แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - BeerCH0212

หน้า: [1] 2 3 ... 6
1

ราชพฤกษ์ สมุนไพรผักข้าด มีชื่อเขตแดนอื่นๆว่า ผักฉันดขาว (ชลบุรี), หัสดำ (นครราชสีมา, จังหวัดสุราษฎร์ธานี), ฉันดน้ำ (แม่ฮ่องสอน), rtjไก้กวิลุ ปู่yukyแปlkuilลเด๊าะ (กะเหรี่iortjyjtj;ยง-แม่ัฮ่องp'op'สอน), แลโพopp[โด้ แหละโพะโด้ะyl erhrtjhryราชพฤกษ์(กะเหรี่ยงrhjจังหวัดเชียงใjttrjtyjtหม่),ty แทคอยแปล๊ะ (กะเหรี่io;ยงแดง), หย่ายจ๊วด (เมี่ยนjykuytku), เหล้าชั้ว (ม้ง),ehyt บ่ะฉ้อน (ลั้วะ), ร่านt5jtjtyjytyjtyjukซู้wqfล io;ขมุ), tyjข้าดคึ (ภาคเหtyนืjอjtyj), ผักข้าดtj (ภาคกลtyาง), กูดioกิน oi;ฯลukyฯjtyukerjtjyjรู้จักกัyukบผักเtryukราด ! :io ผักเร;ioykuyk;าดหรือเราyukฉันyukoi;ดกิน เรื่อio;ง;io;จริงแio;ล้วผักฉัyukนดjไม่ได้เป็kyiklyu;ioio;ierhtyyio;o;นพืชผักrtj แม้กระนั้io;นเป็นi;ชที่เป็นเulio;io;ฟิร์นประเภทหนึ่งที่สามาร'opถนำมาio;รับประทานเป็นผักได้i;oi;io; เป็นพืชที่มีลำต้นเป็นio;เหง้าแบบio;kylyukykyตั้งตรง ต้นเมื่อululมีอา;ioยุน้io;อย;io;มักจะเป็นใบป;i'rtj;iระกอบแบบข'oopนนกชั้นเดี่;ftg'opว เมื่ออายุมากop'ขึ้นจะพบว่าเio;io;ป็นใบประกอบแบบสrtjองชั้io;นi; โดยส่วนที่io;นำมาปรุงเป็น{อาหyukukาร|ของกินyukก็คือส่วนขyukio;อoi;ง ฟรอoiนด์ (Frond)io; หรือก้านใบใหม่ที่โ'ผล่ขึ้นมาจากลำต้นopนปลuiายม้วนopyukkuงอ แล้ytวjyก็ส่วนrtjปลาjtrยนี้แหละจrtjะเบาๆrtjykพัฒนาไปเป็นzsrhtrใบอ่อนyjryukรวมทั้io;งใบแก่ตามลำดับehป็นrtjลำดับ rtjแม้กoi;ะkyนั้นจะนิtyjยมกินฟรอนด์อ่อนๆซะytyukyukjyuมากยิ่ukyงกว่านอyukกเหนืoyuyjtykkuจio;ากjนั้นผักข้าtjดยังมีอยู่ด้วยกันอีกหลาtyyukหลายประเภท และบริเวiulที่iulนiulแฉะ มีควjtyามชุ่tyjมชื้นสูง เติบโตyulkใiulนฤดูฝน ขยา;ยพันธุ์ด้วยuilแtyjนวทางใช้เหง้า ใช้สปอtร์ หรือไหล มีเขตการกระจายราชพฤกษ์luilพันธุ์อยู่ใopนเขตร้อนทั่วไปขอtyjงทวีปyuเอเชีย ไjyukล่ตั้งแต่ภาคกลางของจีนshyl ภาคใต้ของประเทศญี่ปุ่น luiไปจนกระทั่งหมู่เกiuาะแปซิฟิtyjค ส่วนในประเทศไทยบ้านพio;วกเราราชพฤกษ์จะkluilพบผัdhกเราดได้ทั่วๆไปดูเหมือนจะทุกภูมิภาคในที่มีสภาพดินไม่แห้งแล้ง

Tags : ราชพฤกษ์

2

กระเทียม ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ราก และลำต้นโหระพาเป็นพืชล้มลุก มีระบบรากแก้ว แล้วก็รากฝอย ลำต้นมีความสูงราวๆ 40-60 ซม. ลำต้นเergerป็ilสี่oi;o'pเyukyukหลี่ยม แก่ilานใน|ข้างใน|ภาย[p]ใน}เป็kytkuนไม้เนื้อilอ่uอนกระเทียม ผิytjtyjวลำต้นอ่อนหรืerhอกิ่งtilukอ่อนมีสีม่วงykluilul;แดง ลำต้นแตuilกกิ่งตั้งyujแต่ระดับuilที่ค่อนข้างต่ำของลำต้นจนถึงแลดูเป็io;นkjyuทรงพุ่uilมไม้ กิ่งแkตกออกio;เป็นคู่ตรงข้ามกันโหระพาใบโหระพาบio;โหระพาออio;กเป็นใบเดี่ยวlมตร ยาวโดยประมาณ 6 ซม. โคนใบมน ใบปลายแหjtyลม แผ่นใบเรียบ รวมทั้งค่อนข้างวาว ขอบของใบหยักเuilป็นฟันเrthลื่อย มีเส้นใบเห็นชัดเจน io;ใบไม่มีขนj ใบtykjyklu;lioมีน้ำมั;io;นหอมระเหยทำให้มีกลิ่นหอมดอกดอกโหระพาออกเป็นช่อที่io;ปลายยอด แต่ละช่อio;ออกดอกเรียงเป็นชั้นๆแต่ละชั้นมีโดยประมาณ 6-8 ดอก ดอกมีio;สีขาวอมแดงม่วง ภายในมีเกสรตัวผู้ 4 อันการปลูกโหระพากาszjรปลูกโหio;ระพาสามารถhrtปลูกได้ 3 แนวทio;าง rthคือ กาio;รโปรยเมล็ด การ;ioย้ายประเภทกล้าหลังการio;io;หว่านเมล็ด io;แล้วก็การปักohtrri;ชำกิ่ง yแม้กระนั้นวิธีที่นิยมจะเio;ioป็นการหว่านเ;ioมล็ด แล้วก็การย้ายชนิrthrhrthดกล้าการเตรียมดิน– ไถกลบดิน 2 รอบui แต่ละรอบตากดินนาน 5-7 วัน– ไถยกร่อrthrtแปลง ขนาดกว้าyukง 1.5-hrth2 yukเมตร ควyukามio;วตามสioมควร– ก่อนไ;ioถชูร่อง ให้หjyukyukว่านด้วยปุ๋ยหมัuykอัตรkkuiyuา 2-3 ตัน/ไร่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-1uky5 อัตรา 30 กก./ไร่–;s สำหรับyukแปลงเพาะกล้าโหระพา ให้ไถกระพรวนดิน แล้วก็io;ชูร่องในขนาดเดียวกัน jytkyio;ioikและหว่านปุ๋ยหมักกระเทียม รวมทั้yuปุ๋ยเคมีykในรูปukyjytyทรงio;ที่io;ลดน้อยลtyjงมาการจัดเตrehtรียมกล้า– ทำการหว่านเม;ioล็ดลงในแปลง ให้เมล็ดมีกาuilรกระจายตัวโดยประมาณoi; 3-5 เซนติเมตร– ข้างoiลังหว่านให้ใช้คราดเกลี่ยหน้าดินบางๆแล้วหุ้มด้วยฟางข้าวบางๆ;io– ให้รดน้ำหลังหว่านเม็ด และกระเทียมรดน้ำทุกวี่ทุกวัน วันละ 1-2 ครั้ง– เมล็ดจ;ะเริ่มแตกหน่อข้างใน 5-7 วัน ข้าilหลังหว่านเมล็ด;io– ดูแลกล้โหระพาจนมีความสูงได้ประมาณ 10-15 เซนติเมsrehtjrtตร กระเทียมหรืออายุราว;20-25 วัน ค่อยถอนกล้าluioปลูกuiปลง– ก่อนถอuilนปลูก ให้รดน้ำก่อน 1 วันกรyukuiluรมวิธีปลูกโหระพา– ระยะปลูก 20-30 x20-30 เซนติuilเมตร– ขุดหลุมด้วiluยเสียมลึกโดยประมาณ 5 เซนติเมตร หรือ ลึกให้กลบโคนต้นขึ้iluiนมา 2-3 เซนติเมตรlu– ข้าiluงหลังปลูกเสร็จ รดน้ำlให้หน้าดินเปีuliยก

3
เห็ดหลินจือสุดยอดเห็ดที่มีประโยชน์มากที่สุด??????

4

ขายกระชายดำ[/url]สุดยอดสมุนไพรไทย[/size][/b]
ขายส่งกระชายดำ ถิ่นกำเนินจะอยู่รอบๆในแถบเอเซียอาคเนย์และ สามารถเจอกระชายดำ ที่มีจำนวนไม่ใช่น้อยนั้นจะในรอบๆประเทศมาเล และก็เกาะเกะสุมาตรา เกาะบอร์เนียว อินโดคำพูดน และไทยซึ่งจะมี อยู่หนาแนนมากมายรวมทั้งยังมีการกระจัดกระจายประเภทของ ขายกระชายดำไปทั่วในเอเชียเขตร้อน ตัวอย่างเช่นเมืองจีนตอนใต้ ประเทศอินเดีย และประเทศพม่า
สำหรับประเทศไทยกระชายดำ ได้เป็นสมุนไพร ที่นิยมใช้กันมากมายก็เลยได้เริ่มปลูกขายกระชายดำ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลื่อยๆใน จังหวัดต่างๆยกตัวอย่างเช่น เลย ตาก กาญจนบุรี รวมทั้งจังหวัดอื่นๆของภาคเหนือ
ขายกระชายดำ นั้นมีคุณประโยชน์รวมทั้งสรรพคุณ มากมายแล้วก็ยังช่วยรักษาโรคต่างๆได้หลากหลายชนิด
คุณประโยชน์แล้วก็คุณประโยชน์ทั้งหมดของ{การขายกระชายดำ
สมุนไพรกระชายดำ มักใช้เป็นยาอายุวัฒนะ ช่วยชะลอความแก่ลง คนรุ่นเก่ามีความคิดว่าเมื่อนำ กระชายดำ ไปปลุกเสกจะมีคุณทางคงกระพัน
คนรุ่นก่อนจะใช้กระชายดำ ใช้เป็นยาบำรุงกำลัง ช่วยเพิ่มความสามารถทางเพศ แก้กามตายด้าย(เสื่อมความสามารถทางเพศ) โดยการใช้ เหง้าหรือส่วนหัวของ กระชายดำ ผสมกับสมุนไพรอื่นๆนำมาดอกเหล้าเพื่อใช้เป็นยาชูกำลัง
รับผลิตกระชายดำกระชายดำสามารถบำรุงธาตุภายในร่างกายได้ดี ช่วยกระตุ้นระบบประสาท บำรุงประสาท ทำให้ร่างกายชุ่มชื่น
ช่วยแก้อาการนอนไม่หลับ ในช่วงเวลาค่ำคืน ทำให้นอนหลับสะบาย
ช่วยบำรุงรักษาหัวใจ ช่วยจคุณยายเส้นเลือดหัวใจ แก้โรคหัวใจ ช่วยทำนุบำรุงเลือด (บำรุงเลือด)
ส่วนประกอบสำคัญ
 

ผงกระชายดำ
ขายกระชายดำ ขายส่งกระชายดำ จำหน่ายกระชายดำ
แคปซูลกระชายดำ รับผลิตกระชายดำ
กระชายดำ เป็นยาอายุวัฒนะยอดนิยมกว้างขวาง
ทั้งยังผู้ใช้รวมทั้งในแวดวงแพทย์แผนไทย ได้มีสาระดังนี้
บำรุงหัวใจ บำรุงกำลัง ขยายหลอดเลือดในหัวใจ แก้ปวดมวลท้อง ขับปัสวะ ลดอาการปวดเมื่อย เพิ่มฮอร์โมนให้แก่ผู้ชาย
เพิ่มความสามารถทางเพศให้แก่ท่านชายได้เป็นอย่างดี
เหมาะสำหรับชายที่อยากอยากกลับมาเป็นชายหนุ่มอีกที
ขายส่งกระชายดำ มีสรรพคุณ บำรุงร่างกาย บำรุงกำลัง
แก้จุกเสียด แก้ปวดท้อง ใช้เป็นยาอายุวัฒนะ แก้เมื่อยเนื้อเมื่อยตัว
ในเพศชาย กระชายดำช่วยทำนุบำรุงฮอร์โมนเพศ เพิ่มความสามารถ
ทางเพศ ช่วยให้อวัยวะแข็งตัวนานขึ้น รวมทั้งในผู้หญิง
แคปซูลกระชายดำช่วยรักษาอาการมดลูกทุพพลภาพ มดลูกหย่อน
ปรับสมดุลของฮอร์โมนเพศ นอกจากนี้กระชายดำยังช่วยกระตุ้น
ระบบประสาท ช่วยทำให้นอนหลับได้ดีขึ้น แก้โรคบิด ขับปัสสาวะ
และช่วยรักษาอาการขัดเบา ช่วยขับพิษภายในร่างกาย รวมทั้งยังช่วย
รักษาโรคเกี่ยวกับช่องท้อง เหตุเพราะมีฤทธิ์ต้านทานเชื้อแบคทีเรียในไส้ได้
แคปซูลกระชายดำช่วยให้อวัยวะเพศชายแข็งตัวได้ง่ายแล้วก็บ่อยขึ้น มีระยะเวลาสำหรับการแข็งตัวที่นาขึ้น รวมทั้งสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีปัญหาดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นก็สามารถรับประทานเพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงขึ้นได้
นอกจากจะแคปซูลกระชายดำบำรุงกำลังของ ผู้ชายแล้ว กระชายดำยังช่วยบำรุงรักษาโหลิตสตรี(บำรุงเลือดผู้หญิง)
ช่วยแก้อาการตกขาวของผู้หญิง
ช่วยขับรอบเดือน ช่วยให้เมนส์ที่มาผิดปกติ กลับมาธรรมดา
ช่วยแก้โรคมดลูกทุพพลภาพ มดลูกย่อนยานได้ โดยการนำเหง้าหรือหัวของ สมุนไพรกระชายดำ มาตำและสผมกับเหล้าขาว แล้วนำมาดื่ม
ช่วยขับพิษภายในร่างกาย
แก้อาการมือเท้าเย็น
แคปซูลกระชายดำช่วยรักษา อาการเหน็บชา
ช่วยรักษาอาการปวดตามข้อ
ช่วยรักษาโรคเก๊า
สมุนไพรอื่นๆ
เจียวกู่หลานสรรพคุณแพทย์แผนจีนใช้ส่วนเหนือดินหรือใบเป็นยาแก้อักเสบแก้ไอ ขับเสมหะแก้หลอดลมอักเสบจำพวกเรื้อรัง หมอแผนไทยใช้ส่วนที่เป็นก้านตากแห้งบดละเอียดเช่นเดียวกันแก้เหน็ดเหนื่อย แก้แผลอักเสบ ช่วยทำให้ไม่อ่อนแรงง่าย แคปซูลกระชายดำเจียวกู่หลาน ในเจียวกู่หลานมีสารจีแพนโนไซด์ (Gypenoside) ที่ออกฤทธิ์คล้ายกับจินเซนโนไซด์ พบได้ในโสม จึงทำให้มีคุณประโยชน์ในแบบเรียนยาแผนโบราณเป็นช่วยบำรุงร่างกาย ชูกำลัง ช่วยเจริญอาหาร เป็นยาอายุวัฒนะ รวมทั้งใช้ขับเสมหะ แก้ไอ แก้อักเสบ ทุเลาอาการปวดกระดูก ส่วนเจียวกู่หลานสำหรับในการขายส่งกระชายดำแพทย์แผนปัจจุบันมีสรรพคุณ ลดไขมันและก็คลอเรสเตอรอลในเลือด ลดความเสี่ยงสำหรับในการกำเนิดโรคหัวใจ ปรับความสมดุลของระบบเลือด ลดความดันโลหิต ควบคุมน้ำตาลในเลือด ปกป้องโรคเบาหวาน ต่อต้านอนุมูลอิสระ คุ้มครองความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายรับผลิตกระชายดำทั้งยังเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน มีฤทธิ์คุ้มครองป้องกันตับ คุ้มครองโรคสูญเสียความจำ ต่อต้านเซลล์ของมะเร็ง ปกป้องการเกิดภาวะตันของเส้นเลือดในสมองได้ขายส่งกระชายดำ
คุณประโยชน์ชาเชียว

 • ชาเขียว มีส่วนสำหรับการรักษาโรคปวดศีรษะไปจนถึงโรคกลัดกลุ้มได้อย่างดีเยี่ยม โดยจีนได้มีการใช้ชาเขียวในการรักษาโรคต่างๆมาตรงเวลามากยิ่งกว่า 4,000 ปีมาแล้ว
 • มีส่วนช่วยแก้หวัด แก้อาการร้อนใน ช่วยสำหรับเพื่อการขับสารพิษ และช่วยขับเหงื่อในร่างกาย
 • ช่วยแก้อาการเมามาย ทั้งยังเป็นเหตุให้สร่างเมาได้เป็นอย่างดีรับผลิตกระชายดำ
 • มีส่วนช่วยสำหรับในการก่อให้เกิดการก้าวหน้าอาหาร มีส่วนช่วยในการเพิ่มแบคทีเรียจำพวกดีในลำไส้ จึงมีส่วนช่วยสำหรับเพื่อการล้างพิษรวมทั้งช่วยกำจัดพิษในลำไส้ได้
 • ช่วยปกป้องการเกิดลิ่มเลือดในร่างกาย
 • แคปซูลกระชายดำปกป้องตับจากพิษต่างๆและก็โรคประเภทอื่นๆซึ่งสามารถเกิดขึ้นกับตับได้
 • มีฤทธิ์สำหรับในการต้านอาการอักเสบ ต้านจุลินทรีย์ที่อยู่ในไส้ ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียรวมทั้งเชื้อไวรัส แล้วก็ช่วยต่อต้านเชื้อ Botulinus และเชื่อ Staphylococcus
 • มีส่วนช่วยสำหรับในการขับฉี่ รวมทั้งช่วยคุ้มครองปกป้องนิ่วในถุงน้ำดีแล้วก็ในไต
 • ช่วยสำหรับการห้ามเลือดหรือทำให้เลือดไหลได้ช้าลง
 • มีส่วนช่วยสำหรับในการคุ้มครองป้องกันโรคข้ออักเสบรูมาติก ซึ่งเป็นโรคที่มีอาการอักเสบบวมแดง ส่งผลทำให้ปวดเมื่อตามกล้ามและข้อต่อ โดยอาการลักษณะนี้มักจะกำเนิดกับวัยกลางคนขายส่งกระชายดำ
 • ใช้เป็นยาพอกเพื่อรักษาแผลอักเสบ แผลพุพอง ฝีหนอง ไฟไหม้ และช่วยทุเลาอาการผื่นผื่นคัน แมลงสัตว์กัดต่อย ใช้เป็นยากันยุง และก็แก้ผิวร้อนแห้งได้อย่างดีเยี่ยม
 • มีส่วนช่วยในการก่อให้เกิดการผ่อนคลายอารมณ์ ช่วยระบายความร้อนที่เกิดกับหัวและก็เบ้าตา จึงทำให้ตาสว่าง ไม่ง่วง แถมยังมีผลให้หายใจสดชื่นได้อีกด้วยรับผลิตกระชายดำ
 • ช่วยแก้อาการท้องร่วง ท้องเสีย และก็ท้องบิดได้อย่างดีเยี่ยม
 • มีส่วนช่วยในการแก้อาการกระหายน้ำ ช่วยในการระบายความร้อนให้ออกจากปอด แถมยังช่วยขับเสลดได้อีกด้วย


Tags : รับผลิตกระชายดำ

5
ประโยชน์ดีๆ สรรพคณเด่นๆ และงานวิจีย พญายอ

6

บัวบก
ใบบัวบก เป็นพืชสมุนไพรที่พวกเราต่างรู้จักกันดีในฐานะของผักพื้นบ้าน นิยมเอามากินกับน้ำพริกหรือเมนูอาหารต่างๆแบบสดๆรวมทั้งยังนิยมเอามาทำเป็นเครื่องดื่มน้ำใบบัวบกเพื่อดับหิว แก้ช้ำใน รวมทั้งเพื่อช่วยบำรุงร่างกาย ซึ่งจัดว่าเป็นพืชสมุนไพรที่อยู่ในแถบทวีปเอเชียพวกเรานี้เอง ด้วยคุณประโยชน์ที่นานาประการ ก็เลยทำให้มันเป็นยารักษาโรครวมทั้งตัวดูแลสุขภาพ ในปัจจุบันเริ่มมีการทำศึกษาค้นคว้า สกัดสารสำคัญในใบบัวบกนำมาใช้สำหรับในการรักษาในรูปของยาแคปซูล และก็บัวบกผงสำหรับชงดื่มอีกด้วย
ลักษณะของใบบัวบก
บัวบก มีชื่อเรียกด้านวิทยาศาสตร์ว่า Centella asiatica อยู่ในวงศ์ Umbelliferae ซึ่งเป็นตระกูลเดียวกันกับผักชี ส่วนชื่อเขตแดนถูกเรียกในชื่อที่นานาประการ อย่างเช่น ผักแว่น ผักหนอก รวมทั้งกะโต่ ฯลฯ  ลักษณะทางวิชาพฤกษศาสตร์เป็นพืชล้มลุก มีกอติดอยู่กับพื้นดิน ลำต้นจะเลื้อยแพร่กิ่งก้านไปตามพื้นดินในแนวระดับ แก่ยืนยาวได้นานนับเป็นเวลาหลายปี การแตกรากรวมทั้งใบจะเกิดขึ้นตามข้อ ลักษณะเป็นใบคนเดียว มีรูปร่างราวกับไต จะออกเป็นกรุ๊ปตามข้อ ขอบของใบหยัก มีก้านใบยื่นยาวออกมา ดอกเป็นสีม่วงผสมแดง ผลแบน ออกเป็นดอกคนเดียวหรือช่อขนาดเล็กประมาณ 3-4 ดอก มีเอกลักษณะเฉพาะในเรื่องของกลิ่น แล้วก็รสชาติที่ขมปนหวาน
ประโยช์จากใบบัวบักที่นิยมนำมากิน
เราอาจคุ้นชินว่าบัวบกเป็นพืชสมุนไพรแก้บอบช้ำในเป็นหลัก แต่ว่าจริงๆแล้วสมุนไพรชนิดนี้เป็นประโยชน์สำหรับการรักษาอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การดูแลรักษาโรคลมชัก โรคผิวหนัง ท้องร่วง รักษาโรคในกระเพาะ ช่วยทำนุบำรุงสมอง และก็ช่วยเพิ่มความจำ เป็นต้น การรับประทานใบบัวบกแบบใหม่ๆจะมีผลให้ร่างกายได้สารสำคัญหลากหลายประเภท ที่พบได้มากเป็น "สารไกลโคไซด์" (Glycosides) ซึ่งจัดว่าเป็นสารที่ผลเข้าไปกีดกันการเกิดสารอนุมูลอิสระ ช่วยลดความเสื่อมโทรมสภาพของเซลล์แล้วก็เยื่อต่างๆภายในร่างกาย มีส่วนช่วยรีบการสร้างคอลลาเจนที่ผิว กระดูก รวมทั้งเส้นเอ็น ทำให้แผลสมานตัวเข้าหากันได้เร็วขึ้นกว่าเดิม
สรรพคุณของใบบัวบก ไม่ว่าจะเป็นการทานฯลฯดิบๆหรือเอามาคั้นเป็นน้ำดื่ม ล้วนมีสรรพคุณทางยาที่ไม่ต่างอะไรกัน
เนื่องมาจากมีฤทธิ์เป็นยาเย็น จะช่วยลดการเกิดอาการร้อนใน ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสมองเสื่อม ในกลุ่มสตรีที่อยู่ในวัยใกล้หมดเมนส์ คนที่จำต้องใช้สมองในการทำงานมากๆใบบัวบกจะเป็นตัวช่วยเพิ่มความจำเจริญ ช่วยลดความเคร่งเครียด ลดการอักเสบที่ผิวหนัง อาการบวมช้ำและก็ร่องรอยแตกต่างจากปกติที่เกิดบนผิวหนัง ยิ่งไปกว่านี้คนที่บริโภคใบบัวบกข้างหลังการผ่าตัด จะช่วยทำให้แผลสมานตัวได้เร็วขึ้น และก็ลดการติดเชื้อได้
สรรพคุณของบัวบกกับผลที่ได้รับจากการวิจัย
งานศึกษาเรียนรู้ได้เอ๋ยถึงบัวบกเอาไว้ว่า เป็นพืชที่มีคุณประโยชน์โดดเด่นในด้านการบำรุงสมองเช่นเดียวกันกับแปะก๊วย ช่วยกระตุ้นสมองสำหรับการจดจำสิ่งต่างๆก้าวหน้าขึ้น รวมทั้งช่วยพัฒนาการทำความเข้าใจทางสมอง และด้วยลักษณะพิเศษเหล่านี้ทำให้มันกลายเป็นพืชที่ถูกจดสิทธิบัตรสารสกัดจากบัวบกที่มีหน้าที่่ช่วยเพิ่มความจำ
จากการทดสอบในลูกหนู พบว่ามีความจำและการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น ส่วนในคน มีการทดสอบในเด็กพิเศษ ด้วยการกินบัวบกวันละ 500 มก. ต่อเนื่องกัน 3 เดือน เปรียบเทียบกับกรุ๊ปควบคุม พบว่ามีความรู้ความเข้าใจสำหรับการเรียนรู้ที่ดีกว่า ส่วนในคนสูงอายุให้ทดลองกินสารสกัดบัวบก 750 มิลลิกรัม ติดต่อกัน 2 เดือน พบว่า ความจำรวมทั้งการเรียนรู้ อีกทั้งยังช่วยลดอารมณ์ปรวนแปร ทำให้คนชรามีร่าเริงแจ่มใสมากขึ้นด้วย ในรายที่เป็นวัยทำงาน ได้กระทำทดสอบกับหญิงอายุราวๆ 33 ปี กินสารสกัดบัวบก 500 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง พบว่าช่วยลดความเคร่งเครียด ความกังวลใจ รวมทั้งสภาวะเหงาหงอยลงได้
เมื่อเจาะลึกลงไปถึงระดับเซลล์ พบลักษณะการทำงานของสารสกัดบัวบกที่ตรงเข้าออกฤทธิ์กับสมอง ช่วยให้การหายใจระดับเซลล์ภายในสมองทำงานได้ดีขึ้น มีสารต้านทานอนุมลอิสระ ช่วยสร้างสมดุลสารสื่อประสาท รวมทั้งต้านทานการย่อยสลายของเซลล์สมองได้
การนำใบบัวบกมาใช้บริโภคเพื่อเป็นยา
บัวบกสามารถประยุกต์ใช้เป็นยาได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นส่วนของต้นสด เมล็ด หรือใบ ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบประยุกต์ใช้เยอะที่สุด การเลือกใบบัวบกที่ดี ควรเลือกใบที่โตเต็มที่รวมทั้งสมบูรณ์ นำมาใช้ตากแห้งป่นเป็นผงใส่ลงในแคปซูลราวๆ 500 มิลลิกรัม รับประทานเป็นยาบำรุงร่างกาย
นำเอาใบบัวบกสด 1 กำมือ มาคั้นให้ได้น้ำ หรือตำให้รอบคอบแล้วผสมกับน้ำ 1 แก้ว คนจะกว่าจะเข้ากันแล้วหลังจากนั้นกรองให้เหลือแต่น้ำ ผสมน้ำตาลหรือเกลือก็ได้ตามถูกใจ ดื่มทีละ 1 แก้ว ก่อนอาหารอีกทั้ง 3 มื้อ ประมาณ 5-7 วัน จะช่วยลดอาการร้อนในแล้วก็แก้บอบช้ำในได้
กรณีที่เป็นคนไข้โรคความดันโลหิตสูง ให้สามารถกินน้ำใบบัวบกวันแล้ววันเล่า ติดต่อกันราว 7 วัน จะช่วยลดระดับความดันให้อยู่ในระดับปกติ
เม็ดของบัวบกที่มีรสขมรวมทั้งเย็น นิยมนำมาใช้แก้ไข้ ลดลักษณะของการปวดหัว และแก้บิด

ข้อพึงระวังสำหรับเพื่อการใช้ใบบัวบก
ก่อนกินใบบัวบกเพื่อเป็นยา จะต้องวิเคราะห์สุขภาพที่เกี่ยวข้องทางร่างกายของตนเองก่อนว่าพื้นฐานแล้วมีโรคประจำตัวอะไรที่มีการเสี่ยงไหม ด้วยเหตุว่าสารบางจำพวกในใบบัวบก จะเข้าไปทำให้อาการโรคกำเริบมากยิ่งขึ้นได้
เพราะเหตุว่าบัวบกเป็นยาที่มีฤทธิ์เย็น การรับประทานมากจนเกินไปจะก่อให้สะสมภายในร่างกายจนกระทั่งรู้สึกหนาวมากเพิ่มขึ้นได้
เลี่ยงการกินใบบัวบกติดต่อกันทุกๆวัน หรือกินครั้งละมากๆเมื่อกินต่อเนื่องกันราว 1 อาทิตย์แล้ว ก็ควรจะหยุดพัก 1 อาทิตย์ และหลังจากนั้นก็ค่อยกลับมารับประทานใหม่
สำหรับกินใบบัวบกใหม่ๆติดต่อกันแต่ละวัน ควรกินในสัดส่วนราวๆวันละ 3-6 ใบ ไม่ควรเหลือเกินกว่านี้
ถ้าหากร่างกายมีลักษณะอาการหมดแรง เวียนหัว ใจสั่น หรือหัวใจเต้นไม่ดีเหมือนปกติ รู้สึกคันตามผิวหนัง ท้องร่วง ภายหลังจากการกิน ควรจะหยุดกินในทันทีและก็รีบไปพบหมออย่างเร่งด่วน
ในฝูงชนที่จะต้องกินยาแก้แพ้ ยานอนหลับ หรือยากันชัก ไม่ควรรับประทานใบบัวบก เนื่องด้วยจะยิ่งไปเพิ่มฤทธิ์ให้รู้สึกง่วงซึมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ใบบัวบกเป็นพืชสมุนไพรไทยที่หาได้ง่ายทั่วไปตามท้องตลาด แพงถูก แม้กระนั้นมากมายก่ายกองด้วยคุณประโยชน์ทางยา ที่จะเป็นโอกาสสำหรับเพื่อการรักษาโรคต่างๆแล้วก็ใช้สำหรับบำรุงร่างกายได้อย่างมีคุณภาพ http://www.disthai.com/

7

บัวบก
บัวบก ชื่อสามัญ Gotu kola
บัวบก ชื่อวิทยาศาสตร์ Centella asiatica (L.) Urb. จัดอยู่ในตระกูลผักชี (APIACEAE หรือ UMBELLIFERAE)
สมุนไพรบัวบก มีชื่อท้องถิ่นอื่นๆว่า ผักหนอก (ภาคเหนือ), ผักแว่น (ภาคใต้), กะโต่ เป็นต้น จัดเป็นพืชสมุนไพรที่มีต้นกำเนิดในแถบทวีปเอเชีย เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก มีกลิ่นแรง มีรสขมหวาน
เมื่อเอ๋ยถึงบัวบก สมุนไพรจำพวกนี้ขึ้นมาทีไร ผู้คนจำนวนมากอาจจะคิดไปว่ามันแค่ช่วยแก้อาการช้ำในเฉยๆ(ส่วนอาการอกหักนี้ไม่เกี่ยวกันนะ) แต่ว่าในความเป็นจริงแล้ว บัวบกหรือใบบัวบกนั้นมีคุณประโยชน์เยอะมาก เพราะได้รับการกล่าวขานเกี่ยวการรักษาโรคได้หลายชนิด อย่างโรคลมชัก โรคผิวหนัง ท้องเสีย ท้องอืด แผลในกระเพาะอาหาร มีฤทธิ์กล่อมประสาท ช่วยทำนุบำรุงสมอง เพิ่มความจำ ช่วยลดความอ่อนแรงของสมอง
ใบบัวบก มีสารประกอบสำคัญหลายแบบ ได้แก่ บราโมซัยด์ บราไม่โนซัยด์ ตรีเตอพีนอยด์ มาดิแคสโซซัยด์ ซึ่งมีฤทธิ์ช่วยต่อต้านการอักเสบ รวมทั้งยังมีกรดมาดิแคสสิค วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินบี 6 วิตามินเอ วิตามินเค ธาตุแคลเซียม ธาตุแมกนีเซียม ธาตุโซเดียม และกรดอะมิโน เป็นต้นว่า แอสพาเรต กรดกลูตามิก เซรีน ทรีโอนีน อะลานีน ไลซีน ฮีสครั้งดิน ฯลฯ
ใบบัวบกเหมาะสำหรับขี้ร้อน มีภาวะแกร่ง หรือมีความร้อนเปียกชื้น ด้วยเหตุว่าเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เป็นยาเย็น
บัวบกคุณประโยช์จากใบบัวบกคุณประโยชน์ของใบบัวบก
ประโยชน์ของใบบัวบก
บัวบกเป็นพืชที่มีแคลเซียมในระดับปานกลางถึงสูง แม้กระนั้นมีระดับสารออกซาเลตที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสภาพร่างกายในปริมาณต่ำ
ใบบัวบกช่วยคืนความอ่อนเยาว์ ย้อนอายุแล้วก็วัย
ใช้เป็นยาอายุวัฒนะ
ช่วยเสริมสร้างรวมทั้งกระตุ้นการผลิตคอลลาเจนและอีลาสติน
มีสารต้านทานอนุมูลอิสระ ช่วยต้านการเสื่อมของเซลล์ต่างๆภายในร่างกาย
ประโยชน์ซึ่งมาจากใบบัวบก ช่วยทำนุบำรุงแล้วก็รักษาสายตา ฟื้นฟูรอบดวงตา เนื่องจากว่าบัวบกมีวิตามินเอสูง
ช่วยรักษาอาการตาอักเสบบวมแดง ด้วยการกางใบบัวบกล้างน้ำสะอาด คั้นมัวแต่น้ำนำมาหยดที่ตา 3-4 ครั้งต่อวัน
ช่วยบำรุงรักษาประสาทรวมทั้งสมองราวกับใบแปะก๊วย
ช่วยทำให้ความจำดีขึ้นและก็ทำให้มีปฏิภาณความฉลาดมากเพิ่มขึ้น
ช่วยเพิ่มความจำในคนแก่
เชื่อว่าใบบัวบกมีส่วนช่วยเพิ่มไอคิว ความฉลาด รวมทั้งความสามารถสำหรับเพื่อการศึกษา
ใบบัวบกมีสรรพคุณช่วยชะลอลักษณะโรคโรคสมองเสื่อมในคนสูงอายุ สตรีวัยทอง โรคอัลไซเมอร์หรืออาการลืมระยะสั้นได้
ช่วยเพิ่มสมาธิ แก้สมาธิสั้น
ช่วยเพิ่มความสามารถสำหรับการตกลงใจเฉพาะหน้า
ช่วยแก้อาการปวดหัว ปวดศีรษะฝ่ายเดียว
ช่วยแก้อาการหน้ามืดศีรษะ
ช่วยคลายความเครียด
ช่วยเสริมรูปแบบการทำงานของกาบา (GABA) ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ช่วยรักษาสมดุลของจิตใจ จึงช่วยบรรเทาและทำให้หลับง่ายขึ้น
ช่วยให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆก้าวหน้าเพิ่มขึ้น
ช่วยกระตุ้นการสร้างเยื่อใหม่
ใช้เป็นยาบำรุงกำลัง บำรุงร่างกาย
ช่วยทำนุบำรุงโลหิตในร่างกาย
ช่วยทำนุบำรุงหัวใจ
ช่วยฟื้นฟูสุขภาพจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ
ช่วยให้จิตใจแจ่มใส อารมณ์แจ่มใส
ช่วยทำให้หน้าตาผ่องใสเสมือนเป็นวัยรุ่น
ใช้เป็นยาอายุวัฒนะ
ช่วยบำรุงเสียง
ช่วยรักษาลักษณะการเจ็บคอ ด้วยการใช้บัวบกสดโดยประมาณ 1 กำมือ นำมาตำคั้นเอาน้ำแล้วเพิ่มเติมน้ำส้มสายชู 1-3 ช้อนแกง แล้วจิบกินเสมอๆ
ช่วยแก้อยากดื่มน้ำสรรพคุณใบบัวบก
ใบบัวบกมีสรรพคุณช่วยแก้อาการร้อนใน ตัวร้อน
ใบบัวบกมีสารยับยั้งหรือชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็ง ช่วยต้านโรคมะเร็ง
ช่วยรักษาโรคเบาหวาน ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดในคนไข้เบาหวานได้ดิบได้ดี
ช่วยรักษาโรคโรคดีซ่านจากภาวการณ์ร้อนชื้น ด้วยการใช้บัวบก 30 กรัม น้ำตาลทรายกรวด 30 กรัม ต้มน้ำกิน
ช่วยรักษาโรคโลหิตจาง
ช่วยถนอมอาหารโรคหืด
ช่วยรักษาโรคความดันเลือดสูง ด้วยการใช้ต้นสด 1 กำมือต้มกับน้ำแล้วนำมาดื่ม หรือจะใช้บัวบกใหม่ๆทั้งยังต้นโดยประมาณ 30 กรัมเอามาค้นเอาน้ำ เติมน้ำตาลนิดหน่อยแล้วดื่มรับประทานโดยประมาณ 5-7 วัน
ช่วยรักษาโรคลมชัก
ช่วยรักษาโรคหลอดลมอักเสบ
ช่วยรักษาอาการเต้านมอักเสบเป็นหนองในระยะเริ่มต้น ด้วยการใช้บัวบกแล้วก็เปลือกของลูกหมาก 1 ผล นำมาต้มกับเหล้าดื่ม
ช่วยแก้คนเป็นบ้า
ช่วยรักษาโรคที่เกี่ยวกับเลือด
ช่วยลดความดันเลือด เพิ่มความยืดหยุ่นให้เส้นโลหิต และก็ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือด
ช่วยรักษาโรคที่มีสมุฏฐานจากเสมหะ
ช่วยแก้อาการหมดแรง อ่อนล้า
ช่วยแก้ไข้
ช่วยห้ามเลือดกำเดา เนื่องจากว่าทำให้เลือดเดิน แต่เลือดจะไม่ออกมาจากเส้นเลือดรวมทั้งยังมีผลให้ใจร้ายอีกด้วย
ช่วยแก้อาการบอบช้ำใน เจ็บจากการกระทบกระแทก
เป็นพืชที่ย่อยได้ง่าย
ช่วยทำให้เจริญอาหาร รับประทานอาหารได้มากขึ้น
ช่วยแก้อาการท้องเดิน
สารสกัดจากใบบัวบกมีฤทธิ์คุ้มครองปกป้องและก็ยั้งการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อย่างดีเยี่ยม
ช่วยแก้อาการเริ่มที่จะเป็นบิด
ช่วยรักษาโรคบิดหรือมีมูกเลือดผสมเมื่อขับถ่าย
ช่วยรักษากระเพาะเป็นแผล
ใช้เป็นยาระบาย ช่วยระบายท้อง แก้ลม
ใช้เป็นยาขับปัสสาวะ
แก้อาการฉี่ติดขัด ด้วยการใช้ใบบัวบกราวๆ 50 กรัม นำมาตำแล้วพอกรอบๆสะดือ เมื่อถ่ายปัสสาวะคล่องก็ดีค่อยเอาออก
ช่วยขับความร้อนเปียกชื้นฟุตบาทฉี่ คุ้มครองปกป้องการเกิดนิ่ว
ช่วยรักษาโรคนิ่วทางเดินเยี่ยวด้วยการใช้บัวบก 50 กรัมต้มกับน้ำซาวข้าวครั้งที่ 2 แล้วเอามาดื่ม
ช่วยรักษาอาการมีหนองออกจากปัสสาวะ
ช่วยแก้อาการน้ำดีในร่างกายมากเกินไป
ช่วยรักษาโรคม้ามโต
ช่วยรักษาอาการติดเชื้อของไวรัสตับอักเสบ
แก้ลักษณะของการปวดข้อรูมาตอยด์
ใช้เป็นยาห้ามเลือด ใส่แผลสด ด้วยการกางใบสดราว 20 ใบนำมาล้างให้สะอาด ตำพอกแผลสด
ช่วยรักษาแผลให้หายเร็วยิ่งขึ้น ช่วยรีบการผลิตเนื้อเยื่อ
ช่วยแก้อาการฟกช้ำดำเขียว ด้วยการกางใบบัวบกมาทุบให้แหลกแล้วนำมาโปะรอบๆที่ฟกช้ำดำเขียว หรือจะใช้ใบบัวบกโดยประมาณ 40 กรัม ต้มกับสุราแดงโดยประมาณ 250 cc. ราว 1 ชั่วโมงแล้วนำมาดื่ม
ใช้บัวบกตำเอามาพอกรักษาความร้อนบวมของโรคไฟลามทุ่ง หรือใช้รักษาอาการด้วยการใช้น้ำคั้นบัวบกนำมาผสมกับแป้งข้าวเหนียวทำเป็นแป้งเหลว พอกบริเวณที่เป็น
ช่วยรักษาพิษจากแมลงสัตว์กัดต่อย
ช่วยรักษาโรคผิวหนังต่างๆเป็นต้นว่า โรคเรื้อน โรคสะเก็ดเงิน หิด หัด เป็นต้น
ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุกระตุ้นให้เกิดหนอง
ช่วยลดอาการอักเสบของแผลได้อย่างดีเยี่ยมรวมทั้งใช้ทารักษาแผลอักเสบจากการผ่าตัดได้อีกด้วย
ช่วยรักษาผิวหนังเป็นด่างขาว
ใช้เป็นยาถอนพิษ ช่วยลดลักษณะของการปวดแสบปวดร้อนจากแผลไฟลุกน้ำร้อนลวก ด้วยการใช้ทั้งยังต้นสดของบัวบกประมาณ 3 ต้นเอามาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้แหลกแล้วนำมาพอกแผลไฟลุก
บัวบกมีการนำมาสร้างเป็นแคปซูลวางจำหน่าย มีคุณประโยชน์ในการช่วยบำรุงรักษาสมองเป็นหลัก (Brain tonic)
เดี๋ยวนี้มีการนำไปทำเป็นยาเป็นแผนปัจจุบันในแบบเป็นผงใช้โรยแผล และในแบบเป็นเม็ดรับประทานเพื่อรักษาแผลผ่าตัด แผลสด ไฟลุก น้ำร้อนลวก หรือฝีหนองได้ แล้วก็ยังช่วยคุ้มครองการเกิดแผลเป็นอีกด้วย
ช่วยแก้อาการก้างติดคอ ด้วยการนำบัวบกไปต้มน้ำ และก็หลังจากนั้นจึงค่อยๆกลืนน้ำลงคอ
ใบแล้วก็เถาบัวบกใช้กินเป็นผักสดกับน้ำพริกกะปิคั่ว หมี่กรอบ ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย ลาบ ก้อย แกงเผ็ด ยำใบบัวบก ซุปหน่อไม้ ฯลฯ
น้ำคั้นจากใบบัวบกเอามาทำเป็นน้ำมันบัวบกใช้ทาศีรษะ มีคุณประโยชน์ช่วยบำรุงหนังศีรษะแล้วก็เส้นผม ช่วยทำให้เส้นผมดกดำ ขจัดปัญหาผมตก ผมหงอกก่อนวัย
น้ำใบบัวบกเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะกับฤดูร้อนอย่างมากมาย เพราะว่ามีฤทธิ์เป็นยาเย็นดับร้อนในร่างกายได้สารพัน
สารสกัดจากใบบัวบก มีคุณลักษณะช่วยลดการระคายเคืองผิวและก็ปลอดภัยต่อสภาพร่างกาย
สารสกัดจากใบบัวบกมีการนำมาใช้เพื่อเป็นส่วนประกอบสำหรับในการผลิตเครื่องแต่งหน้า
มีการนำสารสกัดจากใบบัวบกมาใช้ทำเป็นอุปกรณ์ปิดแผล
ลบรอยตีนกาตื้นๆด้วยน้ำใบบัวบก ด้วยการนำบัวบกมาล้างน้ำให้สะอาด นำไปปั่นจนถึงละเอียด แล้วนำน้ำที่ได้มาใช้สำลีชุบน้ำทาทั่วบริเวณหางตาหรือทั่วใบหน้า ทิ้งไว้ราว 15 นาทีแล้วล้างออก โดยควรจะทาทุกวันก่อนนอน
มีการนำสารสกัดจากใบบัวบกมาผลิตเป็นสบู่ใบบัวบก ซึ่งผู้ผลิตกล่าวถึงว่าช่วยรักษาสิว ทำให้ผิวหน้าขาวกระจ่างขาวสวยใส ผิวหน้าเต่งตึงได้

วิธีการทำน้ำบัวบก
วิธีทำน้ำบัวบกกระบวนการทำน้ำบัวบก ควรที่จะทำการเลือกใช้ใบบัวบกที่แก่กว่า รับประทานเป็นผักสด โดยใช้อีกทั้งรากนำมาล้างน้ำชำระล้าง
ใบบัวบกจะเหนียวให้ตัดเป็น 2-3 ท่อน ก่อนนำมาบด
คั้นน้ำแรกโดยผสมน้ำกับใบบัวบกที่บด แล้วนำกากที่เหลือมาคั้นน้ำลำดับที่สองเพื่อให้ได้ตัวยาสมุนไพรที่ยังเหลืออยู่ (ควรที่จะใช้น้ำสะอาด แล้วก็ห้ามใช้น้ำร้อนหรือนำน้ำที่คั้นได้ไปต้ม)
กรองน้ำบัวบกด้วยผ้าขาวบางห่างๆ(แบบผ้ามุ้ง ถี่มากจะกรองไม่ได้)
ข้างหลังกรองจะมีกากให้ทิ้งไป ให้รินเฉพาะน้ำส่วนใสๆมาดื่ม
น้ำบัวบกจะต้องคั้นใหม่ๆจากใบสดๆและไม่ควรจะเก็บน้ำที่คั้นได้ไว้นานหรือควรจะแช่เย็นเก็บไว้
น้ำเชื่อมถ้าเกิดทำจากน้ำสุกใบเตย จะทำให้น้ำบัวบกอร่อยมากขึ้น
คุณประโยชน์ของน้ำใบบัวบกช่วยแก้ร้อนใน ช้ำใน
ไข่เจียวบัวบก
ใบบัวบกวัตถุดิบที่จำต้องจัดเตรียมได้แก่ บัวบกสด 20 กรัม / ไข่ 2 ฟอง / น้ำมันหอย 1 ช้อนโต๊ะ / น้ำปลาบางส่วน / น้ำมันพืชสำหรับใช้ทอด
นำบัวบกมาล้างจนกระทั่งสะอาดแล้วหั่นซอกซอยเป็นชิ้นเล็กๆ
นำไข่มาตอกแล้วตีไข่ เพิ่มเติมเครื่องปรุงต่างๆ
นำใบบัวบกที่ซอยแล้วผสมลงไปในไข่ คนให้เข้ากัน
นำมาทอดในไฟอ่อนจนไข่สุก
สรรพคุณช่วยทุเลาอาการปวดศีรษะ และหน้ามืดหัว
ข่างปองบัวบก (บัวบกชุบแป้งทอด)
ตระเตรียมวัตถุดิบดังนี้ บัวบกสด / ไข่ไก่ / แป้งทอดกรอบ / กระเทียมหั่นหยาบ / หอมแดงหั่นหยาบ / เกลือ / พริกไทยป่น
นำบัวบกสดที่ได้มาล้างทำความสะอาด แล้วหั่นหยาบๆให้พอดีคำ
นำแป้งที่ใช้สำหรับทอดกรอบมาผสมกับไข่ไก่ กระเทียม หอมแดง พริกไทย รวมทั้งเกลือ ผสมเข้าด้วยกัน
นำบัวบกที่หั่นตระเตรียมไว้ เอามาชุบกับแป้งที่ผสมไว้
หลักแล้วตั้งกระทะ ใส่น้ำมันให้ร้อน
แล้วจึงน้ำบัวบกที่ชุบแป้งแล้ว นำมาทอดให้พอเพียงเหลืองกรอบแล้วชูลงให้สะเด็ดน้ำมัน
เป็นอันเสร็จ เอามาจิ้มกินกับน้ำจิ้มไก่ตามใจชอบได้เลย
คุกกี้บัวบก
ให้ตระเตรียมวัตถุดิบดังนี้ บัวบกหั่นละเอียด 2 ถ้วยตวง / ไข่ไก่ 1 ฟอง / แป้งสารพัดประโยชน์ 2 ถ้วยตวง / เนยสดรสเค็ม 2 ถ้วยตวง / น้ำตาลทราย 1.1/2 ถ้วยตวง / ผงฟู 2 ช้อนชา / กลิ่นวานิลลา 1 ช้อนชา
นำใบบัวบกมาล้างชำระล้างแล้วหั่นอย่างถี่ถ้วน โดยตัดก้านแล้วก็ใบออกจากกัน ก้านให้หั่นเป็นท่อนเล็กๆส่วนใบเอามาเรียงทับกันแล้วหั่นตามขวางและก็กลับมาหั่นอีกข้าง แล้วพักไว้
นำแป้งและก็ผงฟูมาร่อนผ่านตะแกรง 2 รอบ แล้วพักไว้
นำเนยสดมาตีให้เข้ากับน้ำตาลด้วยความเร็วปานกลางจนกระทั่งขึ้นฟู โดยประมาณ 1 นาที
ใส่ไข่ไก่และก็กลิ่นวานิลลาลงไป แล้วตีให้ถูกกัน
เบาๆใส่แป้งที่ร่อนไว้แล้วลงไปทีละเล็กละน้อย (ครั้งละ 1 ส่วน 3 ของแป้งทั้งสิ้น) แล้วตีแป้งให้กับส่วนผสมทั้งหมด
นำบัวบกที่หั่นละเอียดแล้วใส่ลงไปในแป้ง แล้วผสมให้เข้ากันอีกรอบ
นำไปอบในตู้อบ โดยวางใส่ถาดที่ทาเนยหรือกระดาษทนไฟ ซึ่งต้องตักแป้งให้ได้ตามขนาดที่อยาก
ใช้เวลาอบประมาณ 6-8 นาที ด้วยอุณหภูมิราว 250 องศา หรือดูว่าขอบเริ่มเหลืองก็เป็นอันใช้ได้แล้ว เสร็จแล้ว คุกกี้บัวบก
วิธีการทำน้ำมันบัวบก
เตรียมส่วนผสมดังต่อไปนี้ บัวบก 4 กก. / น้ำมันที่สกัดจากมะพร้าว 1 ลิตร / น้ำสะอาด 1 ลิตร
นำบัวบกมาล้างน้ำทำความสะอาด แล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ
เพิ่มน้ำลงไปในบัวบก แล้วค่อยนำไปปั่นกระทั่งละเอียด
เสร็จแล้วให้กรองมัวแต่น้ำบัวบกที่ได้จากการปั่น
นำน้ำบัวบกที่กรองได้ไปเคี่ยวกับน้ำมันที่ทำขึ้นมาจากมะพร้าวโดยใช้ไฟอ่อนๆโดยประมาณ 80 องศาเซลเซียส
ต้มไปเรื่อยจนกระทั่งเหลือแต่น้ำมันมะพร้าว โดยให้สังเกตลักษณะกากของน้ำมัน จะมีลักษณะแห้งแบบทราย นับได้ว่าเป็นอันใช้ได้ ยกลงจากเตาแล้วกรองเอาน้ำมัน เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
วิธีใช้น้ำมันบัวบก
ใช้น้ำมันที่ได้นำมาทาเส้นผม แล้วนวดให้ทั่วหนังหัว
นวดเสร็จแล้วให้หมักทิ้งไว้โดยประมาณ 30 นาที
ครบเวลาแล้วให้สระผมด้วยน้ำอุ่นพร้อมแชมพูตามปกติ เป็นอันเสร็จ
น้ำมันบัวบก สรรพคุณช่วยบำรุงรักษาหนังศีรษะและก็เส้นผม ช่วยทำให้เส้นผมดกดำ แก้ไขปัญหาผมร่วง ผมหงอกก่อนวัย
การตักเตือนรวมทั้งข้อเสนอ
สรรพคุณของใบบัวบกการรับประทานใบบัวบกคุณควรจะไตร่ตรองเบื้องต้นของร่างกาย อย่าดูแม้กระนั้นสรรพคุณเพียงอย่างเดียว
บัวบกไม่เหมาะกับผู้ที่มีภาวะเย็นพร่อง หรือขี้หนาว อาการท้องอืดเป็นประจำ
การกินบัวบกในจำนวนที่มากเกินความจำเป็น จะทำให้ธาตุในร่างกา
http://www.disthai.com/

8
อื่นๆ / ตะไคร้มีประโยชน์มากกว่าที่คิด
« เมื่อ: สิงหาคม 10, 2018, 08:34:40 AM »

ตะไคร้
ตะไคร้ เป็นพืชสมุนไพรแคว้นในประเทศแถบทวีปเอเชียเขตร้อน มีลักษณะเหมือนต้นหญ้าและมีใบสูงยาวส่งกลิ่นเฉพาะตัว เว้นเสียแต่ประยุกต์ใช้ทำกับข้าว ปรุงแต่งกลิ่นในอาหาร รวมทั้งทำเครื่องดื่มแล้ว ตะไคร้ยังถูกนำไปใช้ในหลากสาขา ดังเช่น อุตสาหกรรมสบู่ เครื่องแต่งตัว การบำบัดด้วยกลิ่น หรือการสกัดเป็นยารักษา โดยมีความเห็นว่าสารเคมีในตะไคร้ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ อาจสามารถช่วยปกป้องการเจริญเติบโตของแบคทีเรียกับยีสต์ได้ ช่วยลดอาการปวดเมื่อยล้ากล้าม บรรเทาลักษณะของการปวดและลดไข้ ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดในระหว่างมีเมนส์ แล้วก็เป็นส่วนประกอบในสารที่ช่วยไล่ยุงได้ ฯลฯ
ตะไคร้ ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cymbopogon citratus จัดเป็นพืชล้มลุก มีลักษณะเป็นกอ มักนิยมนำมาปลูกไว้ตามบ้านแล้วก็เอามาทำกับข้าว เป็นสมุนไพรที่เป็นประโยชน์และช่วยบรรเทาอาการของโรคบางชนิดได้ แม้กระนั้นหารู้หรือเปล่าว่าในความเป็นจริงแล้ว ภายใต้ต้นแข็งและก็ใบที่คมของตะไคร้ยังแอบซ่อนคุณประโยชน์เอาไว้จำนวนมากจนนึกไม่ถึง วันนี้เราไปดูคุณประโยชน์ของตะไคร้ที่รู้แล้วจะต้องตลึงที่นำมาจากเว็บไซต์ allwomenstalk กันเลยดีกว่าจ้ะ คนไหนที่ชอบกลิ่นหอมๆของมัน ต้องยิ่งรักเจ้าสมุนไพรชนิดนี้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมแน่ๆ
คุณประโยชน์ของตะไคร้ ประโยชน์ดีๆของสมุนไพรใกล้ตัว
อุดมไปด้วยวิตามิน
          อย่ามีความรู้สึกว่าตะไคร้มีคุณประโยชน์เพียงแค่ใช้ประกอบอาหารเพียงแค่นั้น เนื่องจากว่าในความเป็นจริงแล้วตะไคร้นั้นอุดมไปด้วยวิตามินรวมทั้งแร่ธาตุล้นหลาม ทั้งยังวิตามินเอ วิตามินซี แล้วก็วิตามินบี ยิ่งกว่านั้นยังมีโฟเลต แมกนีเซียม สังกะสี ทองแดง ธาตุเหล็ก โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส แคลเซียม แมงกานีส โอ้โห้... วิตามินเยอะแยะขนาดนี้ครั้งหลังเจอตะไคร้ในของกินก็อย่าเขี่ยทิ้งนะ
ช่วยไล่แมลง
          นอกเหนือจากที่จะเอามาประกอบอาหารแล้ว ตะไคร้ยังเป็นประโยชน์สำหรับในการไล่แมลงอีกด้วย เนื่องจากว่าในตะไคร้มีน้ำมันหอมระเหยอยู่อีกทั้งในใบและในลำต้น ซึ่งน้ำมันหอมระเหยกลุ่มนี้มีคุณลักษณะสำหรับการไล่แมลงได้อย่างยอดเยี่ยม ก็เลยไม่น่าสนเท่ห์ใจที่พวกเราจะได้เห็นผลิตภัณฑ์สบู่ สินค้าไล่แมลงที่มีส่วนผสมของตะไคร้ขายอยู่ในท้องตลาดเยอะแยะ ใครที่ชอบกลิ่นตะไคร้ละก็ลองหามาใช้ได้นะคะ

ล้างพิษ
          สำหรับรักสุขภาพและก็ชอบล้างพิษในร่างกายบ่อยๆไม่ควรพลาดเจ้าตะไคร้เลยจ้ะ เพราะว่ามันมีคุณสมบัติสำหรับเพื่อการล้างสารพิษภายในร่างกายด้วยกระบวนการทำให้คุณเยี่ยวบ่อยครั้งขึ้น เพราะสารเคมีที่อยู่ในตะไคร้จะช่วยชำระล้างระบบที่ทำหน้าที่ในการย่อยอาหาร อาทิเช่น ตับ ตับอ่อน ไต รวมทั้งกระเพาะปัสสาวะ ขับสารพิษแล้วก็กรดยูริกออกจากร่างกาย ทำให้ระบบการทำงานเกี่ยวกับการย่อยอาหารของคุณสะอาดขึ้น และดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเยอะขึ้นจ้ะ
ตะไคร้ กับ 7 คุณประโยชน์
ช่วยสำหรับการย่อยของกิน
          ตะไคร้ ช่วยทำให้ระบบการทำงานเกี่ยวกับการย่อยอาหารดำเนินการเจริญขึ้นค่ะ ด้วยเหตุว่ามีการเรียนรู้หนึ่งพบว่าการดื่มเกิดไคร้จะช่วยสำหรับการย่อย ลดอาการปวดท้อง แก้หวัด ลดอาการตะคริวในไส้ แล้วก็ท้องเสียได้ นอกจากนั้นยังช่วยป้องกันและก็ลดก๊าซในไส้ได้อีกด้วย
ช่วยซ่อมและก็บำรุงระบบประสาท
          มีการศึกษาเล่าเรียนหลายชิ้นพบว่าตะไคร้สามารถช่วยปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมแล้วก็เสริมความแข็งแรงให้กับระบบประสาทได้ พิสูจน์ได้อย่างไม่ยากเย็นด้วยการนำน้ำมันหอมระเหยตะไคร้มาหยดลงบนผิว คุณจะรู้สึกได้ว่ามันอุ่นๆซึ่งมันจะทำให้กล้ามของคุณผ่อนคลายมากมายและลดอาการตะคริวได้ แต่ก็อย่าลืมว่าเมื่อใดก็ตามจะใช้น้ำมันหอมระเหยตะไคร้คุณควรที่จะผสมมันกับน้ำมันตัวพา (Carrier oil) และก็ห้ามใช้น้ำมันหอมระเหยโดยตรงกับผิวเด็ดขาดจ้ะ
ตะไคร้
ช่วยรักษาอาการอักเสบ
          ตะไคร้สามารถช่วยทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็บรรเทาอาการปวดต่างๆได้ นอกเหนือจากนี้ยังช่วยลดอาการอักเสบซึ่งเป็นสาเหตุของอาการปวดต่างๆยกตัวอย่างเช่น ปวดฟัน ปวดกล้ามเนื้อ หรือการปวดตามข้อได้อีกด้วย ฉะนั้นถ้าเกิดคุณรู้สึกปวดตามส่วนต่างๆของร่างกาย ลองหาน้ำมันที่ผสมน้ำมันหอมระเหยตะไคร้มานวดดูนะคะยืนยันว่าหายแน่นอน
ช่วยบำรุงรักษาผิว
          ตะไคร้เป็นสมุนไพรที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ด้วยเหตุนั้นมันก็เลยสามารถช่วยบำรุงรักษาผิวของคุณได้ ทำให้ผิวของคุณเปล่งประกายความมีร่างกายแข็งแรงออกมา แถมยังช่วยให้ผิวของคุณดูอ่อนวัยอยู่เป็นประจำ และก็ช่วยลดสิวต่างๆได้อีกด้วย
โทษของตะไคร้
พิษของน้ำมันตะไคร้ จำนวนน้ำมันตะไคร้ ที่ทำให้หนูขาวตายที่กึ่งหนึ่งของปริมาณหนูขาวทั้งหมด ด้วยการให้ทางปาก  ที่ความเข้มข้น 5,000 มก./โล แล้วก็การให้น้ำมันหอมระเหยทางกระเพาของกินแก่กระต่ายที่ทำให้กระต่ายตายที่ครึ่งหนึ่ง พบว่า มีจำนวนความเข้มข้นเดียวกันกับการให้แก่หนูขาว พิษเฉียบพลันของน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ที่ความเข้มข้น 1,500 ppm ในระยะเวลา 60 วัน กลับได้มาพบว่า หนูขาวที่ได้รับน้ำมันหอมระเหยของตะไคร้มีการเติบโตเร็วกว่ากลุ่มที่ไคุณค่าทางโภชนาการของตะไคร้
การศึกษาเล่าเรียนของตะไคร้ขนาด 100 กรัม พบว่าให้พลังงาน 143 กิโลแคลอรี่ มีสารอาหารสำคัญประกอบด้วย โปรตีน 1.2 กรัม ไขมัน 2.1 กรัม คาร์โบไฮเดรต 29.7 กรัม เส้นใย 4.2 กรัม แคลเซียม 35 มก. ธาตุฟอสฟอรัส 30 มิลลิกรัม เหล็ก 2.6 มิลลิกรัม วิตามินเอ 43 ไมโครกรัม ไทอามีน 0.05 มก. ไรโบฟลาวิน 0.02 มิลลิกรัม ไนอาซิน 2.2 มิลลิกรัม วิตามินซี 1 มิลลิกรัม และก็ ขี้เถ้า 1.4 กรัมม้ได้รับ แล้วก็ค่าทางเคมีของเลือดไม่มีความเคลื่อนไหวแต่อย่างใด http://www.disthai.com/

Tags : ประโยชน์ตะไคร้

9

บุก (Amorphophallus spp.) มีชื่อสามัญว่า Konjac (คอนจัค)12 ในไทยจะใช้บุกที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson หรือที่เราเรียกว่า “บุกคางคก” ซึ่งเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับบุกชนิดที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Amorphophallus konjac K.Koch แต่ต่างชนิดกัน ซึ่งมีคุณสมบัติและก็คุณประโยชน์ทางยาที่ใกล้เคียงกัน และก็สามารถประยุกต์ใช้แทนกันได้
บุก
บุก ชื่อสามัญ Devil’s tongue, Shade palm, Umbrella arum
บุก ชื่อวิทยาศาสตร์ Amorphophallus konjac K.Koch (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Amorphophallus rivieri Durand ex Carrière) จัดอยู่ในสกุลบอน (ARACEAE)
สมุนไพรบุก มีชื่อเรียกอื่นว่า แพทย์ ยวี จวี๋ ยั่ว (จีนแต้จิ๋ว), หมอยื่อ (จีนแมนดาริน) ฯลฯ
ต้นบุก จัดเป็นพรรณไม้ล้มลุกที่มีอายุหลาย ลำต้นแทงขึ้นมาจากหัวใต้ดิน มีความสูงของต้นราว 50-150 เซนติเมตร หัวที่อยู่ใต้ดินนั้นมีขนาดใหญ่ รูปแบบของหัวเป็นรูปค่อนข้างจะกลมแบนนิดหน่อย หรือกลมแป้น มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางราว 25 เซนติเมตร ผิวเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำ ลำต้นและกิ่งไม้มีลักษณะกลมใหญ่ เปลือกลำต้นเป็นสีเขียวมีลายแต้มสีขาวปนเปอยู่
หัวบุก
ใบบุก ใบเป็นใบประกอบแบบขน มีใบย่อยเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปไข่กลมรี ปลายใบแหลม ส่วนขอบใบเรียบ ใบมีขนาดยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตร
ใบบุก
ดอกบุก มีดอกเป็นดอกโดดเดี่ยว รูปแบบของดอกเป็นทรงทรงกระบอกกลมแบน มีกลิ่นเหม็น สีม่วงแดงอมเขียว มีกาบใบยาวราวๆ 30 ซม. สีม่วงอมเหลือง โผล่ขึ้นพ้นจากกลีบเลี้ยงที่มีสีม่วง
ผลบุก ลักษณะของผลเป็นรูปกลมแบน เมื่อสุกจะเป็นสีส้ม
ดอกรวมทั้งผลบุก
บุกคางคก
บุกคางคก ชื่อสามัญ Stanley’s water-tub, Elephant yam
บุกคางคก ชื่อวิทยาศาสตร์ Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Amorphophallus campanulatus Decne.) จัดอยู่ในตระกูลบอน (ARACEAE)
สมุนไพรบุกคางคก มีชื่อเขตแดนอื่นๆว่า บุกหลวง บุกหนาม เบีย เบือ (แม่ฮ่องสอน), บักกะเดื่อ (สกลนคร), กระบุก (จังหวัดบุรีรัมย์), บุกคางคก บุกลุกงคก (ชลบุรี), หัวบุก (ปัตตานี), มันซูรัน (ภาคกึ่งกลาง), บุก (ทั่วๆไป), กระแท่ง บุกรอ หัววุ้น (ไทย), บุกอีรอคอยกเขา ฯลฯ
ต้นบุกคางคก จัดเป็นพรรณไม้ล้มลุกประเภทกะแท่งหรือเท้ายายม่อมหัว มีอายุได้นานหลายปี มีความสูงของต้นราว 5 ฟุต มีลักษณะของลำต้นอวบและอวบน้ำไม่มีแก่น ผิวตะปุ่มตะป่ำ ลำต้นกลมและมีลายเขียวๆแดงๆลักษณะก็จะคล้ายกับคนเป็นโรคผิวหนัง ต้นบุกนั้นขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแยกหน่อ พรรณไม้จำพวกนี้จะเจริญงอกงามในฤดูฝน รวมทั้งจะเหี่ยวเฉาไปในตอนต้นหน้าหนาว ในประเทศไทยพบมากขึ้นเองตามป่าราบริมหาดและที่อำเภอศรีราชา ส่วนในต่างแดนบุกคางคกนั้นเป็นพืชพื้นเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เจอได้ตั้งแต่ศรีลังกาไปจนถึงอินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปปินส์
ต้นบุกคางคก
หัวบุกคางคก เป็นส่วนของหัวที่อยู่ใต้ดิน มีลักษณะค่อนข้างกลมแล้วก็มีขนาดใหญ่สีน้ำตาล ผิวตะปุ่มตะป่ำ เส้นผ่านศูนย์กลางของหัวบุกนั้นจะมีขนาดตั้งแต่ 15 ซม.ขึ้นไป เนื้อในหัวเป็นสีเหลืองอมชมพู สีชมพูสด สีขาวขุ่น สีครีม สีเหลืองอ่อน สีเหลืองอมขาวละเอียดและก็เป็นเมือกลื่น มียาง โดยยิ่งไปกว่านั้นหัวสด แม้สัมผัสเข้าจะมีผลให้กำเนิดอาการคันได้ ก่อนนำมาปรุงเป็นของกินนั้นจึงจำต้องทำให้เป็นเมือกโดยการต้มในน้ำเดือดเสียก่อน โดยน้ำหนักของหัวนั้นมีตั้งแม้กระนั้น 1 กรัม ไปจนกระทั่ง 35 กิโล
บุกคางคก
ใบบุกคางคก ใบเป็นใบเดี่ยว ออกที่ปลายยอดของต้น ใบแบออกคล้ายกางร่มแล้วหยักเว้าเข้าพบเส้นกึ่งกลางใบ ส่วนขอบใบจะเว้าลึก ก้านใบกลม อวบน้ำและยาวได้ราวๆ 150-180 เซนติเมตร
ใบบุกคางคก
ดอกบุกคางคก ออกดอกเป็นช่อ ดอกแทงขึ้นมาจากพื้นดินรอบๆของโคนต้น เป็นแท่งมีลายสีเขียวหรือสีแดงแกมสีน้ำตาล (ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์) ดอกออกเป็นช่อ แทงขึ้นมาจากหัวที่อยู่ใต้ดิน ก้านช่อดอกสั้น มีใบเสริมแต่งเป็นรูปห่อหุ้มช่อดอก ขอบหยักเป็นคลื่นรวมทั้งบานออก ปลายช่อดอกเป็นรูปกรวยคว่ำขนาดใหญ่ ยับเป็นร่องลึก สีแดงอมน้ำตาลหรือสีม่วงเข้ม ดอกเพศผู้อยู่ตอนบน ส่วนดอกเพศภรรยาอยู่ตอนล่าง ดอกมีกลิ่นเหม็นเหมือนซากสัตว์เน่า
ดอกบุกคางคุก
ผลบุกคางคก ผลได้ผลสด เนื้อนุ่ม รูปแบบของผลเป็นรูปทรงรียาว ปริมาณยาวราวๆ 1.2 ซม. ผลมีมากไม่น้อยเลยทีเดียวติดกันเป็นช่อๆ(สิบถึงร้อยร้อยผลต่อหนึ่งช่อดอก)ผลอ่อนเป็นสีเขียว เมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนสีเหลือง สีส้ม จนถึงสีแดง ข้างในผลมีเม็ดราวๆ 1-3 เมล็ด โดยมีสันขั้วเม็ดของแต่ว่าเม็ดแยกออกมาจากกัน เมล็ดมีลักษณะกลมรีหรือเป็นรูปไข่
สรรพคุณของบุก
หัวบุกมีรสเผ็ด เป็นยาร้อน เป็นพิษ ออกฤทธิ์ต่อม้าม ตับ รวมทั้งระบบทางเดินอาหาร มีสรรพคุณช่วยลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือด (หัว)
ใช้เป็นของกินสำหรับคนเจ็บโรคเบาหวานและคนไข้โรคไขมันในเลือดสูง ด้วยการแยกแป้งจากส่วนที่เป็นเนื้อทราย แล้วชงกับน้ำกิน โดยให้ใช้แป้ง 1 ช้อนชา ต่อน้ำ 1 แก้ว นำมาชงกับน้ำกินก่อนที่จะกินอาหารครึ่งชั่วโมงวันละ 2-3 มื้อ
หัวใช้เป็นยารักษาโรคมะเร็ง (หัว)
ใช้เป็นยาแก้ไข้จับสั่น (หัว)
ช่วยแก้อาการไอ (หัว)
หัวใช้เป็นยากัดเสลด ละลายเสลด ช่วยกระจายเสลดที่ตันรอบๆหลอดลม (หัว)
หัวบุกมีรสเบื่อคัน ใช้เป็นยากัดเสมหะเถาดาน รวมทั้งเลือดจับกันเป็นก้อน (หัว)
หัวเอามาต้มกับน้ำกินเป็นยาแก้โรคท้องมาน (หัว)
ช่วยแก้ริดสีดวงทวาร (ราก)
ช่วยแก้เมนส์ไม่มาของสตรี (หัว)6 ช่วยขับประจำเดือนของสตรี (ราก)
หัวเอามาต้มกับน้ำกินเป็นยาแก้โรคตับ (หัว)
ใช้แก้พิษงู (หัว)
ใช้เป็นยาแก้แผลไฟเผาน้ำร้อนลวก (หัว)
หัวใช้หุงเป็นน้ำมัน ใช้ใส่บาดแผล กัดฝ้าแล้วก็กัดหนองก้าวหน้า (หัว)1,2,3,4 บางข้อมูลบอกว่ารากใช้เป็นยาพอกฝีได้ (ราก)
ใช้แก้ฝีหนองบวมอักเสบ (หัว)6
หัวใช้เป็นยาพาราบวม แก้บวมช้ำ (หัว)
บุก เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณมากกว่าไวอากร้า หรือเป็นยาเพิ่มความสามารถทางเพศ โดยคุณนิล วิหค (บ้านหนองพลวง ต.โคกกึ่งกลาง อ.ลำปลายกนก จ.จังหวัดบุรีรัมย์) ชี้แนะให้ลองพิสูจน์ ด้วยการเอาไม้พาดปากหม้อแล้วนำสมุนไพรบุกคางคก เอาพวงเมล็ดเอามาปิ้งไฟให้หอมก่อน แล้วใช้ผูกกับไม้ห้อยจุ่มลงไปในหม้อต้มใส่น้ำเพียงพอท่วมเมล็ดบุก ต้มจนถึงเมล็ดบุกร่วงลงหม้อ ตัวยาก็จะไหลลงมาด้วย เมื่อเดือดแล้วก็ให้เติมน้ำตาลทรายแดงพอควรลงไปต้มให้เพียงพอหวาน ต่อไปทดลองชิมมอง หากยังมีลักษณะคันคออยู่ก็ให้เพิ่มน้ำตาลเพิ่มแล้วค่อยลองใหม่ ถ้าหากไม่มีอาการคันคอก็แสลงว่าใช้ได้ และก็ให้นำสมุนไพรโด่ไม่รู้จักล้มใส่เข้าไปด้วยราว 1 กำมือ แล้วต้มให้เดือด ปลดปล่อยให้เย็นรวมทั้งเก็บไว้ในตู้เย็น ใช้ดื่ม 1 เป็ก ราวๆ 30 นาที จะปวดฉี่โดยธรรมชาติ หลังจากอาวุธนั้นจะพร้อมสู้ในทันที (ผล)
หมายเหตุ : สำหรับวิธีการใช้ให้แยกแป้งจากส่วนที่เป็นเนื้อทราย แล้วเอามาชงกับน้ำ ส่วนขนาดที่ใช้นั้นให้ใช้แป้ง 1 ช้อนชา ต่อน้ำ 1 แก้ว ชงกับน้ำกินก่อนที่จะรับประทานอาหารครึ่งชั่วโมงวันละ 2-3 มื้อ2 ส่วนการใช้ตาม 6 ให้ใช้ทีละ 10-15 กรัม (รู้เรื่องว่าคือส่วนของหัว) นำมาต้มกับน้ำนาน 2 ชั่วโมง ก็เลยสามารถนำมารับประทานได้ ถ้าเกิดเป็นยาสดให้ใช้ตำพอกหรือนำมาฝนกับน้ำส้มสายชู หรือต้มเอาน้ำใช้ชะล้างรอบๆที่เป็นแผล
ในเนื้อหัวบุกป่าจะมีผลึกของแคลเซียมออกซาเลท (Calcium oxalate) เป็นจำนวนมาก ที่ส่งผลให้เกิดอาการคัน ส่วนเหง้ารวมทั้งก้านใบหากปรุงไม่ดีแล้วรับประทานเข้าไปจะทำให้ลิ้นพองและคันปากได้8ก่อนเอามากินจะต้องกำจัดพิษออกก่อน และไม่กินกากยาหรือยาสด6
วิธีการกำจัดพิษจากหัวบุก ให้นำหัวบุกมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตำพอเพียงแหลก คั้นเอาน้ำออกพักไว้ นำกากที่ได้ไปต้มน้ำ แล้วคั้นเอาแต่น้ำ นำไปผสมกับน้ำที่คั้นทีแรก แล้วก็ค่อยนำไปต้มกับน้ำปูนใสเพื่อพิษหมดไป เมื่อเดือดก็พักไว้ให้เย็น จะจับกุมตัวกันเป็นก้อน จึงสามารถใช้ก้อนดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วสำหรับในการทำกับข้าวหรือนำไปตากแห้งเพื่อใช้เป็นยาได้6หากอาการเป็นพิษจากการรับประทานบุก ให้รับประทานน้ำส้มสายชูหรือชาแก่ แล้วตามด้วยไข่ขาวสด แล้วให้รีบไปพบแพทย์
เนื่องจากว่าวุ้นบุกสามารถขยายตัวได้มาก (ไม่ต่ำกว่า 20 เท่าของเนื้อวุ้นแห้ง) จึงไม่สมควรบริโภควุ้นบกวันหลังการกิน แต่ให้รับประทานก่อนกินอาหารไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมง ส่วนการบริโภคอาหารที่ผลิตขึ้นจากวุ้น เป็นต้นว่า วุ้นก้อนและก็เส้นวุ้น สามารถบริโภคพร้อมอาหารหรือหลังอาหารได้ เพราะเหตุว่าวุ้นดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านวิธีการรวมทั้งได้ขยายตัวมาก่อนแล้ว และการการที่จะขยายตัวหรือพองตัวได้อีกนั้นก็เลยเป็นไปได้ยาก ส่วนในเรื่องของค่าทางโภชนาการนั้นพบว่าวุ้นบุกไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย เหตุเพราะไม่มีการย่อยสลายเป็นน้ำตาลภายในร่างกาย และไม่มีวิตามินรวมทั้งแร่ธาตุ หรือสารอาหารอะไรก็แล้วแต่ที่มีคุณประโยชน์ต่อสภาพร่างกายเลยกลูโคแมนแนนส่งผลทำให้การดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันลดน้อยลง (ดังเช่น วิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอี รวมทั้งวิตามินเค) ซึ่งจะไม่ทำให้เกิดโทษและส่งผลเสียรวมทั้งไม่ดีต่อสุขภาพโดยรวมได้ แม้กระนั้นจะไม่มีผลต่อการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในน้ำ (เช่น วิตามินบีรวม วิตามินซี)
การกินผงวุ้นบุกในจำนวนมาก อาจทำให้มีอาการท้องเดินหรือท้องขึ้น มีลักษณะอาการอยากกินน้ำมากกว่าเดิม บางบุคคลอาจมีอาการอ่อนล้าเนื่องจากระดับน้ำตาลในเลือดลดลงได้

ข้อมูลทางเภสัชวิทยาของบุก
สารที่พบ ยกตัวอย่างเช่น สาร Glucomannan, Konjacmannan, D-mannose, Takadiastase, แป้ง, โปรตีนบุก, วิตามินบี, วิตามินซี แล้วก็ยังพบสารที่เป็นพิษ คือ Coniine, Cyanophoric glycoside ก้านบุกเจอสาร Uniine และวิตามินบีที่ก้านช่อดอก6 แล้วก็หัวบุกยังมีโปรตีนอยู่ปริมาณร้อยละ 5-6 และก็มีคาร์โบไฮเดรตอยู่สูงปริมาณร้อยละ 672หัวบุกมีสารสำคัญหมายถึงกลูโคแมนแนน (Glucomannan) เป็นสารชนิดคาร์โบไฮเดรต ซึ่งมีเดกซ์โทรส แมนโนส และฟรุคโตส สารกลูวัวแมนแนนสามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ เนื่องด้วยมีความเหนียว ช่วยยับยั้งการดูดซึมของเดกซ์โทรสจากทางเดินอาหาร ยิ่งเหนียวหนืดมากมายก็ยิ่งมีผลการดูดซึมเดกซ์โทรส โดยเหตุนี้ กลูวัวแมนแนน ซึ่งเหนียวกว่า gua gum จึงสามารถลดน้ำตาลได้ดีมากว่า จึงใช้แป้งเป็นวุ้นเป็นอาหารสำหรับผู้เจ็บป่วยโรคเบาหวานแล้วก็สำหรับคนที่เป็นโรคไขมันในเลือดสูงสารกลูวัวแมนแนน (Glucomannan) จะมีปริมาณต่างกันออกไปตามชนิดของบุก5
แป้งจากหัวบุกนั้นประกอบไปด้วยกลูโคนแมนแนนประมาณ 90% รวมทั้งสิ่งแปลกปลอมอื่นๆเช่น alkaloid, starch, สารประกอบไนโตเจนต่างๆsulfates, chloride, แล้วก็สารพิษอื่น โมเลกุลของกลูวัวแมนแนนนั้นสำคัญๆแล้วจะประกอบไปด้วยน้ำตาลสองประเภทหมายถึงเดกซ์โทรส 2 ส่วน แล้วก็แมนโนส 3 ส่วน โดยประมาณ เชื่อมต่อกันระหว่างคาร์บอนตำแหน่งที่ 1 ของน้ำตาลประเภทลำดับที่สอง กับคาร์บอนตำแหน่งที่ 4 ของน้ำตาลชนิดแรกแบบ ?-1, 4-glucosidic linkage ซึ่งแตกต่างจากแป้งที่เจอในพืชทั่วๆไป จึงผิดย่อยโดยกรดและก็น้ำย่อยในกระเพาะ เพื่อให้น้ำตาลที่ให้พลังงานได้8 เว้นแต่กลูโคแมนแนนจะเจอได้ในบุกแล้ว ยังพบได้ในว่านหางจระเข้อีกด้วย9
กลูโคแมนแนน (Glucomannan) สามารถดูดน้ำและก็พองตัวได้มากถึง 200 เท่า ของจำนวนเดิม เมื่อเรารับประทานกลูโคแมนแนนก่อนกินอาหารครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงครั้งละ 1 กรัม กลูวัวแมนแนนจะดูดน้ำที่มีมากมายในกระเพาะอาหารของเรา แล้วมีการพองตัวจนกระทั่งทำให้พวกเรารู้สึกอิ่มอาหารได้เร็วและก็อิ่มได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งจุดนี้เองที่ทำให้พวกเรากินได้ลดน้อยลงกว่าธรรมดาด้วย ทั้งยังกลูวัวแมนแนนจากบุกก็มีพลังงานต่ำมาก กลูวัวแมนแนนก็เลยช่วยสำหรับในการควบคุมน้ำหนักและก็เป็นของกินของคนที่อยากลดความอ้วนได้อย่างดีเยี่ยม8
เมื่อนำสารที่สกัดได้จากบุกที่มีการกำจัดพิษแล้ว ให้หนูใหญ่รับประทานครั้งละ 15 กรัม ต่อ 1 กิโลกรัม ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 2-3 อาทิตย์ พบว่าระดับของคอเลสเตอรอลในเลือดของหนูต่ำลงคิดเป็น 44% และก็ Triglyceride ลดน้อยลงคิดเป็น 9.5%6
สาร Glucomannan มีฤทธิ์ซึมซับน้ำในกระเพาะและไส้ได้ดีมากมาย แล้วก็ยังสามารถไปกระตุ้นน้ำย่อยในไส้ให้มากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีการขับของที่ค้างในลำไส้ได้เร็วขึ้น6สารสกัดแอลกอฮอล์จากหัวบุก สามารถยั้งการก้าวหน้าของเชื้อวัณโรคในหลอดแก้วได้5
เมื่อนำสารที่สกัดได้จากบุกที่มีการกำจัดพิษแล้ว ให้หนูใหญ่ที่มีอาการบวมที่ขารับประทานครั้งละ 15 กรัม ต่อ 1 กก. พบว่าอาการบวมที่ขาของหนูลดลง6
คุณประโยชน์ที่ได้รับมาจากบุกชาวไทยเรานิ http://www.disthai.com/

Tags : สมุนไพรบุก

10

น้ำมันนวดสมุนไพร

ลักษณะโรคปวดต่างๆ
ปวดหลังด้านขวาที่อยู่ข้างล่าง
          น้ำมันนวดสมุนไพรข้างหลังข้างล่างก็คือบริเวณข้างหลังตั้งแต่ใต้สะบักไปจนถึงก้นกบ ซึ่งเป็นส่วนที่พบมากอาการปวดได้บ่อยที่สุด แถมเมื่อมีลักษณะอาการปวดแล้วหลังจากนั้นก็มักจะทำให้ทำอะไรก็ทำได้ทุกข์ยากลำบาก ดังนี้ต้นเหตุที่ส่งผลให้เกิดลักษณะของการปวดข้างหลังด้านขวาด้านล่าง นอกเหนือจากการใช้กล้ามเนื้อมากจนเกินความจำเป็นรวมทั้งไม่ถูกท่าทีแล้ว ยังมีต้นสายปลายเหตุอื่นๆอีกได้แก่

 • ท้อง

            ลักษณะของการปวดข้างหลังเป็นเรื่องปกติของว่าที่คุณแม่ที่กำลังตั้งท้อง เนื่องจากบริเวณหลังส่วนล่าง เป็นบริเวณที่จำเป็นต้องรองรับทารกตัวน้อย ยิ่งหากว่าที่คุณแม่จำต้องนั่ง ยืน หรือเดิน ต่อเนื่องกันเป็นเวลานานๆก็บางทีอาจจะยิ่งรู้สึกปวดหลังด้านล่างทางด้านขวาได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น น้ำมันนวดสมุนไพรดังนี้อาการจะเป็นๆหายๆขึ้นอยู่กับท่าทางที่ทำอยู่ หากว่าได้เอนหลังพักสักครู่ก็จะดีขึ้น แม้กระนั้นหากว่าเกิดอาการนี้เรื้อรัง แถมยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น ควรรีบไปพบหมอ เพราะโน่นบางทีอาจไม่ได้เกิดขึ้นจากเพียงแค่ความเจ็บปวดปวดเมื่อย แต่ว่าอาจเกิดขึ้นจากความไม่ปกติของครรภ์ได้ค่ะ


  โรคติดเชื้อในกระดูก


            หนึ่งในอาการติดเชื้อโรคที่คนทั่วๆไปสามารถพบได้ โดยอาการชอบเกิดขึ้นที่รอบๆกระดูกสันหลัง ทำให้รู้สึกปวดที่กระดูกสันหลังและก็แผ่ขยายไปทั่วรอบๆหลังข้างล่างทางด้านขวา โดยส่วนมากแล้วการติดเชื้อในกระดูกชอบเกิดกับผู้สูงวัย ผู้ที่มีปัญหาภูมิต้านทานขาดตกบกพร่อง แล้วก็จะมีแนวโน้มมีการติดเชื้อมากยิ่งขึ้นแม้มีปัญหาสุขภาพอื่นๆอยู่ก่อนแล้วค่ะ


  กระดูกสันหลังหักจากแรงดัน


            แค่เพียงไอ หรือจาม ก็สามารถทำให้กระดูกสันหลังหักได้ โดยยิ่งไปกว่านั้นผู้ที่มีอาการโรคกระดูกพรุน หรือผู้สูงอายุที่มีสภาวะกระดูกเปราะกว่าธรรมดา โดยถ้ากำเนิดอาการกระดูกสันหลังหักเนื่องมาจากแรงกดดัน จะก่อให้เกิดอาการปวดที่ข้างหลังด้านขวาล่าง ในลักษณะปวดถ่วงๆบางครั้งบางคราวอาจะมีลักษณะอาการปวดร้ายแรงน้ำมันนวดสมุนไพร ด้วยเหตุผลดังกล่าวหากคุณจาม หรือไอแล้วมีลักษณะอาการปวดที่หลังด้านขวาที่อยู่ทางด้านล่าง อย่าชะล่าใจและก็ปล่อยทิ้งเอาไว้ ควรจะรีบไปหาหมออย่างด่วนเลยค่ะ


  หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท


            น้ำมันนวดสมุนไพรสามารถ อาการปวดที่เกิดขึ้นจากปัจจัยนี้สามารถพบได้มากเยอะที่สุด โดยต้นเหตุที่ทำให้หมอนรองกระดูกเขยื้อนทับเส้นประสาทนั้นอาจะกำเนิดได้จากอาการเจ็บ หรือเกิดจากปัญหาหมอนรองกระดูกเสื่อม โดยอาการนี้นอกจากจะทำให้ปวดหลังส่วนล่างทางขวาแล้ว ก็จะมีลักษณะชาบริเวณขาร่วมด้วย ยิ่งถ้าหากเพราะว่าหมอนรองกระดูกไปทับเส้นประสาท ทำให้รูปแบบการทำงานของระบบประสาทที่สั่งงานไปยังขากำเนิดความไม่ปกติ ยิ่งถ้าหากว่าเส้นประสาทที่ถูกกดทับนั้นเป็นเส้นประสาทไซอาติก (Sciatic) ซึ่งเป็นประสาทขนาดใหญ่ที่อยู่รอบๆกระสันหลังส่วนเอวด้วย จะก่อให้กำเนิดอาการปวดร้าวลงขา บางครั้งอาจจะทำให้ถึงกับขนาดไม่อาจจะเดินได้ โดยเหตุนี้หากว่าเกิดอาการปวดข้างหลังร่วมกับอาการชา หรือเจ็บปวดรวดร้าวลงขาอย่างเรื้อรังละก็ ควรรีบไปกระทำการตรวจโดยเร็ว เพื่อจะได้วางแนวทางการรักษาได้อย่างแม่นยำค่ะ


  โรคไต


  ไม่ว่าจะเป็นอาการไตอักเสบ หรือนิ่วในไต ก็ส่งผลให้รู้สึกปวดหลังด้านล่างได้ เพราะว่าไตเป็นอวัยวะที่อยู่ใกล้หลังเยอะที่สุด โดยถ้าเกิดอาการไตอักเสบ หรือนิ่วในไตที่ไตข้างขวาก็จะทำให้รู้สึกเจ็บปวดข้างหลังด้านขวาล่างมากเป็นพิเศษ และอาการนี้ไม่สามารถที่จะหายสนิทได้ ถ้าเกิดไม่ได้กระทำการรักษาอย่างถูกต้องค่ะ


  การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ (Urinary Tract Infection)


            การต่อว่าดเชื้อในทางเดินเยี่ยวไม่เพียงแค่ทำให้เจ็บท้องส่วนล่าง แม้กระนั้นยังทำให้ปวดหลังส่วนล่างด้านขวาได้อีก ยิ่งหากว่าการติดเชื้อแพร่ขยายไปที่ไต ทำให้กรวยไต หรือไตอักเสบ ก็จะยิ่งทำให้ลักษณะของการปวดข้างหลังรุนแรงมากขึ้น และมีลักษณะอาการไข้ต่ำๆเกิดขึ้นร่วมด้วย ด้วยเหตุนี้หากมีอาการปวดหลังด้านขวาทางด้านล่างน้ำมันนวดสมุนไพร ควรสังเกตว่ามีลักษณะปัสสาวะเป็นเลือด หรือมีกลิ่นเหม็น รวมทั้งมีอาการเจ็บเวลาเยี่ยวหรือไม่ ถ้าหากมีละก็ ควรจะไปพบหมอเลยค่ะ


  โรคอ้วน


            ความอ้วนเป็นอีกหนึ่งต้นเหตุสำคัญที่กระตุ้นให้เกิดอาการปวดหลังส่วนล่างได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ้วนมากมายๆเพราะน้ำหนักส่วนเกินจะไปกดนอนทับที่บริเวณกระดูกสันหลัง แล้วก็กล้ามรอบๆหลังจนทำให้ปวดหลัง ซึ่งถ้าเรื้อรังเป็นระยะเวลาที่ยาวนานๆก็จะมีผลให้กระดูกสันหลังผิดแบบได้ค่ะ


  ไม่บริหารร่างกายกล้ามเนื้อหลัง


            เหมือนกันกับกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆกล้ามน้ำมันนวดสมุนไพรข้างหลังก็อยากออกกำลังกายเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของกล้ามด้วยเหมือนกัน ซึ่งถ้าเราไม่ยอมบริหารร่างกายกล้ามหลัง กล้ามเนื้อก็จะอ่อนแอลง และไม่สามารถรองรับน้ำหนักตัวที่กดทับลงมาได้ จนเป็นต้นเหตุทำให้ปวดหลังด้านขวาล่างน้ำมันนวดสมุนไพร ทราบแบบนี้และจากนั้นก็อย่าลืมหมั่นบริหารร่างกายกล้ามข้างหลังเป็นประจำนะคะ เพียงแค่บริหารร่างกายด้วยท่ายืดกล้าม หรือฝึกโยคะก็จะช่วยกล้ามหลังแข็งแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะค่ะ
            สาเหตุของอาการปวดหลังข้างขวาพวกนี้ล้วนแต่เป็นต้นเหตุที่พบมาก แต่ทั้งนี้เองก็ยังมีโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆที่ก่อให้เกิดอาการปวดข้างหลังทางด้านขวาได้ด้วยเหมือนกัน ซึ่งถ้าปวดแบบเรื้อรังไม่หายสักครั้ง แทนที่จะพึ่งยาพาราหรือนวดทุเลาอาการก็น่าจะไปพบหมอเพื่อรับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องจ้ะ
            น้ำมันนวดสมุนไพร แต่สำหรับผู้ใดกันแน่ที่มีลักษณะปวดหลังเพราะว่ามีอิริยาบถที่ผิดท่า เสนอแนะให้ออกกำลังกาย หรือยืดดูหมิ่นเหยียดหยามร่างกายตามนี้เลย
            - 6 ท่าโยคะแก้ปวดหลังสุดเบสิก หยุดทุกลักษณะของการปวดก่อนหรือหลังพังทลาย
            - 10 ท่าโยคะแก้ปวดหลัง ยืดดูถูกทุกวี่ทุกวัน ลักษณะของการปวดหายไว !
            แล้วก็ลองปรับท่านอนมานอน 4 ท่านอนแก้ปวดหลัง ไม่ได้อยากต้องการข้างหลังพังทลายรีบแปลงท่านอนด่วน ! อาจจะช่วยให้หายปวดหลังได้ค่ะ

11
อื่นๆ / น้ำมันนวดใช้สำหรับใครได้บ้าง?
« เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2018, 01:09:53 PM »

น้ำมันนวดสมุนไพร
อาการปวดหายได้อย่างไร เมื่อใช้น้ำมันนวด
ซึ่ง การใช้น้ำมันตัวนี้นะคะ พวกเราแค่ทาลงไปในส่วนที่พวกเราปวดนะคะ หรือมีการอักเสบของกล้าม เท่านี้ค่ะตัวยาจะซึมเข้าไปทำให้ลักษณะของการปวดเมื่อยลดน้อยลง อีกอย่างที่สำคัญนะคะ
นํ้ามันนวด ตัวนี้เหมาะกับผู้ใดกันแน่บ้าง?

 • ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
 • เมื่อยจากการทำงานหนัก
 • ปวดมือและคอจากการเล่นมือถือ
 • คนที่ปวดหลังจาก Office syndrome
 • ผู้ที่ปวดข้อจากโรคเกาท์
 • ปวดเข่าจากโรคข้อต่ออักเสบ
 • คนที่ปวดขาจากการเดิน Shopping
 • เจ็บจากการเล่นกีฬา
 • ตีดอท จนปวดมือ
 • ปวดคอจากการเล่นมือถือ
น้ำมันนวดสมุนไพร ที่ดีเลิศของคุณบรรเทาร่างกายแล้วก็ผลักดันการนอนที่ดีมากกว่าสำหรับวัน.
ผู้คนจำนวนมากทุกข์ทรมานจากความแปลกของการนอนต่างๆได้มองเห็นการปรับปรุงแก้ไขในนิสัยการนอนของพวกเขาข้างหลังการรักษาด้วยการนวดผ่อนคลาย. น้ำมันนวดกระตุ้นจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณ การบำบัด, น้ำมันนวดสมุนไพรโดยเหตุนี้คนจำนวนมากมีประสบการณ์การนอนลึกแล้วก็พักผ่อนเพิ่มมากขึ้น.
ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น
น้ำมันนวดสมุนไพรเพิ่มขึ้นแล้วก็รักษาความยืดหยุ่นของข้อต่อของคุณ. นวดตัวที่มีประสิทธิภาพหลักการทำงานของกล้ามทั้งหมดทั้งปวง, เยื่อแล้วก็ข้อต่อก็เลยปรับปรุงแก้ไขการแสดงกีฬาแล้วก็การให้ความสะดวกสบายในการเคลื่อนไหวร่างกายของคุณง่ายขึ้น. นอกเหนือจากสิ่งพวกนี้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย, นวดยังช่วยคุ้มครองป้องกันการบาดเจ็บและเพิ่มความเร็วสำหรับเพื่อการหาย. นวดแผนโบราณยังเป็นวิธีที่เยี่ยมสำหรับการบรรเทาความตึงเครียดของกล้ามเนื้อแล้วก็บำรุงรักษาร่างกายของคุณ พอดี และก็มีความยืดหยุ่นเป็นเวลานาน.
กำจัดพิษ
ข้อเด่นที่สำคัญอีกประการหนึ่งของการนวดน้ำมันซึ่งมันช่วยทำให้ร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพกำจัดพิษจากสิ่งมีชีวิตโดยเหตุนั้นการช่วยสนับสนุนสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น.
ช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน
บริการนวดน้ำมันนวดสมุรไพรและจำนวนมากสร้างความแข็งแรง ระบบภูมิคุ้มกันและก็ช่วยในการย่อยอาหาร.
ศิลป์ที่สวยสดงดงามของการนวดได้ทวีความรุนแรงมากเพิ่มขึ้นด้วยการนวดน้ำมันบางมากมาย. น้ำมันนวดแต่ละคนมีคุณสมบัติรักษาโรคต่างๆที่มีเพื่อบริการด้านต่างๆสำหรับการรักษาร่างกายและจิตใจของคุณอีกด้วย. เลือกน้ำมันที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการเฉพาะบุคคลของคุณและน้ำมันนวดสมุนไพรบรรเทาร่างกายของคุณด้วยการน้ำมันนวดสมุนไพรบรรเทาแล้วก็ฟื้นฟูอย่างสม่ำเสมอ, เพื่อรักษาความสมดุลทางด้านจิตวิญญาณของคุณและก็สุขภาพที่แข็งแรงที่สุดของร่างกายของคุณ.
โรคนี้จะไม่สามารถที่จะหายไปได้เอง!
โรคต่างๆเกี่ยวกับข้อจะไม่สามารถที่จะหายขาดได้เอง ถึงแม้อาการที่แสดงออกมาจะร้ายแรงน้อยลงก็ตาม แล้วก็สุดท้ายก็จะเปลี่ยนเป็นโรคเรื้อรังรวมทั้งนำมาซึ่งความลำบากน้ำมันนวดสมุนไพรในการดำรงชีวิตเพิ่มมากขึ้น
1.น้ำมันนวดสมุนไพรจะเข้าไปช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบประสาท ให้ทำงานได้ดีมากเพิ่มขึ้น ลดอาการตึงเครียดให้เราบรรเทาจากการความเมื่อยล้าและก็ความอ่อนเพลียสะสม
2.สงน้ำมันนวดสมุนไพร จะเข้าช่วยการกระตุ้นแนวทางการทำงานของโลหิต ให้ดำเนินงานเจริญมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถหล่อเลี้ยงออกสิเจนและก็สารอาหารต่างๆไปทั่วร่างกายอย่างสมบูรณ์ ปกป้องโรคต่างๆและก็ลดความดันเลือดได้ดิบได้ดีด้วย
3.น้ำมันนวดสมุนไพรเพิ่มความยืดหยุ่นให้ร่างกาย ด้วยการเข้าไปปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมแล้วก็ฟื้นฟูระบบกล้าม ข้อต่อต่างๆภายในร่างกายให้ปฏิบัติงานก้าวหน้ารวมทั้งมีคุณภาพมากเพิ่มขึ้น
4.เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิว ด้วยเข้าไปกำจัดพิษ ทั้งภายในร่างกายและภาวะผิว ช่วยผลัดเซลล์ที่ตายแล้วให้หลุดออกมาส่งให้ผิวของคุณเรียบเนียนเปียกชื้น ดูผุดผ่องแล้วก็ชีวิตชีวาเยอะขึ้น
5.ช่วยในเรื่องการนอนหลับให้ดีมากยิ่งกว่าเดิม ผ่อนคลายสมองและร่างกายต่างๆมีผลต่อระบบประสาท ทำให้นอนสนิทได้ดียิ่งไปกว่ากว่า ลดอาการนอนไม่หลับได้เป็นอย่างดี
นอกเหนือจากนี้น้ำมันนวดสมุนไพรยังเป็นประโยชน์อีกหลายชนิดต่อร่างกาย ซึ่งนับได้ว่าเป็นทางเลือกแก่คนรักสุขภาพได้อย่างดีเยี่ยม
ลดอาการปวดหัวไมเกรน
     สำหรับเคยทรมานจากอาการปวดหัวไมเกรนอยู่บ่อย แพทย์ก็ได้ชี้แนะให้ทดลองไปนวดบรรเทาสุขภาพดูบ้าง ด้วยเหตุว่าจากผลวิจัยของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ พบว่า คนที่มีลักษณะอาการปวดศีรษะไมเกรนที่ได้รับบริการนวดตัวติดต่อกัน 2-3 อาทิตย์ จะสามารถทุเลาอาการใกล้กันของโรคไมเกรน และนอนได้อย่างสนิทขึ้นด้วยค่ะ
การเลือกน้ำมันนวด
การเลือกน้ำมันนวดสมุนไพรขึ้นกับการใช้แรงงาน และก็คุณประโยชน์ต่างๆของน้ำมันนวดแต่ละจำพวก โดยส่วนใหญ่น้ำมันเบื้องต้นที่นิยมนำมาผสมทำน้ำมันนวด ได้แก่ น้ำมันที่ทำจากเมล็ดทานตะวัน ฯลฯ ซึ่งมีวิตามินอี สูงขึ้นยิ่งกว่าน้ำมันที่ผลิตขึ้นมาจากถั่วเหลือง แล้วก็น้ำมันเมล็ดข้าวโพดถึง 3 เท่า วิตามินอี ปฏิบัติหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ที่ดักจับ และก็ทำลายของเสียที่ทำร้ายเซลล์ต่างๆของร่างกาย ช่วยทำให้ผิวพรรณเต่งตึง ลกไขมันในเส้นโลหิต คุ้มครองป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง ยิ่งกว่านั้นน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันยังมีกรดไขมันไม่อิ่ม กรดไลโนเลอิกสูง ซึ่งเป็นกรดไขมันที่จำเป็นต่อสุขภาพร่างกาย ทั้งยังยังช่วยทำให้ผิวพรรณนุ่มสดชื่น
โดยทั้งนี้น้ำมันนวดสมุนไพรแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติ แล้วก็คุณค่าที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ให้สมควรตามการใช้แรงงาน

12

น้ำมันนวดสมุนไพร
ฆ่าความเจ็บปวด หวดความเหน็ดเหนื่อย
            สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกรอบ คราวนี้พวกเราจะมารีทิวทัศน์ผลิตภัณฑ์เหมือนเดิมแต่ว่าจะแน่นวิชาการสักนิด เพราะครั้งนี้จะมีรายละเอียดข้อมูลจากแหลงต่างๆมาชี้แจงด้วยคะ ด้วยเหตุว่าเป็นผลิตภัณฑ์คลายกล้าม ซึ่งพวกเราเองเคยใช้ยามาหลายตัวเหมือนกัน มาดูกันเลยดีกว่าค่ะ
          น้ำมันนวด ลักษณะของการปวดเมื่อยเนื้อตัวเกิดขึ้นได้ทุกเวลา รวมทั้งเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำกิจกรรมบางสิ่งบางอย่างในท่าเดิมนานๆได้แก่ บุคลากรสำนักงาน หรือออกแรงกล้ามเนื้อมากเกินไป ซึ่งถ้าเกิดกำเนิดลักษณะของการปวดปวดเมื่อยขึ้นมาแล้ว ผู้คนจำนวนมากก็เลือกที่จะทุเลาลักษณะของการปวดด้วยยาคลายกล้าม เพื่อลักษณะของการปวดเมื่อยเนื้อตัวหายไปเร็ว วันนี้ เราจะมารีทิวทัศน์สินค้า ที่ช่วยสำหรับเพื่อการลดอาการปวดเมื่อยล้ากล้ามกันนะคะ มาดูกันว่ายาคลายกล้ามเนื้อจำนวนมากแล้วคืออะไร บอกกันกล้วยๆคือ ถ้าเกิดเราเกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามคนจำนวนมากแล้วหลังจากนั้นก็จะเลือกหาน้ำมันนวดยาคลายกล้ามเนื้อ อาทิเช่น ยาแก้ปวด บางครั้งอาจจะเป็นยาคลายกล้ามเนื้อแบบเม็ด หรือแบบที่เป็นครีมนวด ซึ่งมักจะเป็นยาใช้ทุเลาลักษณะของการเจ็บปวดฉับพลันจากการที่กล้ามหดเกร็ง เนื่องจากว่าการบาดเจ็บหรือโรคที่เกี่ยวพันกับกล้ามแล้วก็กระดูก ซึ่งยาบางจำพวกจะมีสารสเตอรอยด์ผสมอยู่ด้วย รวมทั้งถ้าหากรับประทานยาคลายกล้ามมากๆอาจเสี่ยง กระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดโรคแทรกอื่นขึ้นมาอีก ซึ่งวันนี้ เรามีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งมาเสนอแนะ ซึ่งทุเลาอาการปวดกล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อได้ ลองมองกันนะคะว่า สินค้าตัวนี้เป็นยังไง
            มาดูคุณประโยชน์ที่ได้รับมาจากน้ำมันนวดกันจ้ะ

 • ปวดก้านคอ บ่า ไหล่ จากการนั่งทํางานนานๆทํางานหน้าคอมฯ Office syndrome เป็นต้น
 • คนทํางานที่ต้องใช้กล้ามเนื้อ เช่น ยกของหนัก
 • นักกีฬา หรือคนที่บาดเจ็บจากการออกกําลังกาย
 • นักเดินทาง นักเดินทาง
 • ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับ กระดูก ข้อต่อ เอ็น กล้าม เป็นต้นว่า ข้อเข่าอักเสบ, เอ็นอักเสบ, กระดูกทับ เส้นประสาท เป็นต้น
          ซึ่งเรามาดูผลเสียจากการทานยาคลายกล้ามกัน
เพราะอะไรถึงจำเป็นต้องเลือก น้ำมันนวดเนื่องจาก ยาคลายกล้ามปกติที่พวกเราทาน ทำให้กล้ามเนื้อรู้สึกหายปกติจริง เราจะมีความคิดว่ามันหายปกติ รวมทั้งออกกำลังกายได้ธรรมดาไม่เจ็บ แม้กระนั้นในความเป็นจริงแล้วกล้ามเนื้อยังอักเสบอยู่ หากพวกเรายังคงใช้งานกล้ามเนื้ออย่างเดิมจะทำให้กล้ามเนื้ออักเสบมากขึ้น การที่รับประทานยาแล้วบริหารร่างกายส่วนนั้นต่อเป็นระยะเวลานานๆเข้า ก็อาจจะอัดเสบเรื้อรังได้ อันนี้เป็นข้อผลร้ายทางอ้อมมาจากการทานยาคลายกล้าม ซึ่งคนส่วนใหญ่แล้วหลังจากนั้นก็จะใช้กล้ามหรือปฏิบัติงานปกติทั้งหมดทุกอย่างด้วยเหตุว่าเราไม่รู้สึกปวดหรือเจ็บแล้ว ซึ่งมันเป็นอะไรที่ผิดเนื่องจากการทานยาคลายกล้ามยาเมื่อเราทาน
ข้อเสนอเป็น หลังใช้ยาแล้ว 48 ชั่วโมงให้ยาสิ้นฤทธิ์แล้วจริงๆนะคะ จึงค่อยไปบริหารร่างกายหรือทำงานตามเดิมค่ะ ส่วนต้องพักนานแค่ไหนนั้น ไม่มีใครเข้าใจกันอยู่เท่าตัวคุณว่าร่างกายของคุณเป็นยังไงเพราะเหตุว่ามีหลายต้นสายปลายเหตุร่วมกัน อย่างเช่นเราเจ็บมากแค่ไหน รักษายังไง รับประทานยาแล้วปลดปล่อยให้ร่างกายซ่อมตัวเอง แบบนี้นานหน่อยนะคะ ซึ่งนอกเหนือจากการที่จะกินยาแล้วเนี่ยจำต้องกายภาพบำบัดช่วยนะคะ ยกตัวอย่างเช่น ยืดกล้ามเนื้อ ประคบ นวด อย่างถูกทางนะคะ ขอย้ำนะคะจำต้องถูกทาง
นํ้ามันนวด ตัวนี้เหมาะสำหรับคนไหนกันแน่บ้าง?

 • ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
 • ผู้ที่เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวจากการทำงานหนัก
 • ผู้ที่ปวดมือและก็คอจากการเล่นโทรศัพท์เคลื่อนที่
 • ผู้ที่ปวดหลังจาก Office syndrome
 • ปวดข้อจากโรคเกาท์
 • คนที่ปวดเข่าจากโรคข้อต่ออักเสบ
 • ผู้ที่ปวดขาจากการเดิน Shopping
 • เจ็บจากการเล่นกีฬา
 • ตีดอท จนกระทั่งปวดมือ
 • ปวดคอจากการเล่นโทรศัพท์มือถือ
 • ปวดเมื่อยจากการทำงานหนัก
 • ช๊อปจัดหนัก จนปวดขา


          และก็ภายหลังที่ พวกเราได้ทดสอบการใช้แล้วนะคะ มันเห็นผลดีจังๆข้อดีของมันเป็น ซึมซาบเร็วแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ อีกอย่างก็คือใช้ง่ายจ้ะ ข้อเสนอสำหรับเพื่อการใช้นะคะ เป็นนอกเหนือจากการที่จะพ้นตัวยาจะเบาๆซึมเข้าไปด้านใน 5 นาที อากาศจะเริ่มบรรเทาลง ซึ่งบางคนอาจจะพ้นสเปรย์ไปเฉยๆและก็คอยให้มันแห้งก็ได้ แม้กระนั้นหากนวดอย่านวดแรงเกินไป ให้นวดเบาๆพอนะขา มันจะก่อให้เห็นผลก้าวหน้าขึ้น ซึ่งผลที่ได้นะคะ หลังจากที่ได้ทำการใช้แล้วทีนี้คืออาการปวดเมื่อยล้าจากการหักโหมออกกำลังกายของเราก็หายไป ทีแรกๆเราปวดขามากมายเลยด้วยเหตุว่าวิ่งเกินความจำเป็น ลงไปแล้วเช็ดเบาๆแล้วทิ้งไว้สักราว 5 นาทีนะ จะคิดว่าอากาศมันดีขึ้น ไม่เป็นผลข้างๆอะไรก็แล้วแต่เลยนะคะ เป็นเคยปวดขาจนกระทั่งอยากตัดขาทิ้งนะ แม้กระนั้นปานกลางสเปรย์ตัวนี้ไปแล้วนอนพักตื่นยามเช้ามาหายเป็นปลิดทิ้งเลย ความรู้สึกก่อนหน้าที่ผ่านมาที่แบบปวดขามากมายก็หาย ในช่วงเวลานี้ผ่านมาได้7 วันแล้ว ไม่มีอาการปวดกลับมาคะ ซึ่งได้ผลก้าวหน้าทีเดียว ดีมากกว่าทานยาเม็ดอีก
          สำหรับใครกันแน่ที่  มีน้ำมันนวดติดบ้านกันไว้ก็ดีแล้วนะคะ บทความนี้เป็นเพียงรีวิวการใช้สินค้า ซึ่งเป็นความความเห็นส่วนตัวเพียงแค่นั้นนะคะมิได้ขายคอแต่อย่างใด เราใช้แล้วได้ผลจริงก็เลยมาบอกต่อซึ่ง บทความนี้พวกเราได้หารายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บต่างๆนะคะ เพื่อมาประกอบสำหรับเพื่อการรีวิว ซึ่งถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใด สามารถวิพากษ์วิจารณ์และเสนอแนะกันเข้ามาได้ และสามารถติดตามบทความรีวิว ของพวกเราได้เรื่อยเลย และก็เราจะมีผลิตภัณฑ์ดีๆตัวไหนมาชี้แนะอีกห้ามพลาดเป็นอันขาดนะคะ เจอะกันในบทความหน้า สวัสดีค่ะ

Tags : น้ำมันนวด

13

น้ำมันนวดสมุนไพร
โรคนี้จะไม่อาจจะหายไปได้เอง!
โรคต่างๆเกี่ยวกับข้อจะไม่อาจจะหายสนิทได้เอง แม้อาการที่แสดงออกมาจะรุนแรงลดลงก็ตาม แล้วก็สุดท้ายก็จะกลายเป็นโรคเรื้อรังรวมทั้งก่อให้เกิดความทุกข์ยากสำหรับเพื่อการดำรงชีพมากขึ้น
1.[url=http://market2hands.com/go.php?https://www.charmingfresh.com/product/49/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3https://www.chiangdaonaturefood.com/product/45/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3]น้ำมันนวด[/url] จะเข้าไปช่วยกระตุ้นลักษณะการทำงานของระบบประสาท ให้ดำเนินงานได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆ ลดอาการตึงเครียดให้พวกเราบรรเทาจากการความอ่อนแรงแล้วก็ความเหน็ดเหนื่อยสะสม
2.การนวดน้ำมัน จะเข้าช่วยการกระตุ้นการทำงานของโลหิต ให้ดำเนินการเจริญมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นรวมทั้งสามารถหล่อเลี้ยงออกซิเจนรวมทั้งสารอาหารต่างๆไปทั่วร่างกายอย่างครบถ้วน คุ้มครองป้องกันโรคต่างๆและลดระดับความดันเลือดเจริญด้วย
3.เพิ่มความยืดหยุ่นให้ร่างกาย ด้วยการเข้าไปซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูระบบกล้าม ข้อต่อต่างๆในร่างกายให้ปฏิบัติงานได้ดิบได้ดีและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
4.เพิ่มความชื้นให้กับผิว ด้วยเข้าไปกำจัดสารพิษ ภายในร่างกายและสภาพผิว ช่วยผลัดเซลล์ที่ตายแล้วให้หลุดออกมาส่งให้ผิวของคุณเรียบเนียนชุ่มชื้น มองเปล่งปลั่งและก็ชีวิตชีวามากขึ้นเรื่อยๆ
5.น้ำมันนวดช่วยในประเด็นการนอนให้ดีขึ้นกว่าเดิม ผ่อนคลายสมองรวมทั้งร่างกายต่างๆส่งผลต่อระบบประสาท ทำให้นอนสนิทได้ดีมากยิ่งกว่ากว่า ลดอาการนอนไม่หลับได้อย่างดีเยี่ยม
ยิ่งกว่านั้นการนวดน้ำมันยังมีประโยชน์อีกหลายสิ่งหลายอย่างต่อสถาพทางร่างกาย ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสแก่คู่รักสุขภาพได้อย่างยอดเยี่ยม
ลดอาการปวดหัวไมเกรน
     สำหรับเคยทรมานจากอาการปวดหัวไมเกรนอยู่หลายครั้ง หมอก็ได้ชี้แนะให้ทดลองไปนวดบรรเทาสุขภาพดูบ้าง ด้วยเหตุว่าจากผลการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ พบว่า ผู้ที่มีอาการปวดศีรษะไมเกรนที่ได้รับบริการนวดตัวต่อเนื่องกัน 2-3 สัปดาห์ จะสามารถทุเลาอาการใกล้กันของโรคไมเกรน รวมทั้งนอนได้อย่างสนิทขึ้นด้วยค่ะ
น้ำมันนวด สมารถเเก้อาการปวดหลัง เป็นอาการที่ทุกคนจะต้องเคยพบเจอ ซึ่งพอเพียงปวดหลังขึ้นมาทีไรพวกเราก็อยากจะเอนกายพักผ่อน หรือไม่ก็ไปนวดผ่อนคลายลักษณะของการปวดเมื่อยล้า ถึงแม้ว่าจริงแล้วอาการปวดข้างหลังบางทีก็อาจจะมิได้มีต้นเหตุจากอาการปวดเมื่อยกล้ามเพียงเท่านั้น แต่ว่ายังอาจจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆได้อีกมากมาย ได้แก่ที่เราจะพาทุกคนไปศึกษาสาเหตุของอาการปวดหลังทางขวา ว่ามีต้นเหตุจากอะไรแล้วก็อันตรายหรือไม่ เพื่อได้รู้ทันลักษณะการเจ็บเจ็บไข้ของร่างกาย
ปวดหลังด้านขวาบน
          อาการปวดหลังข้างขวาข้างบน เป็นลักษณะของการปวดข้างหลังที่อยู่รอบๆตั้งแต่รอบๆข้างหลังไหล่ไปจนกระทั่งใต้สะบัก เกิดขึ้นได้จากหลายกรณีร่วมกัน โดยต้นเหตุที่มักนำไปสู่ลักษณะของการปวดหลังด้านบนขวา มีดังนี้
ปวดหลังข้างขวา


การนั่งดำเนินการเป็นระยะเวลานานๆหรือยกของหนักผิดท่า


          น้ำมันนวดสามารถช่วยการชูของหนักหรือการนั่งทำงานในอิริยาบถที่ไม่ถูกจำต้องต่อเนื่องกันเป็นเวลานานๆก็เป็นต้นเหตุที่นำไปสู่ลักษณะของการปวดกล้ามรอบๆหลังส่วนบนทางด้านขวาได้  โดยรอบๆหลังส่วนบน นอกเหนือจากกล้ามเนื้อหลังแล้ว ก็ยังเชื่อมต่อกับกล้ามไหล่รวมทั้งกล้ามคอ ฉะนั้นหากมีลักษณะอาการปวดหลังด้านขวาที่อยู่ทางด้านบนจากการใช้งานหนักก็มักจะมีอาการปวดคอรวมทั้งไหล่ในด้านเดียวกันร่วมด้วย รู้แบบงี้แล้วถ้าเกิดใครกันแน่ที่ยังนั่งทำงานในท่าเดิมนานๆก็ลุกขึ้นยืนมายืดเส้นยืดสายบ้างนะคะ และน่าจะนั่งให้ถูกท่าด้วย โดยท่านั่งปฏิบัติงานที่ถูกต้องก็คือควรจะให้จอคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับสายตาค่ะ


ความไม่ดีเหมือนปกติของกระดูกรวมทั้งข้อ


          ม้ำมันนวดกระดูกบริเวณหลังส่วนบนนั้นประกอบไปด้วยกระดูกไหปลาร้า กระดูกไหล่ กระดูกสันหลัง และกระดูกต้นแขน ซึ่งถ้าหากว่ากำเนิดความผิดปกติกับกระดูกกลุ่มนี้ก็อาจทำให้บริเวณข้างหลังด้านขวาทางด้านบนเกิดลักษณะของการปวดได้ โดยสาเหตุที่ทำให้กระดูกเปลี่ยนไปจากปกติก็ได้แก่ การเกิดอุบัติเหตุ หรือข้อต่อของกระดูกที่หลังส่วนบนขวาเกิดการอักเสบ นอกจากนี้สภาวะกระดูกพรุนก็สามารถทำให้มีการเกิดลักษณะของการปวดที่กระดูกบริเวณขวาบนได้ ช่วงเวลาที่ผู้เจ็บป่วยโรคมะเร็งบางประเภทในระยะแพร่ไป อย่างโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปอด โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก โรคมะเร็งที่ต่อมไทรอยด์ และก็โรคมะเร็งไต ก็จะมีอาการปวดกระดูกบริเวณข้างหลังส่วนบนเหมือนกัน


ความเปลี่ยนไปจากปกติของอวัยวะภายใน


          ลักษณะของการปวดข้างหลังส่วนบนขวามิได้มีเหตุมาจากกล้ามรวมทั้งกระดูกบริเวณข้างหลังส่วนบนแค่นั้น แต่ยังอาจจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะลักษณะการเจ็บป่วยไข้ของอวัยวะต่างๆภายในร่างกายได้ เป็นต้นว่า โรคตับ นิ่วในไตและก็ในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กส่วนต้น โรคในถุงน้ำดี หรือแม้แต่อาการติดเชื้อโรคในไต หรืออาจจะเกิดจากอาการไส้ติ่งอักเสบที่ทำให้ปวดแพร่กระจายขึ้นบริเวณข้างหลังทางขวาก็ได้ ส่วนคุณผู้หญิง แม้มีลักษณะปวดที่ข้างหลังส่วนบนขวา นั่นบางทีอาจเป็นสัญญาณของซีสต์ในรังไข่ การตำหนิดเชื้อของท่อรังไข่ หรือการตั้งท้องนอกมดลูกที่บริเวณท่อรังไข่ได้อีกด้วยค่ะ


โรคที่เกี่ยวกับปอด


          น้ำมันนวด ปอดเป็นอวัยวะที่อยู่ส่วนบนของร่างกายซึ่งตรงกับหลังส่วนบนพอดี โดยเหตุนี้เมื่อปอดมีความผิดปกติก็สามารถทำให้เกิดอาการปวดข้างหลังส่วนบนได้ โดยอาการที่จะนำไปสู่อาการปวดหลังข้างบนขวาก็อาทิเช่น โรคปอดบวม โรคมะเร็ง อาการติดเชื้อโรคของเยื่อห่อหุ้มปอดหรือช่องอก นอกเหนือจากนั้นอาการน้ำท่วมปอด หรือแม้กระทั้งหัวใจล้มเหลว ก็เป็นต้นเหตุสำคัญที่นำมาซึ่งการก่อให้เกิดลักษณะของการปวดหลังขวาที่อยู่ข้างบนได้ โดยเหตุนี้ถ้าเกิดมีอาการปวดที่หลังข้างบนขวาแบบเรื้อรังและร้ายแรง ควรรีบไปพบหมอให้เร็วที่สุดจ้ะ

14

ฝรั่ง
ชื่อสมุนไพร  ฝรั่ง
ชื่ออื่นๆ/ ชื่อเขตแดน มะก้วย  มะก้วยกา มะกา (จังหวัดเชียงใหม่) , มะปั่น (จังหวัดลำปาง) , บักสีดา (อีสาน) , สีดา (จังหวัดนครพนม) จุ่มโป่ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) , ชมพู่ (ปัตตานี) , ยามู ,ย่าหมู (ภาคใต้) ยะมูบุเตบันยา (ท้องนาราธิวาส , มลายู) , ยะริง (ละว้า) , ฮวงเจี๊ยะหลิ่วกังซิวก้วยแปะจีฉิ่ว (จีน)
ชื่อสามัญ  Guava
ชื่อวิทยาศาสตร์  Psidium guajava Linn
สกุล  MYRTACEAE
ถิ่นเกิด ฝรั่งเป็นผลไม้ที่มีบ้านเกิดเมืองนอนหรือเป็นพืชท้องถิ่นของเมริกาเขตร้อน De Candolle เชื่อว่าอยู่ระหว่างเม็กซิโก และเปรู รวมทั้งหมู่เกาะอินดีสตะวันตกด้วยชาวสเปนนำจากฝั่งแปซิฟิคไปยังฟิลิปปินส์ และก็โปรตุเกสนำจากฝั่งตะวันตกไปยังอินเดีย สำหรับในประเทศไทยนั้น คาดว่ามีการนำเข้ามาในประเทศไทยในช่วงสมัยของสมเด็จพระที่นารายณ์มหาราช ตอนนี้เป็นพืชมีขึ้นทั่วๆไปในเขตร้อนและครึ่งหนึ่งร้อน ปลูกเป็นไม้ผลตามบ้าน ตามสวนทั่วไป
ลักษณะทั่วไป ฝรั่งเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กสูง 5-10 เมตร ลำต้นกิ่งไม้มีแก่นไม้เหนียวแข็งดี เปลือกต้นเรียบมีเหลืองอ่อนออกเทา แล้วก็มีรอยลอกออกเป็นแผ่นๆก้านอ่อนมีลักษณะสี่เหลี่ยม มีขนสีขาวๆสั้น ก้านแก่ ขนหล่นไปหมด ยอดอ่อนมีขนสีขาวสั้นๆปกคลุม ใบเป็นใบโดดเดี่ยวออกตรงกันข้ามกันมีน้อยที่ออกเป็นวง (ที่ข้อเดียวกันออกเกินกว่า 2 ใบ) ใบรูปไข่ยาว 5-12 เซลเซียสม. หรือกว้าง 3-5 ซ.มัธยม ขยี้ใบสูดดมดูเหมือนมีกลิ่นหอม ใบบางคล้ายแผ่นหนัง ปลายใบมนหรือแหลมสั้น ฐานใบเบาๆขยายแหลมออกมายังกึ่งกลางใบ ขอบใบเรียบข้างหลังใบมีสีเขียวแก่ มีรอยเส้นใบ (บุ๋มลงไปน้อย) ท้องใบมีขนสั้นๆสีขาวอ่อนนุ่ม รวมทั้งมีเส้นใบเป็นรอยนูนออกมา มีเส้นใบ 7-11 คู่ ก้านใบยาว 4 เซนติเมตร ดอกอาจออกเป็นช่อ 1-4 ดอก มีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเขียวกลมมน กลีบดอกสาวบางๆหลุดร่วงง่าย ยาว 2-2.5 เซลเซียสม. มีเกสรตัวผู้มาก มีก้านเกสรตัวผู้สีขาวยาวพอๆกับกลีบ มีอับเรณูสีเหลืองอ่อน มีก้านเกสรตัวเมีย 1 อันยาวพุ่งขึ้นมาสูงขึ้นมากยิ่งกว่าก้านเกสรตัวผู้ รังไข่อยู่ด้านล่างมี 5 ห้องและลักษณะทรงกลม และก็มีกลีบเลี้ยงเหลือติดอยู่กับปลายผล ผลทรงกลม  มีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวประมาณ 3-15 ซ.ม. เนื้อผลส่วนใหญ่มีสีเหลือง ขาว หรือชมพู มีกลิ่นหอมสดชื่น เม็ดแข็ง เป็นรูปไตมีไม่น้อยเลยทีเดียว ขนาดเมล็ด 0.3-0.5 เซนติเมตร สีขาวอ่อน พบบ่อยปลูกตามบ้านหรือสวนทั่วๆไปเอาผลไว้รับประทานหรือขาย
การขยายพันธุ์    สามารถเติบโตเจริญในทุกภาวะดิน แล้วก็ทนต่อความแล้ง และน้ำนองได้บางส่วน แต่โดยธรรมดามักถูกใจเจริญเติบโตก้าวหน้าในดินร่วนซุยคละเคล้าทราย ที่มีสภาพพื้นที่มีการระบายน้ำดี สามารถให้ผลผลิตได้ประมาณ 1 ปีข้างหลังปลูก ผลสามารถเก็บได้ในตอน 4-5 เดือน หลังติดดอก  โดยปกติจะให้ผลได้ในช่วงปลายฤดูแล้งถึงต้นหน้าฝนหมายถึงตอนมี.ค.-เดือนมิถุนายน
                สำหรับการเพาะพันธุ์ฝรั่งสามารถทำเป็นหลายวิธี ดังเช่นว่า การปลูกด้วยเม็ด การทาบกิ่ง การติดตา การปักชำ แต่วิธีที่นิยมสูงที่สุดเป็นการทำหมันกิ่ง
การเตรียมดิน รวมทั้งการเตรียมแปลง สำหรับในการปลูกฝรั่งนั้น สามารถทำเป็น 2 แบบอย่างตามสภาพพื้นที่ คือ

 • พื้นที่ดินเหนียว น้ำหลากขังง่าย รวมทั้งมีระบบระเบียบน้ำมากเกินเพียงพอ ให้กระทำการขุดร่องลุกประมาณ 1 เมตร กว้าง 1-2 เมตร เพื่อเป็นแถวร่องสำหรับในการให้น้ำ การเตรียมแปลง และการปลูกเอาไว้ภายในลักษณะนี้พบมากในพื้นที่ลุ่มภาคกลางเป็นส่วนมาก
 • พื้นที่ทั่วๆไปที่มีระบบน้ำน้อยเกินไป สามารถปลูกในแปลงโดยไม่ยกร่องหรือการชูร่องสูงโดยประมาณ 30 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างร่องราว 3-4 เมตร ดังนี้ ให้กระทำไถดะ 1 ครั้ง เพื่อตากดิน และก็กำจัดวัชพืช แล้วก็ไถแปร 1 ครั้ง โดยเว้นช่วงห่างราวๆ 1-2 อาทิตย์ หลังจากนั้นกระทำการไถชูร่อง
สำหรับแนวทางการปลูกฝรั่ง มีดังนี้

 • ใช้กิ่งจำพวกจากการทำหมันหรือการปักชำ
 • ขุดหลุมปลูก กว้าง ลึก ขนาด 50×50 ซม. แต่ละหลุมห่างกันราวๆ 3 เมตร ระยะห่างระหว่างแถวโดยประมาณ 3-4 เมตร หรือตามขนาดระยะห่างของร่อง
 • รองพื้นด้วยปุ๋ยธรรมชาติหรือมูลสัตว์โดยประมาณ 0.5 กิโลกรัม/หลุม หรือขนาด 1 พลั่วตัก พร้อมคลุกดินผสมตูดหลุมให้สูงโดยประมาณ 1 ฝ่ามือ ดังนี้บางทีอาจผสมปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 ในอัตรา 1 กำมือ/หลุมก็ได้
 • นำกิ่งจำพวก จากการทำหมันหรือการปักชำลงหลุมปลูก โดยกลบดินสูงเหนือปากหลุมน้อย ทั้งนี้ควรให้ดินกลบเหนือเขตรากสูงราว 10-15 ซม.
 • ใช้หลักไม้ปักหลุม และผูกเชือกยึดลำต้น
 • เมื่อปลูกเสร็จควรจะให้น้ำให้เปียกทันที


การให้น้ำ เริ่มให้น้ำทีแรกข้างหลังการปลูกเสร็จให้เปียกชุ่ม จากนั้น ให้น้ำทุก 2 ครั้ง/วัน เช้าตรู่-เย็น จนกระทั่งต้นฝรั่งตั้งตัวได้ โดยบางทีอาจเลือกใช้ระบบการให้น้ำที่มีคุณภาพ ต่อไปบางทีอาจกระทำการให้น้ำลดลง ขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ และความชุ่มชื้นของดิน ซึ่งไม่ควรปล่อยให้ดินแห้ง ขาดน้ำ โดยเฉพาะในตอนติดผล แต่ในช่วงติดดอกไม่ควรให้น้ำมากซึ่งในระยะนี้เพียงระวังไม่หน้าดินแห้งก็ เพียงพอ
                โดยสายพันธุ์ของฝรั่งที่ได้รับความนิยมในตอนนี้ ดังเช่น ประเภท แป้นสีทองคำ , ชนิดกิมจู , พันธุ์กลมสาลี่ , จำพวกไม่มีเม็ด , จำพวกเวียดนาม ฯลฯ
ส่วนประกอบทางเคมี
quercetin, quercetin-3-arabinoside , quercetin 3-O-b-L-arabinoside (guajavarin),                                    quercetin 3-O-b-D-glucoside (isoquercetin), quercetin 3-O-b-D-galactoside (hyperin),                             quercetin 3-O-b-L-rhamnoside (quercitrin) แล้วก็ quercetin 3-O gentiobioside , Tannin ในผิวฝรั่งเมื่อเอามาสกัดน้ำมันระเหย พบสารต่างๆดังเช่นว่า 1,8-cineole  ,   a-copaene,  trans-caryophyllene  , humulene  ,  a-amorphene ,    nerolidol   , caryophyllene oxide ,  epigiobulol, longitorenedehyde , aromaden dendrene , helifdenolC อื่นๆอีกมากมาย  และก็สำหรับคุณประโยชน์ทางโภชนาการของฝรั่งต่อ (165 กรัม) คือ

 • พลังงาน 112 กิโลแคลอรี
 • เส้นใยอาหาร 8.9 กรัม
 • โปรตีน 4.2 กรัม
 • ไขมัน 1.6 กรัม
 • คาร์โบไฮเดรต 23.6 กรัม
 • วิตามินเอ 1030 IU
 • วิตามินซี 377 มิลลิกรัม
 • วิตามินบี 1 0.1 มิลลิกรัม
 • วิตามินบี 2 0.1 มก.
 • วิตามินบี 3 1.8 มิลลิกรัม
 • กรดโฟลิก 81 ไมโครกรัม
 • ธาตุแคลเซียม 30 มก.
 • ธาตุฟอสฟอรัส 66 มก.
 • ธาตุเหล็ก 0.4 มิลลิกรัม
 • ธาตุโพแทสเซียม 688 มก.
 • ธาตุทองแดง 0.4 มก. ที่มา : Wikipedia


คุณประโยชน์/คุณประโยชน์ ฝรั่งเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพที่เหมาะกับผู้ที่อยากลดน้ำหนัก ลดหุ่น หรือคนที่กำลังควบคุมน้ำหนัก เพราะฝรั่งอุดมไปด้วยกากใยอาหาร เมื่อกินแล้วจะมีผลให้อิ่มนาน ช่วยกำจัดท้องร้อง ช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงเดิม ช่วยปรับระดับการใช้อินซูลินของร่างกายให้เหมาะสม และยังช่วยล้างพิษโดยรวมได้อีกด้วย ก็เลยส่งผลทำให้ผิวพรรณดูผ่องใสสดใส โดยฝรั่งจัดเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงที่สุดในบรรดาผลไม้ทุกชนิด แล้วก็ยังมีวิตามินซีสูโลภว่าส้มถึง 5 เท่า และก็ยังนิยมนำฝรั่งไปดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆดังเช่นว่า ฝรั่งดอง ฝรั่งแช่บ๊วย พายฝรั่ง แล้วก็ของหวานอีกหลายประเภท รวมถึงนำมาใช้ทำเป็นยาแคปซูลแก้ท้องเสียจากใบฝรั่ง ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม ซึ่งใส่แคปซูลละ 250 มก.
                นอกจากนั้นน้ำมันหอมระเหยในใบฝรั่งยังมีการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมของกิน อาทิเช่น หมากฝรั่ง ลูกอม รวมถึงนำมาผสมหรือแต่งกลิ่นในน้ำยาบ้วนปากได้อีกด้วย ส่วนสรรพคุณทางยาของฝรั่งนั้นมีดังนี้ แบบเรียนยาไทยบอกว่า เปลือกต้น, ราก รสฝาด อ่อนโยน ใช้แก้แผลมีพิษ แก้ปวดฟัน โรคลักปิดลักเปิด แก้อาการเลือดกำเดา แก้น้ำเหลืองเสีย แผลพุพอง ใบรสฝาดเปียกแฉะ อ่อนโยนไม่มีพิษ ใช้เป็นยาฝาดสมาน แก้ท้องเสีย บิดเรื้อรัง ลมพิษ ผื่นคัน บาดแผลที่มีเลือดออก ผลที่ยังไม่สุก รสเปรี้ยว ฝาดสุขุม ใช้แก้ท้องเสีย บิด ดับกลิ่นปาก แก้ปวดฟัน ผลหมูสหวานหอมใช้เป็นยาระบาย แก้อาการท้องผูก ใช้ห้ามเลือดต้านทานการอักเสบ ลดน้ำตาลในเลือด โดยใช้เปลือกแห้งหนัก 10 กรัม ต้มน้ำดื่ม ใบแห้งหนัก 3-5 กรัม ถ้าเป็นใบสดใช้หนัก 15-30กรัม ต้มน้ำกิน หากใช้ข้างนอกต้มเอาน้ำชะล้างหรือตำพอก ผลที่ยังไม่สุก แห้งหนัก 6-10 กรัม ต้มน้ำดื่ม
ต้นแบบ/ขนาดวิธีใช้

 • แก้ลำไส้อักเสบ บิด ใช้ใบสด 30-60 กรัม ต้มน้ำกิน
 • แก้กระเพาะไส้อักเสบกระทันหันแล้วก็ท้องร่วง ที่เกิดขึ้นจากการสรุปยไม่ดี ใช้ใบแห้งหนัก 10-15 กรัม ต้มน้ำดื่ม
 • แก้บาดแผลมีต้นเหตุที่เกิดจากการหกล้มหรือกระทบกระแทกหรือรอยแผลมีเลือดออก ใช้ใบสดตำพอกแผลภายนอก
 • แก้ปวดฟัน ใช้เปลือกรากผสมน้ำส้มสายชูต้มเอามาอมแก้ปวดฟัน
 • แก้เด็กเป็นแผลเล็กแผลน้อยเรื้อรัง ใช้เปลือก ราก ต้มร่วมกับขนไก่ เอามาชำระล้างบาดแผล
 • แก้ผิวหนังเป็นผดผื่นคัน ใช้เปลือกต้นสดและก็ใบต้นเอาน้ำล้างรอบๆที่เป็น
 • แก้ท้องเดิน ใช้ใบหรือผลดิบ ต้มรับประทานต่างชา (ใบแห้ง 5 กรัม ใส่น้ำ 100 มิลลิลิตร)
 • ใช้สวนล้างช่องคลอดข้างหลังคลอด ใช้น้ำต้มจากใบสดอุ่นๆสวนล้าง
 • ใช้สำหรับในการดับกลิ่นปาก ด้วยการนำใบสด 3-5 ใบมาบดแล้วคายกากทิ้ง
 • ช่วยรักษาอาการเสียงแห้ง แก้คออักเสบโดยการใช้ผลที่ตากแห้งต้มน้ำกิน
 • ยอดอ่อนๆปิ้งไฟให้เหลืองกรอบ ชงน้ำกินแก้ท้องร่วง บิด ใบสดบดอมขจัดกลิ่นบุหรี่ เหล้า และกลิ่นปากเจริญ
การศึกษาทางเภสัชวิทยา
ฤทธิ์ลดการบีบตัวของไส้ แก้ท้องเสีย             จากการศึกษาทำการค้นคว้าและทำการวิจัยฤทธิ์ทางยาของฝรั่งพบว่าการให้ยาเม็ดแคปซูลใบฝรั่งทีละ 500 มิลลิกรัม ทุก 6 ชั่วโมง เป็นเวลา 3 วัน กับคนป่วยที่เป็นโรคอุจจาระร่วง 122 คน สามารถลดปริมาณครั้งของการอึ ช่วงเวลาที่อุจจาระ แล้วก็จำนวนน้ำเกลือที่ให้ตอบแทนได้  การให้ยาเม็ดแคปซูลฝรั่งขนาด 500 มก. (ที่มีสารฟลาโวนอยด์ 1 มก./แคปซูล 500 มิลลิกรัม)  ทุก 8 ชั่วโมง เป็นเวลา 3 วันในผู้ป่วยที่มีอาการท้องร่วง ปวดท้อง จำนวน 50 คน จะสามารถลดการบีบตัวของลำไส้และลดระยะเวลาปวดท้องได้   การให้ยาต้มของฝรั่งในคนเจ็บเด็กที่เป็นโรคลำไส้อักเสบจากเชื้อไวรัส (Rota virus) 62 คน ทำให้อาการดีขึ้นด้านใน 3 วัน ช่วงเวลาท้องเดินสั้นลง และไม่เจอเชื้อ Rota virus ในอุจจาระมากยิ่งกว่าเมื่อเทียบกับกรุ๊ปควบคุม
                 สารสกัดใบฝรั่งด้วยคลอโรฟอร์ม เฮกเซน เมทานอล และก็น้ำ สามารถลดการเคลื่อนไหว แล้วก็การหดเกร็งของลำไส้เล็กของหนูตะเภาแล้วก็หนูแรทที่ถูกรั้งนำให้มีการขยับเขยื้อนเยอะขึ้นด้วยอะเซทิลโคลีน  สารสกัดใบฝรั่งด้วยเอทานอลจำนวนร้อยละ 50 สามารถยั้งการหดตัวของลำไส้เล็กส่วนปลายของหนูเม้าส์ที่ถูกรั้งนำให้หดตัวด้วยกระแสไฟฟ้า อะเซทิลโคลีน และแบเรียมคลอไรด์ได้อย่างสมบูรณ์ และสามารถยั้งอาการท้องเสียในหนูเม้าส์ที่ถูกชักนำให้เกิดอาการท้องร่วงด้วยน้ำมันละหุ่ง โดยฝรั่งจะไปเพิ่มการดูดซึมน้ำในไส้และก็ลดการบีบตัวของไส้   สารสกัดด้วยน้ำของใบฝรั่งสดสามารถยั้งอาการท้องร่วงได้ โดยลดปริมาณครั้งของการอุจจาระในหนูซึ่งถูกเหนี่ยวนำให้เกิดอาการท้องเสียด้วยยา microlax ได้
                 ส่วนสกัดของสารกรุ๊ป polyphenolic, saponin แล้วก็ alkaloid จากใบฝรั่ง สามารถยับยั้งการหดเกร็งของลำไส้เล็กของหนูตะเภาที่รั้งนำให้หดเกร็งด้วยอะเซทิลโคลีนและโปแตสเซียมคลอไรด์ได้   สาร quercetin รวมทั้ง quercetin-3-arabinoside จากใบฝรั่ง สามารถต่อต้านการหดตัวของลำไส้เล็กที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยอะเซทิลโคลีน ทำให้ไส้มีการขยับเขยื้อนลดลง  นอกเหนือจากนั้นสาร quercetin ในใบฝรั่งยังสามารถยั้งการหดเกร็งของลำไส้เล็กในหนูแรทแล้วก็หนูตะเภาซึ่งรั้งนำให้กำเนิดอาการหดเกร็งด้วยสารละลายโปแตสเซียม  อะเซทิลโคลีน ธาตุแบเรียมคลอไรด์ ฮีสตามีน และก็ซีโรโทนินได้ และสามารถลดความสามารถสำหรับเพื่อการซึมผ่านของๆเหลวของหลอดเลือดฝอยบริเวณท้องซึ่งมีผลช่วยรักษาอาการท้องร่วง  สาร quercetin 3-O-b-L-arabinoside (guajavarin), quercetin 3-O-b-D-glucoside (isoquercetin), quercetin 3-O-b-D-galactoside (hyperin), quercetin 3-O-b-L-rhamnoside (quercitrin) และ quercetin 3-O-gentiobioside จากใบฝรั่ง สามารถลดการยุบเกร็งของลำไส้เล็กหนูเม้าส์ได้   สาร asiatic acid จากใบฝรั่งส่งผลทำให้กล้ามเนื้อลำไส้เล็กส่วนปลายของกระต่ายคลายตัว  สารสกัดผลฝรั่งดิบด้วยเมทานอลมีฤทธิ์ต้านการหลั่งอะเซทิลโคลีนในลำไส้เล็กของหนูแรทและหนูตะเภาได้ แต่ว่ามีฤทธิ์น้อยกว่าอะโทรไต่ โดยฝรั่งส่งผลทำให้ลำไส้มีการขยับเขยื้อนลดน้อยลง ทำให้รักษาอาการท้องเสียได้    สารสกัดฝรั่ง (ไม่กำหนดส่วน) สามารถลดการบีบตัวของลำไส้เล็กของหนูแรทได้
ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียมีการศึกษาการต้านเชื้อแบคทีเรียหลายรายงาน ตัวอย่างเช่น สารสกัดเอทานอลของฝรั่ง สามารถต้านเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli, Salmonella enteritidis, Shigella flexneri ได้  สารสกัดน้ำ ความเข้มข้น 10-5 มคลิตร/มล. ทดสอบในจานเพาะเลี้ยงเชื้อ  พบว่าสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย Shigella dysenteriae ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคบิดได้ สารสกัดเปลือกต้น
ด้วย 70% เอทานอล  ความเข้มข้น 250 มก./มิลลิลิตร ทดสอบในจานเพาะเลี้ยงเชื้อ พบว่าสามารถยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นต้นเหตุที่นำไปสู่โรคอุจจาระตกหมายถึงStaphylococcus aureus, Vibrio cholerae แล้วก็ V. parahaemolyticus แม้กระนั้นไม่เป็นผลต่อเชื้อ E. coli, Shigella  flexneri, Salmonella typhimurium สารสกัดราก กิ่ง และใบฝรั่งด้วย 50% เอทิลอัลกอฮอล์  ในจานเพาะเลี้ยงเชื้อ  พบว่าสามารถยั้งเชื้อแบคทีเรีย E. coli, Sh. dysenteriae, Sh. flexneri, S. typhimurium ที่เป็นสาเหตุส่งผลให้เกิดโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร แต่ไม่มีผลต่อเชื้อ Salmonella enteritidis สารสกัดกิ่งฝรั่งด้วยเอทานอล:น้ำ อัตราส่วน 1:1 ความเข้มข้น 50 มคล. สามารถต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย Sh. dysenteriae, Sh. flexneri (ซึ่งทำให้เกิดโรคบิด) E. coli (แบคทีเรียในลำไส้) S. typhimurium (นำมาซึ่งโรคไทฟอยด์) แม้กระนั้นไม่เป็นผลต่อเชื้อ S. enteritidis สารสกัดทิงเจอร์ของฝรั่ง สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย V. chlorea ที่เป็นต้นเหตุของอหิวาตกโรค ในจานเพาะเลี้ยงเชื้อได้แต่ว่าเห็นผลปานกลาง  น้ำมันหอมระเหยของใบฝรั่ง สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus แต่ไม่เป็นผลต่อเชื้อ Bacillus subtilis, E. coli, S. typhimurium ในจานเพาะเลี้ยงเชื้อได้  สารสกัดใบฝรั่งด้วยปิโตรเลียมอีเทอร์ ความเข้มข้น 1,000 มคก./มิลลิลิตร สามารถต้านเชื้อแบคทีเรีย Enterococcus faecalis ในจานเพาะเลี้ยงเชื้อได้ แม้กระนั้นไม่มีผลต่อเชื้อ E. coli, S. typhimurium, S. aureus สารสกัดใบฝรั่งด้วยน้ำ ความเข้มข้น 20 มก./มิลลิลิตร พบว่าสามารถต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย S. dysenteriae 1 (ทำให้เกิดโรคบิด) และก็ V. chlorea (ส่งผลให้เกิดอหิวาต์) ในจานเพาะเลี้ยงเชื้อได้ ซึ่งขนาดความเข้มข้นต่ำสุดที่ยั้งได้ (MIC) มีค่าพอๆกับ 1.25, 5 มิลลิกรัม/มล. เป็นลำดับ
สารสกัดผลดิบของฝรั่งด้วยเมทานอล  ในขนาด 50,100, 300 มก./กก. สามารถต้านทานเชื้อแบคทีเรีย Sh. dysenteriae 1, Sh. dysenteriae 2, Sh. dysenteriae 4, Sh. dysenteriae 8 แล้วก็ V. chlorea 1350 ในจานเพาะเลี้ยงเชื้อได้ ซึ่งความเข้มข้นต่ำสุดที่ยั้งได้ (MIC) มีค่าพอๆกับ 100-200 มคก./มล. สารสกัดหยาบของใบฝรั่ง สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย Vibrio ที่แยกได้จากกุ้งกุลาดำที่เป็นโรค 23 สายพันธุ์ ซึ่งความเข้มข้นต่ำสุดที่ยับยั้งได้ (MIC) มีค่าเท่ากับ 1.25-5.00 มิลลิกรัม/มล. สารสกัดใบฝรั่งด้วยอะซีโตน และก็ 95% เอทานอล สามารถต้านเชื้อแบคทีเรีย Salmonella B, S. newport, S. typhimurium, Sh.  flexneri นอกนั้นสารสกัดใบ ลำต้นฝรั่งด้วย 95% เอทานอล ยังสามารถต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย E. coli ในจานเพาะเลี้ยงเชื้อได้อีกด้วย  สารสกัดใบ ลำต้นฝรั่งด้วยน้ำ สามารถต้านทานเชื้อแบคทีเรีย E. coli, Sh. flexneri, S. aureus แต่ไม่เป็นผลต่อเชื้อ Salmonella B, S. newport และก็ S. typhimurium ในจานเพาะเลี้ยงเชื้อ
สารสกัดใบฝรั่งด้วยเมทานอล  สามารถต้านเชื้อแบคทีเรีย Sh. flexneri ในจานเพาะเลี้ยงเชื้อได้ ซึ่งความเข้มข้นต่ำสุดที่ยั้งได้ (MIC) มีค่าเท่ากับ 10 มิลลิกรัม/วัน แต่ว่าเห็นผลไม่แน่นอนต่อเชื้อ E. coli, S. typhimurium สารสกัดใบฝรั่งด้วย 95% เอทานอล ความเข้มข้น 1,000 มคก./มล. พบว่าสามารถต้านทานเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคอุจจาระตก อย่างเช่น Salmonella D, Sh. dysenteriae 1, Sh. flexneri 2A, Sh. flexneri 4A  ในจานเพาะเลี้ยงเชื้อได้  แม้กระนั้นไม่มีผลต่อเชื้อ Salmonella B, S. typhimurium type 2, Shigella bodyii, Sh. bodyii 5, Sh. dysenteriae 2, Sh. flexneri 3A, Sh. sonnei  ส่วนสกัดแทนนินจากใบฝรั่ง ความเข้มข้น 85, 95, 95, 100, 110 มคกรัม/มิลลิลิตร สามารถต้านทานเชื้อแบคทีเรีย Sh. flexneri, S. enteritidis, S. aureus , Escherichia piracoli, E. coli ในจานเพาะเลี้ยงเชื้อได้ ตามลำดับ    สารสกัดใบฝรั่งด้วยเมทานอล  สามารถต้านทานเชื้อแบคทีเรีย Salmonella spp. ได้ 2 สายพันธุ์  และก็ต้านทานเชื้อ Sh.  flexneri, Sh. virchow, Sh. dysenteriae รวมถึงเชื้อ E. coli ในจานเพาะเลี้ยงเชื้อได้ สารสกัดใบฝรั่งด้วยเอทานอล:น้ำ(1:1)รวมทั้งอะซีโตน สามารถต้านทานเชื้อแบคทีเรีย E. coli ที่เป็นสาเหตุของโรคอุจจาระหล่นได้ สารสกัดลำต้นฝรั่งด้วย 95% เอทานอล สามารถต้านเชื้อแบคทีเรีย S. newport และ S. typhimurium, Sh. flexneri ในจานเพาะเลี้ยงเชื้อได้ แต่ว่าไม่มีผลต่อเชื้อ Salmonella B, S. aureus   น้ำคั้นจากผลฝรั่ง ไม่อาจจะต้านเชื้อแบคทีเรีย Bacillus typhosus ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไทฟอยด์ได้ สารสกัดส่วนที่อยู่เหนือดินด้วยอัลกอฮอล์ รวมทั้งน้ำ (1:1) ความเข้มข้นมากกว่า 25 มคก./มิลลิลิตร ไม่สามารถที่จะต้านเชื้อแบคทีเรีย B. subtilis, E. coli, S. typhosa
มีการศึกษาค้นคว้าโดย ปัญจางค์ ธนังกูล แล้วก็แผนก ในคนป่วย 122 คน ที่เป็นโรคอุจจาระตก เป็นชาย 64 คน รวมทั้งหญิง 58 คน ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 16-55 ปี ทำการวิจัยเปรียบโดยแนวทางการสุ่มตัวอย่าง โดยนำใบฝรั่งอบแห้งแล้วบดเป็นผุยผง บรรจุแคปซูล ขนาด 250 มิลลิกรัม ลักษณะเดียวแล้วก็ขนาดเดียวกับ tetracyclin และบริหารการกินยาสิ่งเดียวกัน คือ 500 มิลลิกรัม ทุก 6 ชม. ตรงเวลา 3 วัน ทั้งสองกรุ๊ป พบว่าใบฝรั่งสามารถลดปริมาณอุจจาระ ช่วงเวลาที่ถ่ายอุจจาระ และจำนวนน้ำเกลือที่ให้ตอบแทนได้
มีการเล่าเรียนในคนเจ็บเด็ก 62 คน ที่เป็นโรคลำไส้อักเสบจากเชื้อไวรัส (Rota virus) โดยให้รับประทานยาต้มของฝรั่ง พบว่าอาการข้างใน 3 วัน และระยะเวลาท้องร่วงสั้นลงกว่ากรุ๊ปควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) จำนวนโซเดียมและก็เดกซ์โทรสในอุจจาระต่ำลง รวมทั้งผลการตรวจอุจจาระไม่เจอเชื้อ Rota virus สูงถึง 87.1% ในเวลาที่กรุ๊ปควบคุมไม่เจอเชื้อ Rota virus 58.1% มีความหมายว่ายาต้มของฝรั่งมีประสิทธิภาพสำหรับการรักษาอาการท้องร่วงในคนเจ็บลำไส้อักเสบจากเชื้อ Rota virus ได้
ฤทธิ์ต้านทานการอักเสบ   จากการเรียนรู้ทางคลินิกในคนเจ็บ 70 คน ที่มีเหงือกอักเสบ พบว่าน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบฝรั่งสามารถลดการอักเสบได้จำนวนร้อยละ 19.8 แล้วก็ลดรอยโรคที่ความร้ายแรง ได้จำนวนร้อยละ 40 เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำยาบ้วนปากที่ไม่มีส่วนประกอบของสารสกัดจากใบฝรั่ง หลังจากที่ได้มีการใช้ตรงเวลา 3 สัปดาห์
            สารสกัดใบฝรั่งด้วยน้ำขนาด 50-800 มก./โล เมื่อฉีดเข้าช่องท้องพบว่ามีฤทธิ์ต่อต้านการอักเสบแบบเฉียบพลัน  เมื่อทดสอบกับอุ้งเท้าหนูที่ถูกรั้งนำให้มีการอักเสบด้วยไข่ขาวสด ยิ่งไปกว่านี้เมื่อฉีดน้ำมันหอมระเหยจากใบฝรั่งเข้าทางท้องของหนูแรทในขนาด 0.8 มล./กิโล พบว่าสามารถยับยั้งการอักเสบที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยสาร carrageenan ได้
สารสกัดจากผลฝรั่งด้วยเมทานอลเมื่อฉีดเข้าทางท้องของหนูแรท พบว่าสามารถยั้งการอักเสบของอุ้งเท้าหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้มีการอักเสบด้วยสาร carrageenan, kaolin และก็ formaldehyde ได้ ยิ่งไปกว่านี้สารสกัดผลฝรั่งด้วยเมทานอลเมื่อฉีดเข้าทางช่องท้องของหนูเม้าส์จะสามารถยับยั้งการอักเสบรวมทั้งลดอาการเจ็บปวดที่ถูกเหนี่ยวนำด้วย acetic acid  ได้ดีมากยิ่งกว่าแอสไพรินที่ให้ในขนาดเท่ากันนิดหน่อย
เมื่อนำใบฝรั่งมาหมักกับราและแบคทีเรียเช่น Phellinus linteus (ส่วนเส้นใย) Lactobacillus plantarum และก็ Saccharomyces cerevisiae แล้วเอามาสกัดด้วยเอทานอล พบว่าสารสกัดที่ได้มีฤทธิ์ต้านการอักเสบโดยยั้งการสร้างสารที่ทำให้เกิดการอักเสบคือ ไนตริกออกไซด์รวมทั้ง พรอสต้าแกรนดิน อี 2 ในหลอดทดสอบ นอกเหนือจากนี้สารสกัดฝรั่งด้วยเอทานอลแล้วก็น้ำยังออกฤทธิ์ยับยั้งการผลิตไนตริกออกไซด์
             สารสกัดใบฝรั่งด้วยเอทิลอะซีเตตมีฤทธิ์ต้านทานการอักเสบ และก็แก้แพ้โดยยั้งการตอบสนองต่อแอนติเจนที่ชักพาให้เกิดการแพ้รวมทั้งการอักเสบ
ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือด                 สารสกัดใบฝรั่งด้วยเอทานอลมีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดในหนูแรทที่ถูกชักชวนให้เป็นโรคเบาหวานด้วยการฉีด alloxan เข้าเส้นเลือดดำขึ้นรถสกัดใบฝรั่งออกฤทธิ์ใน 2 ชั่วโมง มีฤทธิ์สูงสุดในชั่วโมงที่ 6 แล้วก็หมดฤทธิ์ใน 24 ชั่วโมง
ฤทธิ์ต่อต้านเซลล์ของมะเร็ง      สารสกัดใบฝรั่งมีความเป็นพิษต่อเซลล์ของโรคมะเร็ง murine fibrosarcoma และก็เซลล์ของโรคมะเร็งเต้านม

การศึกษาเล่าเรียนทางพิษวิทยา
การทดสอบความเป็นพิษ  พิษฉับพลัน  สารสกัดด้วยน้ำจากใบ LD50 มีค่ามากยิ่งกว่าหรือพอๆกับ 20 ก./กก.  เมื่อให้ทางปากในหนูถีบจักรทั้ง 2 เพศ แล้วก็มีค่ามากกว่า 5 ก./กิโลกรัม  เมื่อฉีดเข้าทางท้อง สารสกัดเอทานอล (50%) จากส่วนเหนือดิน LD50 มีค่าเท่ากับ 0.188 เมื่อฉีดเข้าช่องท้องในหนูถีบจักร พิษเรื้อรัง  การให้สารสกัดน้ำจากใบทางปาก ขนาด 0.2, 2 รวมทั้ง 20 กรัม/กก. ทุกวี่วันติดต่อกันเป็นเวลา 6 เดือน  พบว่าอัตราการเพิ่มของน้ำหนักตัวน้อยลง ในกลุ่มที่ได้รับสารสกัด เมื่อเปรียบเทียบกับกรุ๊ปควบคุมที่ได้รับน้ำ เวลาที่ไม่เจอความต่างของจำนวนอาหารที่กินในทุกกลุ่ม ความประพฤติปฏิบัติทั่วๆไปธรรมดาในทุกกลุ่ม หนูเพศผู้มีระดับ ALP, SGPT (ลักษณะการทำงานของตับ), BUN (ลักษณะการทำงานของไต) และก็ WBC สูงมากขึ้น ในตอนที่ระดับของโซเดียมรวมทั้งคลอเลสเตอรอลในเลือดลดน้อยลง น้ำหนักของตับแล้วก็ไตมากขึ้น การตรวจทางจุลทัศนกายตอน เจอความเคลื่อนไหวของไขมันและก็ลักษณะ hydronep

15

เห็ดหลินจือ
เห็ดหลินจือ ตอนนี้มีผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือขายมากตามตลาด มีในขณะที่ผลิตในไทยและก็นำเข้าจากต่างถิ่น หากเพื่อนพ้องๆต้องการเลือกซื้อ จำเป็นต้องมองให้ดี ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นมีที่มารวมทั้งแหล่งผลิตน่าไว้วางใจหรือเปล่า มีการยืนยันจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือเปล่า แล้วก็สินค้าซึ่งสามารถกันความชุ่มชื้นเจริญหรือป่าวประกาศ
คุณประโยชน์สมุนไพร เห็ดหลินจือที่มีงานศึกษาเรียนรู้ยืนยัน....มีอะไรบ้าง
มีความเชื่อกันมานานแล้วว่าเห็ดหลินจือแดงสามารถทำให้หัวใจแข็งแรง เลือดลมดี ผิวพรรณแจ่มใส ช่วยทำให้แก่ช้าลง ความจำดีขึ้น และช่วยอายุยืนนาน
ส่วนสรรพคุณในทางการรักษาโรคถูกกล่าวไว้อย่างมากมายเช่นเดียวกัน ได้แก่ แก้โรคตับแข็ง รักษาโรคมะเร็ง รักษาโรคความดัน และภูมิแพ้ฯลฯ
แต่ทีเด็ดคือ......
มีงานค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเห็ดหลินจือรักษาโรคจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งสำหรับการทดสอบศึกษาทางคลีนิครวมทั้งยืนยันว่าเห็ดหลินจือมีคุณประโยชน์ดังนี้จริง ไม่ใช่แค่ความเลื่อมใสอีกต่อไป อันยกตัวอย่างเช่น
-กระตุ้นภูมิคุ้มกัน
-ต้านทานเนื้องอกรวมทั้งมะเร็ง
-รักษาโรคฟุตบาทเยี่ยว
-รักษาโรคหัวใจ
-ช่วยให้การนอนหลับ
-ลดไขมันในเลือด
-ต้านทานอนุมูลอิสระ
-ต้านการอักเสบ
ในเห็ดหลินจือมีสารอาหารที่บางทีอาจส่งผลดีต่อสุขภาพมาก พวกเส้นใยต่างๆโปรตีนคาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามินรวมทั้งธาตุบางประเภท เชเนแคลเซียม โพแทสเซียม ธาตุฟอสฟอรัสแมกนีเซียม เซเลเนียม ธาตุเหล็ก สังกะสี มองแดง สารโมเลกุลชีวภาพที่สำคัญ เย่างสเตียรอยด์(Steroids) เทอร์ปีนป่ายอยด์ (Terpenoide) นิวคลีโอไทด์ (Nucleotides) ไกลโคโปรตีน (Glycoproteins)พอลิแซ็กคาไรค์ (Polrsacchayides) รวมทั้งสารอนุพันธ์อื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรดอะมิโนไลซีน (Lysine) และก็ลิวซีน (Leucine)ดังนี้ มีบางบุคคลหรือในบางวัฒนธรรมนำเห็ดหลินจือมาทำครัวแล้วก็แปรรูปเพื่อการบริโภคอย่างนานัปการ นักวิทยาศาสตร์ก็เลยให้ความสนใจและนำเห็ดหลินจือมาทดลองหาประสิทธิผลทางการรักษาแล้วก็การบำรุงสุขภาพ เพื่อพิสูจน์ว่าเห็ดชนิดนี้มีสาระต่อร่างกายของคนเราจริงหรือไม่

เห็ดหลินมีผลดีต่อสุขภาพที่บางทีอาจเป็นได้จริงหรือ?
ถึงแม้มีการค้นคว้าทดสอบมากมายก่ายกองเกี่ยวกับคุณลักษณะแล้วก็คุณประโยชน์ที่บางทีอาจเป็นได้ของเห็ดหลินจือ
แม้กระนั้นในตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานหรือข้อยืนยันด้านวิทยาศาสตร์รวมทั้งการแพทย์ที่แจ้งชัดถึงคุณลักษณะแล้วก็คุณค่าที่บางทีอาจเป็นได้ของเห็ดหลินจือแม้กระนั้น ในตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานหรือสิ่งที่ใช้ในการพิสูจน์ด้านวิทยาศาสตร์และก็การแพทย์ที่กระจ่างถึงคุณสมบัติรวมทั้งประสิทธิผลด้านอะไรก็ตามโดยเหตุนั้น ผู้บริโภคควรศึกษาข้อมูลของเห็ดหลินจือ ปริมาณรวมทั้งขั้นตอนการบริโภคที่เหมาะสม รวมทั้งความจำกัดต่างๆแล้วก็สาเหตุทางสุขภาพของตนให้ดีก่อนการบริโภค
เพิ่มสมรรถนะร่างกาย
สมุนไพร มีการทดสอบที่ทดลองประสิทธิภาพของเห็ดหลินจือในด้านการเพิ่มสรรถภาพของร่างกาย โดยได้ ทดลองในคนเจ็บโรคปวดกล้ามไฟโปรไมอัลเจีย (Fibromyalgia)ผู้หญิงจำนวน 64 ราย ตลอดเวลาการทดลอง 6 สัปดาห์ คนไข้บริโภคเห็ดหลินจือปริมาณ 6 กรัม/วัน แล้วต่อจากนั้นจึงทดลองสมรรถภาพร่างกายของผู้เจ็บป่วย ผลการทดสอบและวางแผนการรักษาคนป่วยโรคนี้ถัดไป แต่ยังคงขาดหลักฐานส่งเสริมที่กระจ่าง ควรต้องมีการศึกษาค้นคว้าในด้าน เพื่อหาหลักฐานและข้อยืนยันที่ชัดแจ้งถึงประสิทธิผลของเห็ดหลินจือถัดไป
ธรรมดาในกระแสเลือดพวกเราจะมีไขมันอยู่แล้วทุกคน จากมากน้อยก็แล้วแต่คนไป แต่ถ้าเกิดในกระแสโลหิตของเรามีปริมาณไขมันมากเกินไปนี่มีปัญหาแน่ค่ะ เรียกสภาวะนี้ว่า โรคไขมันในเส้นเลือดสูง ซึ่งโรคนี้มีต้นเหตุมาจากหลายกรณี อีกทั้งจากของกิน สภาพจิตใจ เห็ดหลินจือสภาพแวดล้อม พันธุรวมทั้งบางทีอาจกำเนิดจาผลกระทบของยาบางชนิดอีกด้วย(ไขมันที่พูดถึง คือ ไตรกลีเซอไรค์แล้วก็คอลเรสเตอรอคอยล โรคไขมันในเลือดสูงสามารถก่อให้เกิดโรคภัยต่างๆตามมาอีก ดังเช่นว่า เบาหวาน โรคความดันเลือดสูง เส้นโลหิตหัวใจตีบ หัวใจขาดเลือด รวมทั้งเส้นเลือดสมองตีบ ฯลฯ
เมื่อพินิจพิจารณาเปรียบจากการรวบงานค้นคว้าที่เรียนรู้ประสิทธิผลของเห็ดหลินจือเพื่อรักษาโรคโรคมะเร็งในมนุษย์ 373 คน แม้ว่าจะพบว่าคนไข้สนองตอบต่อการดูแลรักษาด้วยเคมีบรรเทาหรือรังสีบำบัดเจริญขึ้นเมื่อรักษาร่วมกับการใช้สารสกัดจากเห็ดหลินจือ แต่ว่าเมื่อทดสอบการใช้เห็ดหลินจือเพียงอย่างเดียวกลับไม่มีประสิทธิผลในสำหรับในการทำให้มะเร็งลดขนาดลงประการใด
นอกเหนือจากนั้น สมุนไพร จาการทวนงานศึกษาทำการค้นคว้าและวิจัยพบว่ามีงานศึกษาเรียนรู้และค้นคว้าและทำการวิจัย 4 ชิ้นที่มีผลลัพธ์ส่งเสริมว่าเห็ดหลินจืออาจสมาคมต่อการแก้ไขคุณภาพชีวิตของผู้เจ็บป่วยให้ดีขึ้น และในเวลาเดียวกัน ก็ส่งผลลัพธ์จากงานศึกษาเรียนรู้หนึ่งที่แสดงถึงผลข้างคียงของเห็ดหลินจือ เป็นอาการคลื่นใส้แล้วก็นอนไม่หดังนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการค้นคว้าทดสอบถึงสมรรถนะของ สมุนไพร เห็ดหลินจือสำหรับเพื่อการลดสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้เพื่อคุ้มครองป้องกันแล้วก็การดูแลรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจถัดไป รวมทั้งให้ได้การชัดเจนชัดดเจนในด้านดังที่กล่าวผ่านมาแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อันเป็นคุณประโยชน์ต่อกรรมวิธีการรักษาคุ้มครองโรคเส้นเลือดหัวใจและก็อาการต่างๆที่เกี่ยวพันต่อไปในอนาคต
ปริมาณที่เหมาะสมสำหรับการบริโรคเห็ดหลินจืออย่างกระจ่างแจ้ง เนื่องประสิทธิผลและก็ผลกระทบจากการบริโภค โดยเหตุนี้ คนซื้อ ควรศึกษาเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเห็ดหลินจือ และปรึกษาหมอหรือเภสัชกรก่อนจะมีการบริโรค เพราะแม้เห็ดหลินจือในแต่ละแบบอย่างจะเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ แม้กระนั้นสารเคมีรวมทั้งส่วนประต่างบางทีอาจมีผลข้างๆที่เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้เช่นเดียวกันลับด้วย

หน้า: [1] 2 3 ... 6