แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ณเดช2499

หน้า: [1] 2 3 ... 7
1
อื่นๆ / ขายกวาวเครือเเดง ในการ
« เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2018, 02:47:53 AM »

ขายกวาวเครือเเดง สำหรับi;เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถtในการลดระดับคfอเลสเตอรอลของกล้วย มีการให้อาสาสมัครที่มีสภาวะคอเลสเตอรอลสูงจำหน่ายกวาวเครือเเดงจำนวน 30 คน รวมทั้งคนป่วยเบาหวานชtnjy7lk8นิดที่ 2 จำนวน 15 คน กินกล้วยเป็นอาหารเช้าj.ikข้าวเช้าuu,o;ในจำนวน 250 หรือ 500 กรัม {ทุกวัน|ทุกวี่ทุกp"Pวัน|ทุกเมื่อเชื่อวัน|วันแล้วo?Pทุกวี่วัน นานo/p 12 สัปดาห์u8,k/[p ผลที่ตามมาระดับน้ำตาลรวมทั้งคอเลสเตอรui.,po;อลในเลือดขอloo'/p[/oงกรุ๊ปที่มีคอเลสเตอรอลสูงน้อยลงymuilooอย่างเป็นจริงเป็นจังหลังจากรับประทานกล้วยไปแล้วเป็นเวลา 2 ชั่วโt,t,loiง ส่วนในคนfmrktiที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานนั้นไม่เจอความเคลื่อนไหวของระดับน้ำตo/ลo/หรือไขมันในเลือดเท่าไรนัก แต่ว่าพบว่าระดับของฮอร์โมนอดิโพเhgm,u'/p0'uiนคตินที่ปฏิบัติภารกิจควบคุมน้ำตาลและก็ไขมัน ซึ่งมักจะน้อยลงต่ำในคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานนั้นกลับเพิ่มขึ้น ส่วนด้านความปลอดภัย การบริโภคกล้l'/p[วยเป็นประจำu,op;วันละ 250 กรัม ไม่เป็นoอันตรายต่อoop"ผู้ป่วยเบาหวานรวมทั้งคนไข้สภาวะคอเลสเตอรอลสูงอะไtykuร จากบทสรุปดังที่ได้กล่าวมาแล้ว มั่นใจว่าถ้าเกิดมีขายกวาวเครือเเดงการค้นคว้าวิจัยที่ดีจำหน่ายกวาวเครือเเดงเสริมเติมต่อไปคงmuy,ioสามารถกำหนดได้ว่าการกินกล้วยช่วยลดระดับคอเลสเตอรอi.i/.jลเห็นผลจริงหรือไม่
โรคเบาหวาน งานค้นคว้าวิจัยหนึ่งเรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถสำหรับในการควบคุมน้ำหนักและก็ระดับความไวต่ออินซูลินในคนเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ด้87l.9i;วยการเปรียบเทียบระหว่างการใช้พลังงานจากกล้วยที่เก็บโดยรวมจากทั่วทั้งประเทศกับนมถั่วเหลืองอย่างละ 24 กรัgt,yl8มที่เอามาละลายในน้ำ 240 มล. ให้ดื่มทุกวี่วัrtdeh6yนตรงเวลา 4 สัปดาห์ โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ช่วยทำให้คนไข้โรคนี้มีน้ำหนักตัวต่ำลง 9;/0o-ทั้งส่งผลให้อินซูลินในเลือดและก็ความต้านทานuiต่ออินซูลินลดต่ำลงยิ่งกว่าธรรมดาขายกวาวเครือเเดงแต่ว่าก็ลดน้อยลงไม่มากสักเท่าไรนักเมื่อเทียบกับอีกกลุ่มที่รับประทานนมถั่วเหลือง

Tags : ขายกวาวเครือเเดง,จำหน่ายกวาวเครือเเดง,ขายกวาวเครือเเดง

2
เห็ดหลินจือ ประโยชน์มากมาย

4
อื่นๆ / อัพเดท: ราชพฤกษ์ ผักโขมดัง
« เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2018, 01:16:26 PM »
ต้นราชพฤกษ์ ดอกราชพฤกษ์ ขายส่งยาสมุนไพร ผลิตยาสมุนไพร

5
กล้วยน้ำว้า

6
ขายส่งกวาวเครือแดง

7
ขายส่งกวาวเครือแดง

8
ขมิ้นชัน แก้ท้องอืด ขายยาขมิ้นชัน

9
ขายยาแก้กษัยเส้น แก้ปวดเอว

10
อื่นๆ / ขายตรีผลา ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
« เมื่อ: ตุลาคม 19, 2018, 07:39:31 AM »

ขายตรีผลา ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ลำต้นมะขวิดเป็นไม้ยืนต้นrjuili;o ขนาดกึ่งกลางถึงใหญ่ ลำejyukuiต้นมีความสูง 6 – 15 เมตร หรือมากกว่า ลำต้นตั้งชัน ชะลูด แตกกิ่งรอบๆส่วนปลายของลำต้น ผิวเปลือกลำต้นตะปุ่มตะป่ำ แตกเป็นสะเก็ดเululล็กๆสีเปลืykอกลำต้นที่เล็กมีสีเทาน้ำตาลyk ส่วนเปลือกต้นโulตuต็มกำลังจlulะมีykสีน้ำตาลอมเทาใบมะชนใบมะykขวิด|ชน}เป็นใบปulระtjulอykบแบบขนulจำพวกใบเดี่ยว (ใบสุดท้ulยมีใบเดียyluilว) ใบแyukykทงออกบulริเวณตาใkykบที่กิ่ง ประกอบด้วยจำหน่ายตรีผลาก้านใบหลักที่มีก้านใบย่อย 2ul5 ก้าน ukhyuแต่ละก้านแตtgfhhululigกออกชิดกันเป็นกระจุก แต่ละก้านมีใบย่อยkjykuliออกเป็นคู่ๆ2-3 ;i;iคู่ ตรงข้ามกัน {แลuii;lioliะ|และก็|แล้วก็|รวมทั้งi;ปลาyยก้านออกเป็นใบโดดเดี่ยว รวมเป็นใบ 5ykuluulil หรือ 7 ใบ ใบykมีลักษณะเป็นรูjhtkjyปyklullไข่ขนาดเล็ก โคนใบเรียวเล็ก ใบกว้าง 0.5-1 ขายตรีผลาซม. ยาวประมาณ 1.5-4.5 ซม. ใบอ่อนมีสีเขียวสด ใบแก่มีyสีเขียuioylเข้ม แผ่นtluiuiol;ใบ แ;io;ละขอบj,rkj.ของใบเรียบ ใบค่อนข้างจะครึ้ม แล้วก็เหykuนียว ykมีเส้นกลางใบเห็นชัดเจน บริเวณขliliuloliolอบของใบมีต่อมน้ำมัulนกระจายอยู่ทั่วykดอกมะขวิดจำหน่ายตรีผลาดอกมะชlulนulออกแบบเulป็;hj,uyนช่อ แio;ทงออกรอบๆปลายกิ่งที่ซอกใบ ดอกแบ่งเป็นดอกตัวผู้ ulดอกตัวเมีย ilyuoilแล้วก็ดulอกขายตรีผลาบริบูykรณ์เพศ ulที่ซึ่งอยู่ในต้นเดียวกัน ดอykกประกอบด้วยกลีบดอกข้างนอtgyuullกที่มีสีเหลืองปนเขียo;iว แulละก็ก้านเกio;สรด้านในที่มีเหลืองอมสีแดงiolol

Tags : ขายตรีผลา,จำหน่ายตรีผลา,ขายตรีผลา

11
ขายส่งกวาวเครือแดง

12
ขายเห็ดหลินจือ รับผลิตเห็ดหลินจือ

13
ขมิ้นชัน แก้ท้องอืด ขายยาขมิ้นชัน

14
อื่นๆ / ขายถั่งเช่า รูปแบบของพลับ
« เมื่อ: ตุลาคม 12, 2018, 02:24:47 PM »

ขายถั่งเช่า ลักษณะของมะพลับต้นลูกพลับ มีบ้านเกิดในป่าดงดิบขk.;/;/องเมืองไทย ประเทศอินเดีย และก็ในชวาเกาะเซลีเบส4 โดยจัดเป็นไม้ยืนต้hehgนขนาดกึ่งกลาง ลำ,ehui,ต้นเปลาehตรง มีควาehมสูงของต้น{ปo'ระมาehณ|ราว|ราวๆ|โดยประมาณeh8-15 เมตร ทรงพุ่มehไม้กลมทึบ เปrhลือกต้นเรียบytjเป็นสีเทาจำหน่ายถั่งเช่าปนykyดำ หรือบางโอกาo'สehแตกเป็นร่องo'เล็กๆตามทางยาว o'ส่วนแก่นไม้เป็นสีo'ขาว เพาะพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเม็ด เจริญวัยก้uykาวkน้าในoiดินที่ร่วนykซุย มีน้ำและp['p['p'ก็ความykชุ่มชื้นปานกลาง และก็ถูกใจเเสงtyjyukอาทิตย์จัด พลับเป็ykนไม้ป่าดงดิบ เจอขึ้นในป่าที่ลุ่tykmuilมต่ำ{บริเวoงป่าo'บกรวมทั้งป่าชายเลน ชายเขาพรุ บo'ริเวo'ณชายลำคลองจำหน่ายถั่งเช่า ป่าดิi;.oiiบใกล้แหล่งน้ำ ป่io.io/io/าละเมาะoหoาดykทราย แo'ล้ykวก็ตามเรือกสวนทั่วๆไป ที่ระดับความสูงเหulนือรop'ะดับน้ำทะเลโดยประมาณ 2-30 เมตร (ส่o'วนอีกข้อมูลบอกว่าo?โดยประมาณ 50-400 เมo'ตร) ในประเทศop'ไทยเจอได้ทางภาคใต้ ส่วนในต่างประเทศเจอขายถั่งเช่าถึงที่กะไว้มาเลเซียต้นพลับใบมะพลับ ใบเป็นใo'บi;oi;โดดเดี่ยวออกเรียงสลับ ลักi;ษณะของใบเป็นi;รูปขอบขi;านหรือรูปขอบขนานแ;iกมรูปหo'อo'กกลับ i;ปลายใบi;rhtjแหลมทื่อ โคนใบมน ส่วนio;ขอบของใบเรียบ ใบมีขนuil;าดกว้างโดi;ยประมาณ 2.5-8 เซนติเมตรแtjytkลi;ะยาวราวๆ 10-30 ซม. เนื้อใบดก หลังใบเรียบเป็นมัน ส่วนท้องใบเรียบแต่ว่ามีสีอ่อนกuว่า หรือมีขนเล็กน้อยi;บ้างตามเส้นกลางใบด้านล่าง โดยมีเส้นใi;ราว 6-12 คู่ แต่ละเส้นมีลักษณะคด;oo'o'ไปมา พอเพียงมองo'เlio;o;oห็นได้ทั้งสองด้าน ส่วนo'ก้านใบยาวราว 1-1.5 เซo'o'นติเมตร ขายถั่งเช่าแoo'op'u'ละก็o'แล้วก็6ykyo'รวมทั้งมีขนกระจายo'

Tags : ขายถั่งเช่า,ขายถั่งเช่า

15

ขายกระชายดำ แคนตาลูป (Cantaloupe) หรือ “แตงแคนตาลูป” แคนตาลูป ชื่อuy,iu,.วิทยาศาสตร์ เป็น “Cucumis melo L. varerkjuuili;. cantaloupensis” เป็นผลไม้เพื่อสุejyuklu.lขภาพประเภทหนึ่งuyl.io.io/.ที่มีต้นกำเนิดมาจwsrhjtyykuากปรuuiliะเทศอินเดีย แต่มีผู้นำผลไม้ชนิดนี้ไปปลูi;กที่ประเทศอิตาลีในเมือง “แคนตาลูโป (Cantalupu)” ซึ่งอยู่ใกล้กับกรุงโรมจำหน่ายกระชายดำก็เลยเป็oi;op'นสิ่งที่lio;op'ทำให้เกิดชื่อผลไม้rkuioประเภทจำหน่ายกระชายดำนี้ โดยผลไม้ปร[ppะเภทนี้ได้นำเข้าyjkyuloi;มาในประเทศไทยเมื่อ พุทpo';p[]ธศักราช2478 โดยปลูกrjyukuililหนแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ แต่ว่าไม่ประสบผลสำเร็จ จนได้มีการนำมrkาทดสอบปลูกที่มหาวิทulio'o'[ยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ปรากฏว่าได้ประสิทธิภาพที่ดี โดยแหล่งปลูกแคนตาลูปที่สำคัญulของประเทศในขณะนี้อยู่ที่ อำเภอพนาulประเทศ จังหวัดสระแก้ว อำเภอไทykuiluรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จังหrjyukuiklวัluดเชียงใหม่ แล้วก็กรุงเทพฯผลแคนตาลูปจะมีลักษณะคล้ายกัi;op';p['บแตงไทยบ้านเรา คนประเpทศไทยจึlulงนิยมเรีp['p[ยกulกันว่า แตงเทศ, แตงฝรั่ง, แตงไทยฝรั่ง โดยลักษณะของผลจะกลม ผิวมีสีเขียว เหลือulululง ขาว น้ำตาลคล้ำขายกระชายดำ ดัluงนี้จะขึ้นอยู่กับulสายพันธุ์นั้นๆเป็นหลัก ผิวขluluองผลจะหulยาบ เปuลือกแข็ullง มีร่อง'p['ลึกบริเวณผล เปลือกจะมีลายคล้ายร่างแหหรือตาข่ายul เมื่อสุกแulนื้อด้านในulภายในจะมีสีส้มหulสีจำปา รtjyukuชาติออกหวullาน มีกลิ่นหอมหวน ulแต่ถ้าเกิดจะululนำมาทำน้ำแคนตาลูป เสนอแนะว่าคyulวรp['เลือกแคนตาลูปที่กำลังสุกพอดี หากอ่อนมากเกินไปจะไม่มีกลิ่นหอมสดชื่น แม้กระนั้นถ้o'p[';าเกิดสุกมากเกินไปเมื่อลองขย่าดูเหมือนมีน้ำอ8k79k8liopยู่ข้างใน ยิ่งเสียงน้ำมากแค่ไหนมีความหมายว่ายิ่งสุกมากเท่านั้น และให้เลือกผลขนาดกลางๆน้ำหนักราว 1 กิโลกรัมขายกระชายดำ โดยเลือกผิวที่เรียบตึง ไม่เป็นรอยหยักหรือเลือกที่เป็tkuiol;i;rejt77นสีนวลราวกับเปลือกไข่ก็ใช้ได้

Tags : จำหน่ายกระชายดำ

หน้า: [1] 2 3 ... 7