (L.) DC.
ว่านหางช้าง (กรุงเทพมหานคร) ว่านมีดยับ (ภาคเหนือ)
            ไม้ล้มลุก อายุหลายปี มีลำต้นใต้ดินแล้วก็มีรากมาก ลำต้นที่อยู่เหนือดินตั้งชันสูง 1-1.5 ม. ใบ มักจะออกหนาแน่นอยู่ส่วนโคนของลำต้น เรียงสลับซ้ายขวาในราบเดียวกัน ใบที่อยู่ส่วนบนของลำต้นมักจะมีขนาดเล็ก แล้วก็เรียงห่างๆแผ่นใบรูปกระบี่ กว้าง 2-4.5 เซนติเมตร ยาว 20-60 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบเป็นกาบ ขอบใบเรียบ สมุนไพร ดอก ออกเป็นช่อ แกนช่อแตกกิ่ง ดอกออกที่ปลายกิ่งก้านสาขา 6-12 ดอก ก้านดอกยาว 2-4 เซนติเมตร ตรง หรือ โค้งน้อย เมื่อดอกตกแล้ว ก้านดอกยังคงติดอยู่ กลีบดอกไม้โคนเชื่อมชิดกันน้อย ปลายแยกเป็นกลีบรูปขอบขนาน 6 กลีบ ยาว 2.5-3.5 เซนติเมตร เรียงเป็น 2 ชั้นๆละ 3 กลีบ กลีบชั้นในมีขนาดเล็กกว่ากลีบชั้นนอกนิดหน่อย เมื่อดอกบานกลีบดอกกางออก โคนกลีบสอบแคบกระทั่งเป็นก้าน ข้างนอกสีเหลือง ขอบกลีบ รวมทั้งด้านในสีส้ม มีจุดประสีแดงเข้ม กลีบชั้นนอกมีต่อม เป็นร่องยาว 1 ต่อม สีแดงเข้ม เกสรเพศผู้มี 3 อัน ก้านเกสรไม่ชิดกัน อับเรณูรูปยาวแคบ รังไข่มี 3 พู รูปยาวปลายใหญ่มากยิ่งกว่าโคน หมดจด ก้านเกสรเพศเมียยาวโค้งแม้กระนั้นสั้นกว่ากลีบ ปลายเกสรเพศเมียมี 3 อัน ติดกัน ผล รูปขอบขนาน หรือ ขอบขนานปนรูปไข่กลับ เป็นพูลึก 3 พู เปลือกบาง แก่แตกตามยาวเป็น 3 เสี่ยง มีเมล็ดพูละ 3-8 เม็ด รูปเกือบกลม เส้นผ่าศูนย์กลางโดยประมาณ 5 มิลลิเมตร สีดำ ผิวเป็นเงา

นิเวศน์วิทยา
: ขึ้นตามชายป่า มีปลูกบ้างเป็นไม้ประดับ ถิ่นกำเนิดอยู่แถบตะวันออกของทวีปเอเชีย
คุณประโยชน์ : หัวใต้ดิน ใช้เข้าเครื่องยาสำหรับบำรุงร่างกาย แก้ต่อมทอนซิลอักเสบและโรคที่เกี่ยวกับปอด ยกตัวอย่างเช่น ไอ หืด หอบ ตับและก็ม้ามโต เป็นยาขับลม ขับเสมหะ ยาระบาย ลำไข้ ขับเหงื่อ ขับฉี่ ขับประจำเดือน ต้มน้ำรวมกับใบให้สตรีอาบหลังการคลอดลูก ราก เป็นยาระบาย แก้พิษงูบางประเภท ใช้เป็นยาฟอกโลหิตรวมทั้งใช้ถอนพิษสำหรับวัวควายที่รับประทานพืชเป็นพิษบางชนิดเข้าไป ต้น ตำเป็นยาพอกแก้ปวดหลัง ปวดข้อ พอกฝี น้ำยางจากต้นกินเป็นยาพาราท้องและก็เป็นยาบำรุงธาตุ

Tags : สมุนไพร

9

[url=http://market2hands.com/go.php?http://www.disthai.com/]สมุนไพรขานาง[/url][/size][/b]
ขานาง Homalium tomentosum (Vent.) Benth.
บางถิ่นเรียกว่า ขานาง (ภาคกึ่งกลาง เชียงใหม่ เมืองจันท์) ขางนาง คะนาง (ภาคกึ่งกลาง) ค่านาง วัวด (จังหวัดระยอง) ช้างเผือกหลวง (เชียงใหม่) แซพลู้ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) ปะหง่าง (จังหวัดราชบุรี) เปลือย (กาญจนบุรี) เปื่อยขานาง เปื๋อยนาง (จังหวัดอุตรดิตถ์) เปื๋อยค่างไห้ (ลำปาง) ลิงง้อ (จังหวัดนครราชสีมา) แลนไฮ้ (ลาว-แม่ใส่)
    ไม้ต้น ขนาดกึ่งกลางถึงขั้นใหญ่ ผลัดใบ 15-30 มัธยม ลำต้นกลมตรง เปลือกลางเรียบ สีขาวหรือสีเทาอ่อน ที่โคนต้นมีพูพอน ใบ ผู้เดียว ออกเวียนสลับกับช่วงปลายๆกิ่ง รูปไข่กลับ ถึงรูปไข่กลับแกมขอบขนาน กว้าง 4-7 เซนติเมตร ยาว 10-15 เซนติเมตร ปลายใบกลมมน หรือ เป็นติ่งแหลม โคนสอบแคบ โคนสุดมน ขอบของใบจักมนตื้นรวมทั้งห่างๆด้านล่างมีขนสากหนาแน่น เส้นใบมีประมาณ 12 คู่ แทบขนานกัน ก้านใบอ้วนสั้น ยาว 1-3 ซม. ดอก เล็ก สีเขียว ออกเป็นช่อยาวตามง่ามใบ สมุนไพร ช่อดอกยาว 10-35 เซนติเมตร แขวนลง ไม่มีก้านดอก ติดเป็นกระจุกๆเวียนกันบนแกนดอกกลุ่มละ 2-3 ดอก เป็นดอกบริบูรณ์เพศ กลีบเลี้ยงเชื่อมกันเป็นรูปกรวย มีขน ปลายแยกเป็น 5-6 แฉก กลีบดอกไม้ติดอยู่ในท่อกลีบเลี้ยง กลีบแต่ละกลีบจะมีเกสรเพศผู้ติดอยู่ ก้านเกสรยาวราวๆ 2 มิลลิเมตร รังไข่มี 1 ช่อง ฝาผนังรังไข่ชิดกับฝาผนังภายในของท่อกลีบเลี้ยง ก้านเกสรเพศเมียมี 2-3 อัน แยกจากกัน หรือ ติดกันเพียงเล็กน้อยที่โคนก้าน ผล เล็ก ยาวโดยประมาณ 3 มม. เป็นประเภทผลแห้งแก่ไม่แตก ภายในมีเพียงแค่ 1 เม็ด

นิเวศน์วิทยา
: ขึ้นตามป่าเบญจพรรณทั่วๆไป ความสูง 50-300 มัธยม
สรรพคุณ : ราก น้ำต้มรากเป็นยาฝาดสมาน

10

[url=http://market2hands.com/go.php?http://www.disthai.com/]สมุนไพรเมื่อย[/url][/size][/b]
เมื่อย Gnetum montanum Markgraf
บางถิ่นเรียกว่า ปวดเมื่อย (จังหวัดตราด) ม่วย (จังหวัดเชียงราย จังหวัดอุบลราชธานี) มะม่วย (เชียงใหม่) แฮนม่วย (เลย)
ไม้เถา เนื้อแข็ง กิ่งเป็นข้อต่อกันรวมทั้งตามข้อจะบวมพอง ใบ โดดเดี่ยว เรียงเป็นคู่สลับตั้งฉาก ใบรูปขอบขนานแกมรูปไข่ มีขนาดไม่เหมือนกันมาก แม้กระนั้นกว้างไม่เกิน 12 ซม. ยาวไม่เกิน 20 ซม. ปลายใบเป็นติ่งแหลม โคนใบกลม มน หรือ แหลม ขอบของใบเรียบ เนื้อเรือใบแข็งหนา หรือ ค่อนข้างจะครึ้ม เมื่อแห้งสีออกดำ เส้นใบโค้ง ก้านใบยาว 1-1.5 ซม. ดอก ออกเป็นช่อที่ปลายยอดและก็ตามลำต้น สมุนไพร ช่อดอกแตกกิ่งก้านสาขามา แยกเป็นช่อดอกเพศผู้รวมทั้งเพศเมีย ดอกเรียงเป็นชั้นๆรอบแกนกลาง ช่อดอกเพศผู้ กว้างโดยประมาณ 0.4 เซนติเมตร ยาวราวๆ 3 เซนติเมตร แต่ละชั้นมีโดยประมาณ 20 ดอก ช่อดอกเพศเมีย แต่ละชั้นมี 5-7 ดอก ผล รูปรี กว้างราวๆ 1 ซม. ยาว 1.5 ซม. เมื่อสุกสีแดง ก้านผลอ้วน ยาวราวๆ 0.2 ซม.

นิเวศน์วิทยา
: ขึ้นในระดับสูงจากน้ำทะเล 50-1,800 มัธยม พบในทุกภาคของประเทศ นอกจากภาคกึ่งกลาง
สรรพคุณ : ราก น้ำสุกรากกินแก้พิษบางชนิด รวมทั้งแก้ไข้มาลาเรีย

Tags : สมุนไพร

11

สมุนไพรหญ้าเจ้าชู้
ต้นหญ้าเจ้าชู้ Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin.
บางถิ่นเรียก หญ้าเจ้าชู้ หญ้าสึกกร่อน ต้นหญ้าขี้ครอก ต้นหญ้านกคุ่ม (ภาคกึ่งกลาง) ต้นหญ้าก่อน (ภาคเหนือ) หญ้ากะเตรย หญ้าขี้เตรย (ภาคใต้) ต้นหญ้าน้ำลึก (ตราด)
ไม้ล้มลุก ประเภทต้นหญ้า อายุยาวนานหลายปี ลำต้นทอดนอนไปตามพื้นดินได้ไกลๆตามลำต้นมีกาบใบแก่ๆห่ออยู่ ลำต้นตั้งชัน สูง 15-25 เซนติเมตร ไม่ค่อยแตกแขนง ใบ มักจะมีมากมายที่โคนต้น กาบใบยาว 1-3 เซนติเมตร กาบอันในที่สุดยาวถึง 6 ซม. ห่อหุ้มรอบลำต้น มีตาลายมยาว บางโอกาสมีสีม่วง มีขนยาวนุ่มห่างๆที่รอยต่อระหว่างกาบใบแล้วก็ตัวใบ ตามขอบใบตรงภายในมีขนหนาแน่น ตัวใบ กว้าง 3-5 มิลลิเมตร ยาว 2-8 เซนติเมตร ใบบนสุดลดรูปลงเหลือขนาดเล็กมา ขอบใบสากคาย ขอบจักแหลมห่างๆรอบๆโคนใบเป็นตุ่มๆและมีขน เนื้อใบบาง เป็นเงา ดอก ออกที่ยอดเป็นช่อกระจาย ยาว 3-6 เซนติเมตร แข็ง ตั้งชัน สีม่วงแกมแดง ช่อดอกย่อยติดกันเป็นกระจุกที่ปลายกิ่งก้านสาขาช่อกระจุกละ 3 ช่อ แม้กระนั้นมีเพียงดอกเดียวแค่นั้นที่เป็นดอกบริบูรณ์เพศ และไม่มีก้านดอก โคนดอกมีเซลล์แข็งๆ สมุนไพร ส่วนอีกสองดอกเป็นดอกเพศผู้ มีก้านดอก ยาวโดยประมาณ 5 มม. มีขน ช่อดอกย่อยที่ไม่มีก้าน ยาว 3-4 มม. กาบช่อดอกย่อยอันด้านล่างรูปใบหอก หลังแบน มีเส้น 2 เส้น ปลายแยกเป็น 2 ยอดแหลม ตามขอบใกล้ปลายมีขนสาก กาบช่อดอกย่อยอันบน ยาว 2.5-3.5 มิลลิเมตร ลักษณะก็จะคล้ายท้องเรือ กาบด้านล่างของดอก (sterile lemma) ยาว 2.5-3 มิลลิเมตร รูปใบหอก ปลายแหลม บางใส ขอบมีขน ส่วนกาบล่างอีกอันหนึ่ง (fertile lemma) ยาว 2.5-3 มิลลิเมตร บางใส แคบ ปลายมีหนามแหลม ยาวโดยประมาณ 5 มม. กาบบนของดอก บางใส ปลายแหลม ยาว 1.6 มิลลิเมตร อับเรณูยาวโดยประมาณ 1 มิลลิเมตร สีส้ม ปลายเกสรเพศเมียมี 2 อัน เห็นกระจ่างแจ้งยื่นออกมาจากกึ่งกลางช่อดอกย่อย ยาว 1-1.5 มิลลิเมตร มีขนยาวละเอียดเป็นเงา เป็นพู่คล้ายขนนก เมล็ด รูปขอบขนาน ยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร

นิเวศน์วิทยา : ขึ้นได้ทั่วๆไป
สรรพคุณ : ราก น้ำต้มกินแก้ท้องร่วง ต้น น้ำต้มดื่มเป็นยาขับฉี่ รวมทั้งถอนพิษบางจำพวก ขี้เถ้าจากต้นรับประทานแก้ปวดข้อ เมล็ด ใช้ขับพยาธิตัวกลม

Tags : สมุนไพร

12

[url=http://market2hands.com/go.php?http://www.disthai.com/]สมุนไพรหญ้าพง[/url][/size][/b]
หญ้าดง Sorghum halepense (L.) Pers.
บางถิ่นเรียกว่า หญ้าดง ต้นหญ้าปง (ภาคเหนือ) อ้อยลา (ไชยบาดาล)
ไม้ล้มลุก ชนิดหญ้า อายุยาวนานหลายปี ลำต้นสูง 50-150 เซนติเมตร แตกแขนง มักจะมีสีนวลขาว เหง้าใต้ดินสีขาว อาบน้ำ มีกาบห่อ ที่ข้อมีขนเป็นปุยนุ่น กาบหุ้มข้อที่โคนมีขน ใบ ใบแรกที่เกิดมักจะเป็นกาบสี่เหลี่ยมรูปยาวแคบ มีขน และก็ตลบกลับไปข้างหลัง ยาวพอๆกับกาบของใบที่ 2 กาบใบหมดจด มีลายตามยาว ที่รอยต่อระหว่างใบรวมทั้งกาบมีลิ้นใบยาว 2.5-3.5 มิลลิเมตร บางๆเว้าแหว่งไม่เป็นระเบียบ ใบแบน กว้าง 8-25 มิลลิเมตร ยาว 30-70 เซนติเมตร ขอบของใบมีขนสาก ที่โคนใบข้างบนมีขนเป็นกลุ่ม เส้นกึ่งกลางใบสีออกขาวเห็นได้ชัด สมุนไพร ดอก ออกที่ยอด เป็นช่อกระจายโปร่งๆยาว 15-50 เซนติเมตร แตกกิ่งก้านสาขาแผ่ขยายออก มีขนสาก ตามง่ามมีขนละเอียด ช่อดอกย่อย (spikelet) สีเขียวอ่อน หรือสีม่วง เป็นมัน ติดเป็นคู่ๆตามศูนย์กลาง ดอกหนึ่งเป็นดอกบริบูรณ์เพศ ไม่มีก้านดอก ส่วนอีกดอกหนึ่งเป็นดอกเพศผู้ มีก้านดอก ช่อดอกย่อยที่ไม่มีก้านช่อ ยาว 4.5-5.5 มม. รูปไข่ มีขนราบเป็นมัน เวลาที่ดอกบานจะมีขนยาวๆ1 เส้น ยื่นยาวออกไป 1-1.5 ซม. หล่นง่าย ช่อดอกย่อยที่มีก้านยาว 5-7 มม. ปลายแหลม อับเรณูสีเหลืองทองคำ ยาว 2-2.5 มิลลิเมตร ปลายเกสรเพศเมียมีขนยาวละเอียดเป็นพูเหมือนขนนก โค้งงอ ยาว 3-3.5 มม. สีทองคำ หรือสีน้ำตาลปนแดง เม็ด รูปไข่อ้วน สีน้ำตาลอมแดง ยาว 2.5-2.75 มม.

นิเวศน์วิทยา
: ขึ้นทั่วไปในป่าผลัดใบ
คุณประโยชน์ : ต้น ใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ แม้กระนั้นควรมีการเก็บเกี่ยวทิ้งเอาไว้ระยะหนึ่งก่อนนำไปให้สัตว์กินมิฉะนั้นสัตว์อาจตายได้ (16, 19) เม็ด น้ำต้มรับประทานเป็นยาเย็น รวมทั้งขับเยี่ยว

13

[url=http://market2hands.com/go.php?http://www.disthai.com/]สมุนไพรหญ้าตีนกา[/url][/size][/b]
ต้นหญ้าตีนกา Eleusine indica (L.) Gaertn.
บางถิ่นเรียกว่า ต้นหญ้าตีนกา หญ้าปากควาย (กึ่งกลาง) ต้นหญ้าตีนกับแก้ (เลย) หญ้าตีนนก (จังหวัดกรุงเทพมหานคร) หญ้าปากคอก (สระบุรี) ต้นหญ้าผากควาย (ภาคเหนือ)
         ไม้ล้มลุก จำพวกหญ้า อายุปีเดียว แตกกิ่งก้านมากที่โคนต้น ลำต้นสูง 25-60 ซม. แบน สีเขียวอ่อนมันเป็นเงา เหนียว บางครั้งอาจจะแผ่ติดพื้นดินหรือตั้งตรงก็ได้ กาบโอบห่อหุ้มลำต้น ลักษณะแบนเหมือนกับลำต้น มีตาลายมยาว ตามขอบและก็ที่คอต่อมีขนยาวห่างๆที่คอต่อมีลิ้นสั้นๆบางๆยาว 0.2-0.5 มิลลิเมตร ปลายตัดเรียบ หรือเป็นชุดครุย ใบ รูปยาวแคบ กว้าง 4-10 มิลลิเมตร ยาว 15-25 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนใบมน ตามขอบของใบใกล้ปลายใบมีขนสาก ด้านบนมีขนยาวห่างๆ มีแถบสีเหลืองใสจากโคนใบ ยาว 2-3 มม. ดอก ออกเป็นช่อ 2-6 ช่อ รวมกันเป็นช่อใหญ่แบบซี่ร่ม แต่ว่ามีอยู่ช่อหนึ่งมักจะออกจากลำต้นรวมทั้งอยู่น้อยกว่าช่ออื่นๆแต่ละช่อกว้าง 4-8 มิลลิเมตร ยาว 4-7 เซนติเมตร  สมุนไพร แต่ละช่อมีหลายช่อดอกย่อย (spikelets) ยาว 5-7 มม. ออกจากแกนกลางด้านเดียว แต่ละช่อดอกย่อยมี 3-8 ดอก (florets) เกลี้ยง กาบของช่อดอกย่อยใบข้างล่าง (lower glume) กว้าง โค้งเป็นรูปเรือ ขอบบางใสหรือมีสีม่วง ยาว 2-3 มม. มีเส้นตามยาว 2-4 เส้น ใบบน ยาว 3-4 มม. มี 6-9 เส้น ส่วนดอกย่อยมีกาบล่าง (lemma) ยาว 3-3.5 มิลลิเมตร ปลายแหลมโค้งเป็นรูปเรือเห็นได้ชัด มีเส้นใกล้ขอบข้างละ 1-2 เส้น แต่ว่ามองเห็นไม่ชัดเจน ที่สันมีขนสากและมีเส้น 3-4 เส้น เห็นแน่ชัด กาบบน (palea) ยาว 2.5-3 มิลลิเมตร ปลายแหลม มีเส้นตามทางยาวมองเห็นชัดแจ้ง 2 เส้น อับเรณูรูปไข่แกมรูปขอบขนานกว้าง สีเหลือง ยาว 0.5-0.75 มม. ปลายเกสรเพศเมียสีม่วง มองเห็นไม่ชัด ผล มีเปลือกซึ่งโปร่งแสงหุ้มห่ออยู่อย่างหละหลวมๆสีออกสีแดงเข้มคละเคล้าน้ำตาล ตามขอบมีริ้วออกเป็นรัศมีโดยรอบ ยาวประมาณ 1-2 มิลลิเมตร

นิเวศน์วิทยา
: ขึ้นได้ทั่วๆไปทั้งยังในที่ราบต่ำ และที่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,000 ม. ขึ้นไป
สรรพคุณ : ราก แล้วก็ ต้น น้ำสุกรากหรือต้น (รากได้ผลดีมากกว่า) รับประทานเป็นยาขับเหงื่อ ลดไข้ ขับฉี่ แก้บิด รวมทั้งเป็นยาบำรุงตับ ใบ น้ำคั้นใบสดรับประทานเป็นยาขับน้ำคร่ำข้างหลังคลอดบุตร

14

สมุนไพรข้าวฟ่าง
ข้าวฟ่าง Setaria italic (L.) P. Beauv.
บางถิ่นเรียก ข้าวฟ่าง (ภาคกลาง) ฟ่างหางสุนัข (สุราษฎร์ธานี)
ไม้ล้มลุก ประเภทต้นหญ้า อายุปีเดียว ลำต้นกลม ตั้งชันหรือทอดนอนน้อย ตอนโคนขึ้นเป็นกอ สูง 100-150 เซนติเมตร ใบ ออกเรียงสลับ แผ่นใบเรียวยาว ออกจะกว้าง กว้าง 2-2.5 เซนติเมตร ยาว 35-50 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนป้าน ขอบใบจะละเอียด เนื้อในออกจะหยาบคาย เส้นกลางใบชัดเจน กาบใบยาว 10-15 เซนติเมตร มีขนตามขอบ ลิ้นใบที่อยู่ระหว่างรอยต่อภายในของกาบใบรวมทั้งแผ่นใบเป็นแผ่นสั้นๆและปลายเป็นขน สมุนไพร ดอก ออกเป็นช่อที่ปลายยอด มีขนาดใหญ่ รูปด้านนอกทรงกระบอก กว้าง 2-4 ซม. ยาว 20-30 เซนติเมตร ช่อดอกย่อยกำเนิดบนกิ่งก้านสาขาช่อสั้นๆรอบศูนย์กลางช่อดอก ช่อดอกย่อยออกจะกลม ยาวราว 2 มิลลิเมตร สีเหลือง กาบที่รองรับช่อดอกย่อย 2 อันยาวไม่เท่ากัน อันด้านล่างยาว 1/2 อันบนยาว 3/4 ของความยาวช่อดอกย่อย ช่อดอกย่อยมีดอกย่อย 2 ดอก ดอกล่างเป็นดอกไม่มีเพศหรือดอกเพศผู้ ดอกบนเป็นดอกบริบูรณ์เพศ อยู่ข้างในกาบ 2 อัน กาบด้านล่าง (lemma) รูปคล้ายเรือ สีเหลืองฟาง เนื้อบาง กาบบน (palea) บางมากกว่า เกสรเพศผู้มี 3 อัน อับเรณูสีเหลือง เกสรเพศเมียปลายแยกเป็น 2 แฉก สีขาว ผล ขนาดเล็ก ค่อนข้างจะกลม ยาวโดยประมาณ 1 มม. อยู่ด้านในกาบทั้งคู่ โดยที่ต่อมากาบด้านล่างมีสีน้ำตาลอมแดงแล้วก็กำเนิดรอยหยักตามแนวขวาง ส่วนกาบบนมีสีเหลือง

นิเวศน์วิทย
: ปลูกเพื่อใช้เมล็ดเป็นอาหารคนและก็นก ต้นเป็นต้นหญ้าอาหารสัตว์
คุณประโยชน์ : ต้น น้ำสุกเป็นยาระบาย ขับปัสสาวะ เม็ด เป็นอาหารของคนรวมทั้งสัตว์ สามารถเอามาทำเป็นข้าวมอลต์เจริญ ใช้ทางยาเป็นยาเย็น ขับเยี่ยว ยาฝาดสมานสำหรับแก้ท้องเสีย น้ำสุกเม็ดทุกรับประทานเป็นยาลดไข้ ตำพอกแก้ปวด rheumatism รวมทั้งยับยั้งลักษณะของการปวดระหว่างการคลอดลูก

Tags : สมุนไพร

15

[url=http://market2hands.com/go.php?http://www.disthai.com/]สมุนไพรพะวาใบใหญ่[/url][/size][/b]
พะวาใบใหญ่ Garcinia vilersiana Pierre
บางถิ่นเรียกว่า พะวาใบใหญ่ (จังหวัดชลบุรี จันทบุรี) ไข่ตะไข้ ตะกล่าว (จันทบุรี) จำพูด (ภาคกึ่งกลาง) ปราโฮด (เขมร-สุรินทร์) ปะหูด (ตะวันออกเฉียงเหนือ มะกล่าว (ภาคกึ่งกลาง ภาคใต้) ส้มปอง ส้มม่วง (จันทบุรี)
ไม้ต้น สูง 12-15 มัธยม เปลือกสีออกดำ ค่อนข้างจะหยาบ มีน้ำยางสีเหลือง ใบ ลำพัง ออกตรงกันข้าม รูปขอบขนาน หรือ ขอบขนานปนรี กว้าง 6-12 เซนติเมตร ยาว 15-37 เซนติเมตร โคนใบมน หรือ เว้าเป็นรูปหัวใจ ปลายใบแหลม ขอบของใบเรียบ หรือ เป็นคลื่น ม้วนลงเล็กน้อย เนื้อใบดกเหมือนแผ่นหนัง ข้างบนเป็นมัน เส้นใบเรียงไม่สม่ำเสมอกันและเห็นไม่ชัด ก้านใบยาว 1-2.5 ซม. มีรอยย่นตามขวาง ดอก ดอกเพศผู้ หรือดอกสมบูรณ์เพศออกเป็นช่อสั้นๆตามง่ามใบ สมุนไพร  แกนช่อเป็นเกล็ดและก็มีขนละเอียด ก้านดอกย่อยเป็นสี่เหลี่ยม ยาว 1-1.5 ซม. มีขน กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ กลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร งอเป็นกระพุ้ง ขอบมีขน กลีบมี 4 กลีบ ค่อนข้างจะกลม หนา กว้าง 6-7 มิลลิเมตร ยาว 8-5 มิลลิเมตร งอเป็นกระพุ้ง ดอกเพศผู้ เกสรเพศเมียไม่มีก้าน ยอดเกสรเพศเมียมี 6 พู ผล กลม กว้างราวๆ 3 เซนติเมตร ยาวโดยประมาณ 4 ซม. สุกสีเหลือง นุ่ม มี 3-5 เม็ด
นิเวศน์วิทยา
: ชอบขึ้นใกล้ลำห้วย เจอทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ และก็ภาคใต้
สรรพคุณ : ต้น เปลือกต้น ตำผสมแอลกอฮอล์ลงไปน้อย เป็นยาพอกแก้เคล็ดลับขัดยอด และก็แผลอักเสบเรื้อรัง

Tags : สมุนไพร

หน้า: [1] 2 3