ลงประกาศ ลงโฆษณา

หมวดหมู่ทั่วไป => หนังสือ => ข้อความที่เริ่มโดย: popcorn2468 ที่ ตุลาคม 14, 2021, 06:36:02 pm

หัวข้อ: คู่มือแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมศิลปากร
เริ่มหัวข้อโดย: popcorn2468 ที่ ตุลาคม 14, 2021, 06:36:02 pm
โหลดแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมศิลปากร
(https://1.bp.blogspot.com/-ti4THbKabeg/YWVJPoY-3AI/AAAAAAAAAmQ/4d8lCy-1DCIvAMIodLPgFxiQxsNQOHiggCLcBGAsYHQ/w452-h640/%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B6%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3.jpg) (http://market2hands.com/go.php?https://1.bp.blogspot.com/-ti4THbKabeg/YWVJPoY-3AI/AAAAAAAAAmQ/4d8lCy-1DCIvAMIodLPgFxiQxsNQOHiggCLcBGAsYHQ/s2000/%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B6%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3.jpg)
 
- ความรู้เกี่ยวกับกรมศิลปากร
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กรกฎาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 
เข้าดูเพจสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมศิลปากร (http://market2hands.com/go.php?https://bit.ly/3DvG6Ei)
เข้าดูเว็บที่ นักจัดการงานทั่วไป กรมศิลปากร (http://market2hands.com/go.php?https://xn----uwfa1hh9andp3aq0bzeza.blogspot.com/2016/12/blog-post_71.html)

(https://1.bp.blogspot.com/-l6vyI9f7eQk/X_0EpDmKY1I/AAAAAAAAB2w/LfDScnHBGZgz1J_vxN0kEpAOTlTNqPDCwCLcBGAsYHQ/w640-h320/2.jpg) (http://market2hands.com/go.php?https://1.bp.blogspot.com/-l6vyI9f7eQk/X_0EpDmKY1I/AAAAAAAAB2w/LfDScnHBGZgz1J_vxN0kEpAOTlTNqPDCwCLcBGAsYHQ/s2000/2.jpg)
 
(https://1.bp.blogspot.com/-sTE-xKTT8Ss/X_0B2rbpAPI/AAAAAAAAB2k/0cnLb9ELGMwjA2xWAmD2Aq-ENrJdFGrYACLcBGAsYHQ/w640-h320/%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594-19.jpg) (http://market2hands.com/go.php?https://1.bp.blogspot.com/-sTE-xKTT8Ss/X_0B2rbpAPI/AAAAAAAAB2k/0cnLb9ELGMwjA2xWAmD2Aq-ENrJdFGrYACLcBGAsYHQ/s2000/%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594-19.jpg)
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : โหลดแนวข้อสอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป กรมศิลปากร (http://market2hands.com/go.php?https://xn----uwfa1hh9andp3aq0bzeza.blogspot.com/2016/12/blog-post_71.html)

Tags : แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมศิลปากร,โหลดแนวข้อสอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป กรมศิลปากร